Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 59 end + 60 part 1 / Alan's Translation

Expand Messages
 • Alan Thompson
  Here’s my translation Alan Guðrún mælti: Sjá mun hann þenna krók. Guðrún spoke: „He will see this crookedness (deception).“ Snorri svarar:
  Message 1 of 1 , Feb 4, 2013

   Here’s my translation

    

   Alan

    

   Guðrún mælti: "Sjá mun hann þenna krók."
   Guðrún spoke: „He will see this crookedness (deception).“

   Snorri svarar: "Sjá mun hann víst eigi því að Þorgils er meir reyndur að
   Snorri answers: “He will certainly not see (it) because Þorgils  is more proven of (ie has shown that he has more)

   ákafa en vitsmunum. Ger þenna máldaga við fárra manna vitni.
   eagerness than sense. Make (imperative) this agreement with (the) testimony (witnessing) of few (gen plural, not comparative) men.

   Lát hjá vera Halldór fóstbróður hans en eigi Örnólf því að hann er vitrari og kenn mér ef eigi dugir."
   Let Halldórr his foster-brother be (stand) by (ie to witness) but not Örnólf because he is wiser and lay-the-blame (imperative, again) on (see kenna, Z4) me if (it) suffices not.”

   Eftir þetta skilja þau Guðrún talið og bað hvort þeirra annað vel fara.
   After this they, Guðrún (and Snorri) break-off (the) conversation and bade each other of them to fare well.

   Reið Snorri heim en Guðrún í Þykkvaskóg. Um myrgininn eftir ríður Guðrún úr
   Snorri rode home but Guðrún into Þykkvaskógr (Thick-Wood). The morning after (next morning) Guðrún rides out-of

   Þykkvaskógi og synir hennar með henni. Og er þau ríða út eftir Skógarströnd
   Þykkvaskógr and her sons with her. And when they ride out along Skógarströnd (Wood-Strand)

   sjá þau að menn ríða eftir þeim. Þeir ríða hvatan og koma skjótt eftir og
   they see that persons (men) ride after them. They ride at-a-quick-pace and come speedily after (them) and

   var þar Þorgils Hölluson. Fagna þar hvorir öðrum vel og sæmilega, ríða nú
   Þorgils Halla’s-son was there. Each (group)received (the) other well and becomingly, ride now

   öll saman um daginn út til Helgafells.
   all together during the day out towards Helgafell (Helgi’s-Hill).


   60. kafli - Enn af Guðrúnu
   Chapter 60 – Still (more) of Guðrún

   Fám nóttum síðar en Guðrún hafði heim komið heimti hún sonu sína til máls
   A few nights after Guðrun had come home, she drew her sons (acc plural) to speech

   við sig í laukagarð sinn. En er þeir koma þar sjá þeir að þar voru breidd
   with her in her leek-garden. But (And) when they (ie the brothers) come there they see that there were laid (pp of breiða)

   niður línklæði, skyrta og línbrækur. Þau voru blóðug mjög.
   down linen-raiment, shirt and linen-breeks. They were very bloody.

   Þá mælti Guðrún: "Þessi sömu klæði er þið sjáið hér frýja ykkur föðurhefnda.
   Then Guðrún spoke: “These same clothes which you-two see here challenge your father´s-vengeance (ie challenge you to revenge your father.)

   Nú mun eg ekki hafa hér um mörg orð því að ekki er von að þið skipist af
   Now I will not have many words as regards this (see hér um, under hér) because (the) expectation is not that you-two would-undergo-a-change (ie be motivated, see skipast, reflexive) from (by)

   framhvöt orða ef þið íhugið ekki við slíkar bendingar og áminningar."
   (the) encouragement of words if you-two were-not-moved by such tokens and admonishing-reminders.”

   Þeim bræðrum brá mjög við þetta er Guðrún mælti en svöruðu þó á þá leið að
   (It) startled (see bregða, impersonal) those brothers greatly with this which Guðrún spoke but (they) answered nevertheless in that way that

   þeir hafa verið ungir til hefnda að leita og forystulausir, kváðust hvorki
   they have been (too) young to seek for vengeance and unprotected, declared-of-themselves neither

   kunna ráð gera fyrir sér né öðrum "og muna mættum við hvað við höfum látið."
   to be able to (kunna + inf) make plans for themselves nor for others “and we would-be-able to remember what we have lost.”

   Guðrún kvaðst ætla að þeir mundu meir hugsa um hestavíg eða leika.
   Guðrún declared-of-herself to expect that they would think more about horse-fights (probably plural) or games (plural).

   Eftir þetta gengu þeir í brott.
   After that they walked away.

   Um nóttina eftir máttu þeir bræður eigi sofa. Þorgils varð þess var og
   During the night after those brother could not sleep. Þorgils became aware of this and

   spurði hvað þeim væri. Þeir segja honum allt tal þeirra mæðgina og það með
   asked what (it) would-be for them (ie what was bugging them). They say to him all (the) conversation of them, mother-and-sons and that with (it) )(ie furthermore)

   að þeir mega eigi bera lengur harm sinn og frýju móður sinnar.
   that they can-not bear longer their-own grief and (the) reproach of their mother.

   "Viljum vér til hefnda leita," sagði Bolli, "og höfum við bræður nú þann
   “We want to seek revenge,” said Bolli “and we brothers have now that

   þroska að menn munu mjög á leita við okkur ef við hefjum eigi handa."
   maturity such-that people (men) will much reproach us if we lift not (our) hands (for defence, see hefja, Z1).

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.