Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Eyrbyggja Saga 20 end + 21 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  I had trouble with the few sentences in 21. Couldn t make much sense of them. Grace Stóð hún þá upp af pallinum og tók hægindin undan sér. Var þar
  Message 1 of 1 , Jan 17, 2013
  • 0 Attachment
   I had trouble with the few sentences in 21. Couldn't make much sense of
   them.
   Grace

   Stóð hún þá upp af pallinum og tók hægindin undan sér. Var þar hlemmur undir
   og holur innan
   She stood up then from the dais and brought the pillow from under her.
   There was a trap door beneath and the dais hollow on the inside.

   pallurinn. Lét hún Odd þar í koma og bjó um sem áður og settist á ofan og
   kvað sér vera heldur kynlegt.
   She had Odd go in there and prepared as before and set herself down on (it)
   and said she felt? rather strange.

   En er þeir koma í stofu þá varð eigi að kveðjum með þeim. Geirríður varp af
   sér skikkjunni og
   And when they come into the sitting room then no greetings were between
   them. Gerrid threw off the cloak from herself and

   gekk að Kötlu og tók selbelg er hún hafði haft með sér og færði hann á höfuð
   Kötlu. Síðan bundu
   walked toward Katla and took a sealskin which she had had with her and put
   in on Katla’s head. Then

   förunautar þeirra að fyrir neðan. Þá bað Geirríður brjóta upp pallinn. Var
   Oddur þar fundinn og
   the comrades bound (it?) below. Then Gerrid bade (them) break up the dais.
   Odd was found there and

   síðan bundinn.
   then tied up.

   Eftir það voru þau færð inn til Búlandshöfða og var Oddur þar hengdur.
   After that they were brought in to Buland’s Headland and Odd was hanged
   there.

   Og er hann spornar gálgann mælti Arnkell til hans: "Illt hlýtur þú af þinni
   móður. Kann og vera að þú eigir illa móður."
   And when he stands on the gallows Arnkell spoke to him, “You get evil from
   your mother. ‘(It) can also be that you have a bad mother.”

   Katla mælti: "Vera má víst að hann eigi eigi góða móður en eigi hlýtur hann
   af því illt af mér að
   Katla spoke, “(It) may be certain that he does not have a good mother, but
   he does not get evil from me because

   eg vildi það. En það væri vilji minn að þér hlytuð allir illt af mér. Vænti
   eg og að það mun svo
   I intended it. But it would be my wish that you all get evil from me. I
   expect also that it will be so.

   vera. Skal nú og eigi leyna yður því að eg hefi valdið meini Gunnlaugs
   Þorbjarnarsonar er þessi
   (I?) shall now also not hide it from you that I have caused harm to Gunnlaug’s
   Thorbjorn’s sons to whom?

   vandræði hafa öll af hlotist. En þú Arnkell," segir hún, "mátt eigi af þinni
   móður illt hljóta er þú
   have all these difficulties been allotted. And you Arnkell,” says she, “may
   not get evil from your mother when you

   átt enga á lífi en um það vildi eg að mín ákvæði stæðust að þú hlytir því
   verra af föður þínum en
   have none alive, but regarding it I would wish that my verdict proceed that
   you get it worse from your father than

   Oddur hefir af mér hlotið sem þú hefir meira í hættu en hann. Vænti eg og að
   það sé mælt áður
   Odd has got from me since you have more at risk than he. I expect also that
   it be said before

   lýkur að þú eigir illan föður."
   it ends that you have a bad father.”

   Eftir það börðu þeir Kötlu grjóti í hel þar undir höfðanum. Síðan fóru þeir
   í Mávahlíð og voru
   After that they stoned Katla to death there under the headland. Then they
   went to Mavahlid and stayed

   þar um nóttina en riðu heim eftir um daginn. Spurðust nú þessi tíðindi öll
   jafnsaman og var
   there during the night and rode home afterwards during the day. Now these
   tidings were learned of all together and were

   engum harmsaga í. Líður nú svo veturinn.
   no tidings of grief. Thus passes the winter now.

   21. kafli
   Eftir um vorið var það einn dag að Arnkell kallar á tal við sig Þórarin
   frænda sinn, Vermund og
   During the following spring it was one day that Arnkell calls to speak with
   him Thorarinn, his kinsman, Vermund and

   Álfgeir og spurði hver liðveisla þeim þætti vinveittust við sig, hvort þeir
   færu til þings "og
   Alfgeir and asked what seemed to them friendly help with him, whether they
   should go to the Thing “and

   kostum að því allra vina vorra," segir hann. "Kann vera að þá sé annaðhvort
   að menn sættist og
   (we) choose for it all our kinsmen,” says he. “(I?) know (it) to be that
   they be one or the other that people settle with each other and

   mun yður það verða féskylt að bæta þá menn alla er þar létust eða fyrir
   sárum urðu.
   will be to you to offer many expenses to defray all those men when they die
   or get wounded for it.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.