Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 57 end + 58 part 1 / Alan's Translation

Expand Messages
 • Alan Thompson
  Here’s my translation Alan Eiður svarar: Ekki er eg þess fús. Þykir mér þú miklu til hætta hversu Eiðr answers: „I am not eager for (keen on)
  Message 1 of 1 , Dec 10, 2012

   Here’s my translation

   Alan

    

    

   Eiður svarar: "Ekki er eg þess fús. Þykir mér þú miklu til hætta hversu
   Eiðr answers: „I am not eager for (keen on) this. (It) seems to me you risk much how

   ferðin tekst en að eiga við heljarmann slíkan sem Grímur er. Ef þú vilt fara
   the-journey (enterprise) takes-place if (en, Z1?) (you) fight with an accursed-fellow such as Grímr is. If you want to go

   þá far þú við marga menn svo að þú eigir allt undir þér."
   then go (you) with many men so that you should-have everything under you (ie under your own control, „the whole matter rests in thy own hands“, eiga undir sér, Z10).“

   "Það þykir mér engi frami," segir Þorkell, "að draga fjölmenni að einum
   „That seems to me no courage (or distinction, frami, Z1 or Z2),“ says Þorkell „to drag a crowd-of-people after one

   manni en það vildi eg að þú léðir mér sverðið Sköfnung og vænti eg þá að eg
   man (person), but I would-want that you lent (ljá) me the-sword Sköfnung and I expect that, that I

   skuli bera af einhleypingi einum þótt hann sé vel að sér búinn."
   should surpass, (overcome, lit: bear off) a lone vagabond, even if he should-be well prepared within himself.“

   "Þú munt þessu ráða," segir Eiður, "en ekki kemur mér það á óvart þótt þú
   „You will have-your-own-way (ráða, Z9) in this,“ says Eiðr, „but that comes to me not unawares (I´m not in the least surprised) even-though you

   iðrist eitthvert sinn þessa einræðis. En með því að þú þykist þetta gera
   should-repent sometime of this self-will. But with that that (ie because) you bethink-yourself to be-doing this

   fyrir mínar sakir þá skal þér eigi þessa varna er þú beiðir því að eg ætla
   for my sake(s), then (I) shall not deny you this which you request because I expect

   Sköfnung vel niður kominn þótt þú berir hann. En sú er náttúra sverðsins að
   Sköfnung (to have) come down well (gotten the job done) even though you should-be carrying it. (Hmm, HH&MP render this a bit differently, presumably based on an interpretation of þótt that I can´t see)  But that is (the) nature of the-sword that

   eigi skal sól skína á hjöltin og honum skal eigi bregða svo að konur séu
   (the) sun shall not shine on the-sword-guards (between hilt and blade) (neut plural) and (one) shall not draw it such that (when) a woman should-be

   hjá. Ef maður fær sár af sverðinu þá má það sár eigi græða nema lyfsteinn sá
   nearby. If a person (man) receives a wound from the-sword then that wound may not heal unless that healing-stone,

   sé riðinn við er þar fylgir."
   which there accompanies (it), be rubbed (ríða Z(2).2) against (it).“

   Þorkell kvaðst þessa ætla vandlega að gæta og tekur við sverðinu en bað Eið
   Þorkell declared-of-himself to intend to attend to this exactly and accepts the-sword but (and) bade Eiðr

   vísa sér leið þangað sem Grímur ætti bæli. Eiður kvaðst það helst ætla að
   to show him (the) way to-there where Grímr had (his) lair. Eiðr declared-of-himself to expect that most-of-all that

   Grímur ætti bæli norður á Tvídægru við Fiskivötn. Síðan ríður Þorkell norður
   Grímr had (his) lair north on Tvídægra (Two ?) by Fiskivötn (Fishing Waters). After-that Þorkall rides north

   á heiðina þá leið er Eiður vísaði honum og er hann sótti á heiðina mjög
   to the-heath (by) that path which Eiðr had-shown him and when he has-sought on the heath a very

   langt sér hann hjá vatni einu miklu skála og sækir þangað til.
   long-distance, he sees by (the) water a certain large hut and seeks thither.


   58. kafli - Af Þorkeli og Grími
   Chapter 58 – Of Þorkell and Grímr.

   Nú kemur Þorkell til skálans og sér hann þá hvar maður situr við vatnið við
   Now Þorkell comes to (the) hut and he sees then where a person (man) sits by the-water by

   einn lækjarós og dró fiska.
   Sá hafði feld á höfði. Þorkell stígur af baki og
   a certain mouth-of-a-rivulet and draws (lures, catches) fishes . That-one (ie he) had a cloak over (his) head. Þorkell dismounts (steps off the back) and

   bindur hestinn undir skálavegginum. Síðan gengur hann fram að vatninu þar
   binds (ties)  the-horse under the-hut-wall. After-that he walks forward to the-water there

   sem maðurinn sat. Grímur sá skuggann mannsins er bar á vatnið og
   where the-person (man) sat. Grímr saw the-shadow of-the-person (man) which bore (extended) on to the-water and

   sprettur hann upp skjótt. Þorkell er þá kominn mjög svo að honum og leggur til hans
   he springs up quickly. Þorkell is then (ie by that time) so much (to such an extent) come at (drawn near to) him and thrusts at him

   og kom á höndina fyrir ofan úlflið og var það ekki mikið sár. Grímur rann
   and (it) came on to (struck) the-arm above (the) wrist and (but) that was not a great wound. Grímr ran

   þegar á Þorkel og takast þeir fangbrögðum. Kenndi þar brátt aflsmunar og
   at-once at Þorkell and they take to wrestling. (The) difference-in-strength quickly showed (kenna, Z7) and

   féll Þorkell og Grímur á hann ofan. Þá spurði Grímur hver þessi maður væri.
   Þorkell fell and Grímr down on him. Then Grímr asked who this man was.

   Þorkell kvað hann engu skipta.
   Þorkell declared (it) to not to concern him (e-n skiptir engu, see skipta, z4).

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.