Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [norse_course] Eyrbyggja Saga 22 end -- Rob's Translation

Expand Messages
 • Brian M. Scott
  ... Esat sem gráps fyr glœpi, grund fagrvita mundar! fúra fleygiǭru frænings lǫgum ræni: ef sannvitendr sunnu (sék þeira lið meira) oss megni goð
  Message 1 of 2 , Feb 5, 2013
  • 0 Attachment
   > Og er þeir voru á brott farnir kvað Þórarinn vísu:
   > And when they were gone away, Thorarinn said this verse:
   > And when they had gone away Thorarinn recited this verse.

   And when they had gone away, Þórarin spoke this verse:

   > Erat sem gráps fyr glæpi,
   > (Erat?) as arrow's before a crime,
   > (It?) is not as a storm for wicked,


   > grund fagrvita mundar,
   > a field fair-conscience
   > a grassy plain fair knowledge of a woman’s dowry,


   > fúra fleygiáru
   > fire's make fly
   > they threw fire


   > frænings lögum ræni
   > (frænings?) laws pillage
   > ?? bereft of laws


   > ef sannvitendr sunnu,
   > if truly-wise (?) sun,
   > if knowing truth under? the sun,


   > sé eg þeira lið meira,
   > I see their more people,
   > I be more of their help


   > oss megni goð gagni,
   > God can help us,
   > god be able to be of use to us


   > Gauts þekju mig sekja.
   > Odin's thatch fines me
   > brags they recognize sentence me to outlawry.

   Esat sem gráps fyr glœpi,
   grund fagrvita mundar!
   fúra fleygiǭru
   frænings lǫgum ræni:
   ef sannvitendr sunnu
   (sék þeira lið meira)
   oss megni goð gagni,
   Gauts þekju mik sekja.

   Is not as if for misdeed sleet-storm's,
   Green field of hand's fair beacon,
   throwers of fires/sparks
   of spear by means of law rob:
   if true-knowers of sun
   (I see their greater host)
   (To us with might may gods be of use)
   of Gaut's roof sentence me.

   The <-at> of <esat> ~ <erat> is the negative particle.

   Hand's fair beacon is gold, and its green field is a woman.
   There's some question about the meaning of <fleygiǭrr>
   (later <fleygiárr>); I've gone with 'thrower', but I've seen
   interpretations based on <árr> as 'servant'. <Fræningr> is
   apparently 'snake' whence poetically 'spear', and <fúrr>
   'fire' might better be translated 'spark' here, so that the
   whole kenning is apparently <frænings gráps fúra fleygiǭrr>
   'spear's sleet-storm's sparks' thrower', where 'spear's
   sleet-storm' is 'battle', it's sparks are arrows, the the
   thrower of arrows is a warrior. <Ræni> is a subjunctive
   whose subject has been omitted.

   <Gautr> is one of Óðin's bynames, and his roof is Valhalla;
   its sun is a shield, and a true-knower of the shield is (you
   guessed it!) a warrior.

   It is not as if they rob warriors [apparently Þórarin &
   Co.] for a misdeed, woman, if warriors sentence me; I see
   their greater host; may gods aid us with might.

   It's possible that it should be arranged a bit differently:

   It is not as if they rob warriors [apparently Þórarin &
   Co.] for a misdeed, woman; if warriors sentence me -- I
   see their greater host -- may gods aid us with might.

   > Snorri goði reið upp um háls til Hrísa og svo til
   > Drápuhlíðar og um morguninn út til Svínavatns og svo til
   > Hraunsfjarðar og þaðan, sem leið liggur, út til Tröllaháls
   > og létti eigi ferðinni fyrr en við Salteyrarós.

   > Chieftain Snorri rode up around ridge to Hrisa and so to
   > Drapuhlidar and during the morning out to Swine-water and
   > so to Hraunsfjardar and from there, as the path lies, out
   > to Giant's-ridge and didn't stop his journey before (he
   > was) at Salteyraros.

   > Priest Snorri rode up about a ridge to Hrisa and thus to
   > Drapuhlid and during the morning out to Svinavatn and so
   > to Hraunsfirth and thence, as the way goes, out to Trolls
   > Ridge and did not stop the journey before Salt Isle Mouth.

   Snorri goði rode up along [the] ridge to Hrísar and so to
   Drápuhlíð, and in the morning out to Svínavatn and so to
   Hraunsfjörð and thence, as the way lies, out to Tröllaháls
   and did not stop the journey before Salteyrarós.

   > En er þeir komu þar varðveittu sumir Austmennina en sumir
   > brenndu skipið og riðu þeir Snorri goði svo heim, að þetta
   > allt var gert.

   > And when they came there (they) observed some Norwegians
   > and some burned the ship and they, chieftain Snorri (and
   > others), so rode home, that this was all done.

   > And when they came there some guarded Easterners and some
   > burned the ship and they, Priest Snorri (and co.) rode
   > thus home, that all had been done.

