Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Laxdaela Saga 57 end + 58 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Eiður svarar: Ekki er eg þess fús. Þykir mér þú miklu til hætta hversu ferðin tekst en að eiga við Eid answers, “I am not eager for this. It
  Message 1 of 1 , Dec 10, 2012
  • 0 Attachment
   Eiður svarar: "Ekki er eg þess fús. Þykir mér þú miklu til hætta hversu
   ferðin tekst en að eiga við
   Eid answers, “I am not eager for this. It seems to me you risk much how the
   journey develops, than to deal with

   heljarmann slíkan sem Grímur er. Ef þú vilt fara þá far þú við marga menn
   svo að þú eigir allt undir þér."
   an accursed fellow such as Grim is. If you want to go then you go with many
   men so that you have everything in your power.”

   "Það þykir mér engi frami," segir Þorkell, "að draga fjölmenni að einum
   manni en það vildi eg að
   “It doesn’t seem to me courageous,” says Thorkell, “to drag many men to a
   single man but I would want that

   þú léðir mér sverðið Sköfnung og vænti eg þá að eg skuli bera af
   einhleypingi einum þótt hann sé vel að sér búinn."
   you lend me the sword, Skofnung, and I anticipate then that I shall carry
   (it) off (against) one single person although he be well prepared.”

   "Þú munt þessu ráða," segir Eiður, "en ekki kemur mér það á óvart þótt þú
   iðrist eitthvert sinn
   “You will have your way,” says Eid, “but it does not come to me unawares
   that you repent some day

   þessa einræðis. En með því að þú þykist þetta gera fyrir mínar sakir þá skal
   þér eigi þessa varna
   of this self-will. In case you think to do this for my sake then (I) shall
   not deny you this

   er þú beiðir því að eg ætla Sköfnung vel niður kominn þótt þú berir hann. En
   sú er náttúra
   when you ask because I expect Skofnung under good care though you carry it.
   But such is

   sverðsins að eigi skal sól skína á hjöltin og honum skal eigi bregða svo að
   konur séu hjá. Ef
   the swords nature that the sun shall not shine on the hilt and (it) shall
   not be drawn when a woman is nearby.

   maður fær sár af sverðinu þá má það sár eigi græða nema lyfsteinn sá sé
   riðinn við er þar fylgir."
   If a man gets a wound from the sword, then that wound cannot heal unless
   that healing stone, which accompanies (it), be rubbed there.

   Þorkell kvaðst þessa ætla vandlega að gæta og tekur við sverðinu en bað Eið
   vísa sér leið þangað
   Thorkell said he intended to pay attention to this carefully and accepts the
   sword and bade Eid direct him the way thither.

   sem Grímur ætti bæli. Eiður kvaðst það helst ætla að Grímur ætti bæli norður
   á Tvídægru við
   where Grim had a lair. Eid said he rather expected that Grim had a lair
   north at Tvidaegra by

   Fiskivötn. Síðan ríður Þorkell norður á heiðina þá leið er Eiður vísaði
   honum og er hann sótti á
   Fishing waters. Afterwards Thorkell rides north on the heath then the way
   Eid showed him and when he searched on

   heiðina mjög langt sér hann hjá vatni einu miklu skála og sækir þangað til.
   the heath a very long way he sees near the water one large hut and goes
   thither.

   58. kafli - Af Þorkeli og Grími
   Nú kemur Þorkell til skálans og sér hann þá hvar maður situr við vatnið við
   einn lækjarós og dró
   Now Thorkell comes to the hut and he sees then where a man sits by the water
   by a brook outlet? and netted

   fiska. Sá hafði feld á höfði. Þorkell stígur af baki og bindur hestinn undir
   skálavegginum. Síðan
   fish. That one had a hooded cloak on his head. Thorkell dismounted and
   tied the horse by the hut wall. Afterwards

   gengur hann fram að vatninu þar sem maðurinn sat. Grímur sá skuggann
   mannsins er bar á
   he goes forward toward the water where the man sat. Grim saw the shadow of
   a man which lay on

   vatnið og sprettur hann upp skjótt. Þorkell er þá kominn mjög svo að honum
   og leggur til hans
   the water and he sprang up quickly. Thorkell had then also hit at him hard
   and thrust at him

   og kom á höndina fyrir ofan úlflið og var það ekki mikið sár. Grímur rann
   þegar á Þorkel og
   and (the blow) came on the arm above the wrist and it wasn’t a large wound.
   Grim ran immediately at Thorkell and

   takast þeir fangbrögðum. Kenndi þar brátt aflsmunar og féll Þorkell og
   Grímur á hann ofan. Þá
   they began to wrestle. A difference in strength was quickly evident and
   Thorkell fell and Grim down on him. Then

   spurði Grímur hver þessi maður væri. Þorkell kvað hann engu skipta.
   Grim asked who this man was. Thorkell said it didn’t matter.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.