Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 59 end + 60 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Guðrún mælti: Sjá mun hann þenna krók. Gudrun spoke, “He will see that twist.” Snorri svarar: Sjá mun hann víst eigi því að Þorgils er meir
  Message 1 of 1 , Feb 4, 2013
   Guðrún mælti: "Sjá mun hann þenna krók."
   Gudrun spoke, “He will see that twist.”

   Snorri svarar: "Sjá mun hann víst eigi því að Þorgils er meir reyndur að
   ákafa en vitsmunum. Ger
   Snorri answers, “He will certainly not because Thorgils has more of a
   history of impetuousness than sense.

   þenna máldaga við fárra manna vitni. Lát hjá vera Halldór fóstbróður hans en
   eigi Örnólf því að
   Make that agreement with fewer men (as) witnesses. Let Halldor, his foster
   brother, be near, but not Ornolf because

   hann er vitrari og kenn mér ef eigi dugir."
   he is wiser and attribute it to me if it doesn’t serve.”

   Eftir þetta skilja þau Guðrún talið og bað hvort þeirra annað vel fara. Reið
   Snorri heim en
   After this they, Gudrun (and Snorri) break off speaking and each bade the
   other farewell. Snorri rode home and

   Guðrún í Þykkvaskóg. Um myrgininn eftir ríður Guðrún úr Þykkvaskógi og synir
   hennar með
   Gudrun to Thick Forest. During the next day Gudrun rides out of Thick
   Forest and her sons with her.

   henni. Og er þau ríða út eftir Skógarströnd sjá þau að menn ríða eftir þeim.
   Þeir ríða hvatan og
   And when they ride out along Forest Strand, they see that men ride after
   them. They ride fast and

   koma skjótt eftir og var þar Þorgils Hölluson. Fagna þar hvorir öðrum vel og
   sæmilega, ríða nú
   come after quickly and there was Thorgils Halla’s son. There each welcomes
   the other well and honourably, (they) ride now

   öll saman um daginn út til Helgafells.
   all together during the day out to Helgafell.

   60. kafli - Enn af Guðrúnu
   Fám nóttum síðar en Guðrún hafði heim komið heimti hún sonu sína til máls
   við sig í laukagarð
   A few nights later when Gudrun had come home she brought her sons home to
   speak with her in her leek garden.

   sinn. En er þeir koma þar sjá þeir að þar voru breidd niður línklæði, skyrta
   og línbrækur. Þau voru blóðug mjög.
   And when they come there they see that there were spread out linen clothing,
   a shirt and linen britches. They were very bloody.

   Þá mælti Guðrún: "Þessi sömu klæði er þið sjáið hér frýja ykkur föðurhefnda.
   Nú mun eg ekki
   Then Gudrun spoke, “These same clothes which you see here taunt you to
   avenging (your) father. Now I will not

   hafa hér um mörg orð því að ekki er von að þið skipist af framhvöt orða ef
   þið íhugið ekki við
   have here more words regarding (this) because it is not expected that you
   change by encouraging words if are not moved by

   slíkar bendingar og áminningar."
   such signs and admonitions.”

   Þeim bræðrum brá mjög við þetta er Guðrún mælti en svöruðu þó á þá leið að
   þeir hafa verið
   Those brothers were very upset at this which Gudrun spoke, and yet answered
   in that way that they had been

   ungir til hefnda að leita og forystulausir, kváðust hvorki kunna ráð gera
   fyrir sér né öðrum "og
   young to seek vengeance and unprotected, said neither knew (how) to make a
   plan for themselves or others, “and

   muna mættum við hvað við höfum látið."
   we are able to remember what we have lost.”

   Guðrún kvaðst ætla að þeir mundu meir hugsa um hestavíg eða leika.
   Gudrun said she anticipated that they would think more about horse fights
   and games.

   Eftir þetta gengu þeir í brott.
   After that they went away.

   Um nóttina eftir máttu þeir bræður eigi sofa. Þorgils varð þess var og
   spurði hvað þeim væri. Þeir
   During the following night, those brothers couldn’t sleep. Thorgils became
   aware of this and asked what was (wrong) with them. They

   segja honum allt tal þeirra mæðgina og það með að þeir mega eigi bera lengur
   harm sinn og frýju móður sinnar.
   tell him all their discussions (between) mother and sons and with that that
   they could no longer endure their (or her?) sorrow and their mother’s
   taunts.

   "Viljum vér til hefnda leita," sagði Bolli, "og höfum við bræður nú þann
   þroska að menn munu
   “We want to seek vengeance,” said Bolli, “and we brothers now have that
   maturity that men would

   mjög á leita við okkur ef við hefjum eigi handa."
   to blame us much if we do not avenge for? (it).”

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.