   And when they came there, some kept watch over the
   Easterners [i.e., to keep them from interfering with the
   burning of the ship], and some burned the ship, and so
   Snorri and his men rode home, having done all this ['that
   all this was done'].

   > Arnkell spyr þetta, að Snorri hefir brennt skipið.
   > Arnkell learns this, that Snorri has burned the ship.
   > Arnkell learns this, that Snorri has burned the ship.

   Arnkel learns this, that Snorri has burned the ship.

   > Þá gengu þeir á skip Vermundur og Þórarinn með nokkura
   > menn og reru vestur um fjörð til Dögurðarness.

   > Then they, Vermundr and Thorarinn with several men, went
   > to the ship and rowed west around the fiord to
   > Dogurdarness.

   > Then they go to a ship, Vermund and Thorarinn with some
   > men and row west about the fjord to Dogurds Ness.

   Then they went aboard a ship, Vermund and Þórarin with some
   men, and rowed west along the fjord to Dögurðarness.

   Hvammsfjörður runs east-west, so <um> here must be 'along'.

   > Þar stóð skip uppi er Austmenn áttu.

   > There the ship that the Norwegians owned was left
   > standing.

   > There a ship was laid up which Easterners owned.

   Laid up ashore there was a ship that Easterners owned.

   > Þeir Arnkell og Vermundur keyptu það skip og gaf Arnkell
   > Þórarni hálft skipið en Vermundur bjó sinn hluta.

   > They, Arnkell and Vermundr, bought the ship and Arnkell
   > gave Thorarinn half the ship and Vermundr made ready his
   > part.

   > They, Arnkell and Vermund, bought the ship and Arnkell
   > gave Thorarinn half the ship and made (over to) Vermund
   > his share.

   They, Arnkel and Vermund, bought the ship, and Arnkel gave
   Þórarin half the ship, and Vermund prepared his share for
   the journey.

   Grace: <Vermundur> is nominative, so it must be the subject
   of <bjó>.

   > Þeir fluttu skipið út í Dímun og bjuggu þar.
   > They moved the ship out to Dimun and resided there.
   > They conveyed the ship out to Dimun and stayed there.

   They moved the ship out to Dímun and stayed there
   [presumably while making ready for a long voyage].

   Dímun is a small island southwest of Dögurðarness.

   > Sat Arnkell þar við til þess er þeir voru búnir og fór
   > síðan með þeim út um Elliðaey og skildu þar með vináttu.

   > Arnkell sat there with to that when they were ready and
   > then went with them out around Ellidaey and they parted
   > with friendship.

   > Arnkell stayed there with (them) until they were ready and
   > went then with them out around Ellida island and (they)
   > parted there with friendship.

   Arnkel stayed there with [them] until they were ready and
   then went with them out past Elliðaey, and there [they]
   parted in friendship.

   Elliðaey is a large island at the mouth of Hvammsfjörður.
   I'm not sure of the precise sense of <um> here. It would
   help to know how Arnkel got home; my best guess is that he
   took ship from the harbor at Elliðaey, in which case <um>
   might even be understandable as 'to'.

   > Sigldu þeir Þórarinn á haf en Arnkell fór heim til bús
   > síns og lagðist sá orðrómur á að þessi liðveisla þætti hin
   > skörulegasta.

   > They, Thorarinn (and others), sailed to sea, and Arnkell
   > went home to his farm and was started the rumor to that,
   > this support was thought the bravest.

   > They sailed, Thorarinn (and co.) to sea, but Arnkell went
   > home to his farm and public opinion arose that this help
   > seemed the most magnificent.

   Þórarin and his companions put to sea, and Arnkel went home
   to his estate, and in public opinion this assistance came to
   be reckoned the finest.

   > Snorri goði fór til Þórsnessþings og hélt fram málum
   > sínum.

   > Chieftain Snorri went to the Thorness assembly and
   > supported his case. (Z. halda – halda fram, to uphold,
   > support)

   > Priest Snorri went to the Thorsness Thing and supported
   > his case.

   Snorri goði went to [the] Þórsness þing and prosecuted
   ['supported, maintained'] his cases.

   > Varð Þórarinn þar sekur og allir þeir er að vígum höfðu
   > verið en eftir þingið heimti Snorri sér slíkt er hann fékk
   > af sektarfé og lauk svo þessum málum.

   > Thorarinn became (i.e., "was") convicted there and all
   > they who had been at the slaying, and after the assembly
   > Snorri recovered for himself such what he got from
   > property confiscated from outlaws and so finished these
   > matters.

   > Thorarinn became outlawed there and all those who had been
   > at the slaying and after the Thing Snorri appropriated to
   > himself such as he was able of the property of an outlaw
   > and so ended this case.

   Þórarin was outlawed there, and all those who had been at
   the slayings, and after the þing Snorri appropriated to
   himself such as he could get ['got'] of [their] confiscated
   property, and so these cases ended.

   Brian
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.