Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 59 part 2 - - Grace's translaiton

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Hamar stendur fyrir norðan ána er Höfði heitir. Það er í Lækjarskógslandi. Í þeim stað hafði A crag stands north of the river which is called
  Message 1 of 1 , Jan 22 5:02 AM
   Hamar stendur fyrir norðan ána er Höfði heitir. Það er í Lækjarskógslandi. Í
   þeim stað hafði
   A crag stands north of the river which is called Hofdi. It is in Laekjar
   Forest land. In that location,

   Guðrún á kveðið að þau Snorri skyldu finnast. Þau komu þar mjög jafnsnemma.
   Fylgdi og einn
   Gudrun had arranged that they, (she and) Snorri should meet. They came
   there just at the same time. One man also accompanied

   maður Guðrúnu. Var það Bolli Bollason. Hann var þá tólf vetra gamall en
   fullkominn var hann
   Gudrun. It was Bolli Bolli’s son. He was then twelve years old, but he was
   perfect

   að afli og hyggju svo að þeir voru margir er eigi biðu meira þroska þó að
   alrosknir væru. Hann bar þá og Fótbít.
   in strength and mind so that they were many who did not offer more maturity
   even though (they) were quite grown up. He also carried Footbiter then.

   Þau Snorri og Guðrún tóku þegar tal en Bolli og förunautur Snorra sátu á
   hamrinum og hugðu að
   They, Snorri and Gudrun, began to talk at once and Bolli and Snorri’s
   comrades sat on the crag and pondered

   mannaferðum um héraðið. Og er þau Snorri og Guðrún höfðu spurst tíðinda þá
   frétti Snorri að
   people’s journeys about the district. And when they, Snorri and Gudrun, had
   asked the news, then Snorri inquired as to

   erindum, hvað þá hefði nýlega við borið er hún sendi svo skyndilega orð.
   (the) errand, what then had happened lately when she send such hasty word.

   Guðrún mælti: "Það er satt að mér er þessi atburður spánnýr er eg mun nú upp
   bera en þó varð
   Gudrun spoke, “It is true that to me this is a bran-new event which I will
   now present, even though

   hann fyrir tólf vetrum því að um hefndina Bolla mun eg nokkuð ræða. Má þér
   það og ekki að
   it happened twelve years ago because I will now talk about the vengeance for
   Bolli. It may also not

   óvörum koma því að eg hefi þig á minnt stundum. Mun eg það og fram bera að
   þú hefir þar til
   take you by surprise because I have reminded you now and then. I will also
   state it that you have

   heitið mér nokkurum styrk ef eg biði með þolinmæði. En nú þykir mér rekin
   von að þú munir
   promised me some strength to that end if I wait with patience. But now it
   seems to me done as expected that you will

   gaum að gefa voru máli. Nú hefi eg beðið þá stund er eg fæ mér skap til en
   þó vildi eg hafa heil
   pay heed to our case. Now I have waited then a while which I could give my
   mind to, but still I wanted to have good

   ráð af yður hvar hefnd þessi skal niður koma."
   advice from you how this vengeance should come down.”

   Snorri spurði hvar hún hefði helst ætlað.
   Snorri asked what she had most expected.

   Guðrún mælti: "Það er minn vilji að þeir haldi eigi allir heilu Ólafssynir."
   Gudrun spoke, “It is my wish that they do not keep all Olaf’s sons from
   harm.”

   Snorri kvaðst það banna mundu að fara á hendur þeim mönnum er mest voru
   virðir í héraði "en
   Snorri said he would forbid it to go against those men who were most
   esteemed in the district “but

   náfrændur þeirra er nær munu ganga hefndunum og er allt mál að ættvíg þessi
   takist af."
   close relatives of theirs who will go closer for vengeance and all cases of
   this slaying of kinsmen
   stop.”

   Guðrún mælti: "Þá skal fara að Lamba og drepa hann. Er þá af einn sá er
   illfúsastur er."
   Gudrun spoke, “then (one) shall go to Lambi and kill him. Then is that one
   who is most ill willed gone.”

   Snorri svarar: "Er sök við Lamba þótt hann væri drepinn en eigi þykir mér
   Bolla hefnt að heldur
   Snorri answers, “(It) is to have done? offense against Lambi (even) though
   he be slain, but Bolli doesn’t seem to me avenged any the more

   og eigi mun þeirra Bolla slíkur munur ger í sættum sem vert er ef þeim vígum
   er saman jafnað."
   and not will? do ?such of theirs? for Bolli in settlement as (he was) worth
   if those slaying are made equal together.”

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.