Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eyrbyggja Saga 21 end + 22 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Það kann og vera ef á þingreiðina er hætt að vandræðin aukist ef málin eru með ofurkappi varin. I know it also to be if the ride to the Thing is
  Message 1 of 1 , Jan 24 12:50 PM
   Það kann og vera ef á þingreiðina er hætt að vandræðin aukist ef málin eru
   með ofurkappi varin.
   I know it also to be if the ride to the Thing is risked, difficulties
   increase if our case is (pursued?) with stubbornness.

   Hinn er annar kostur," segir hann, "að leggja á allan hug að þér komist utan
   með lausafé yðvart
   The other choice is,” says he, “to place great emphasis that you go abroad
   with your liquid assets

   en þá leikist um lönd sem auðið er, þau sem eigi verða seld."
   and then regarding the lands play as fell to (your) lot, those which are not
   sold.”

   Þeirrar liðveislu var Álfgeir fúsastur. Þórarinn kvaðst og eigi sjá efni sín
   til að bæta sakir þær
   Alfgeir was most eager for their help. Thorarinn said also not to (have?)
   that means of compensation with money for the sake of all those

   allar með fé er gerst höfðu í þessum málum. Vermundur kvaðst eigi mundu
   skilja við Þórarin,
   who had been in this case. Vermund said he would not part with Thorarinn,

   hvort er hann vildi að hann færi utan með honum eða veita honum vígsgengi
   hér á landi. En
   whether he wanted that he go abroad with him or help him backing him in
   battle here in country.

   Þórarinn kaus að Arnkell veitti þeim til utanferðar.
   But Thorarinn chose that Arnkell help him with the journey abroad.

   Síðan var maður sendur út á Eyri til Bjarnar stýrimanns að hann skyldi allan
   hug á leggja að búa
   Then a man was sent out to Eyr to Captain Bjorn that he should take great
   interest to set about readying

   skip þeirra sem fyrst mátti hann.
   their ship as quickly as he might.

   22. kafli
   Nú skal segja frá Snorra goða að hann tók við eftirmáli um víg Þorbjarnar
   mágs síns. Hann lét og
   Now shall be told of Chieftain Snorri that he took up the action on behalf
   of a person slain regarding the slaying of Thorbjorn, his in-law. He also

   Þuríði systur sína fara heim til Helgafells því að sá orðrómur lék á að
   Björn, sonur Ásbrands frá
   had Thurid, his sister, go home to Helgafells because that public opinion
   rumoured that Bjorn, Asbrand’s son from

   Kambi, vendi þangað komur sínar til glapa við hana. Snorri þóttist og sjá
   allt ráð þeirra Arnkels,
   Kambi, ?? his coming thither to seduce her. Snorri thought also all that
   plan of theirs, Arnkell’s,

   þegar hann spurði skipbúnaðinn, að þeir mundu eigi ætla fébótum uppi að
   halda eftir vígin við
   as soon as he learned of the ship preparation, that they would not intend to
   uphold compensation for the slaying at

   það að engar voru sættir boðnar af þeirra hendi. En þó var kyrrt allt framan
   til stefnudaga.
   that that none were ready and willing for compensation from their hands.
   But still all was calm
   thence forward until the summoning days.

   En er sá tími kom safnar Snorri mönnum og reið inn í Álftafjörð með átta
   tigu manna því að það
   And when that time came Snorri summons men and rode in to Alftafjord with 80
   men because it

   voru þá lög að stefna heiman vígsök svo að vegendur heyrðu eða að heimili
   þeirra og kveðja eigi
   was then law to summon from home for a case of slaying so that (the) slayer
   heard or at their home and not to summon

   búa til fyrr en á þingi.
   neighbors for (the case) earlier than at the Thing.

   En er ferð þeirra Snorra var sén af Bólstað þá ræddu menn um hvort þegar
   skyldi sæta áverkum
   And when their journey, Snorri’s (and his men), was seen from Bolstad, then
   people talked about whether the misdeeds should be compensated at once

   við þá því að fjölmennt var fyrir.
   at that because the great crowd was before (them).

   Arnkell segir að eigi skal það vera "og skal þola Snorra lög," segir hann og
   kvað hann það eitt að
   Arnkell says that it shall not be “and law shall benefit Snorri (Z),” says
   he and he said it only that

   gera svo búið er nauðsyn rak til.
   to do as matters stood when necessity drove (them) to.

   Og er Snorri kom á Bólstað voru þar engi áköst með mönnum. Síðan stefndi
   Snorri Þórarni til
   And when Snorri came to Bolstad, there were no taunts between men.
   Afterwards Snorri summoned Thorarinn to

   Þórsnessþings og þeim öllum er að vígum höfðu verið. Arnkell hlýddi vel
   stefnunni. Eftir það
   the Thorsness Thing and all those who had been in (on) the slaying. Arnkell
   listened well to the summons. After it

   riðu þeir Snorri í brott og upp til Úlfarsfells.
   they, Snorri (and co) rode away up to Ulfar’s fells.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.