Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Eyrbyggja Saga 19 Part 2 -- Rob's Translation

Expand Messages
 • rob13567
  (Not that I pretend to understand either poem....) Þá kvað Þórarinn: Then Thorarinn answered: Myndit vitr í vetri Remembered wise in winter vekjandi mig
  Message 1 of 2 , Dec 6, 2012
  • 0 Attachment
   (Not that I pretend to understand either poem....)

   Þá kvað Þórarinn:
   Then Thorarinn answered:

   Myndit vitr í vetri
   Remembered wise in winter

   vekjandi mig sekja,
   wakening me sentences to outlawry,

   þar á eg lífhvötuð leyfðan,
   There I vigorous life permit,

   löngráns, um þær vánir,
   distant (?), concerning the expected,

   ef niðbræði næðag
   if wane-anger felt a draft (?)

   nás valfallins ásar,
   a corpse's well-failing gods,

   Hugins létum nið njóta
   The raven's we caused wane enjoy

   nágrundar, Vermundi.
   Woman of earth, Vermundi.

   Þá mælti Geirríður: "Það er nú ráðlegast að leita að slíkum tengdamönnum sem Vermundur er eða Arnkell bróðir minn."
   Then Geirridur said: "It is now most advisable to seek such relations by affinity as Vermundur is or my brother Arnkell."

   Þórarinn svarar: "Meiri von að hvortveggja þurfi áður lýkur þessum málum en þar munum vér þó fyrst á treysta er Vermundur er."
   Thorarinn answers: "(It is) more expectation that both would need already bring to an end this case but there we yet first trust who Vermundur is."

   Og þann sama dag riðu þeir allir er að vígum höfðu verið inn um fjörðu og komu í Bjarnarhöfn um kveldið og gengu inn er menn voru komnir í sæti.
   And that same day they all rode who that been in (on) the slaying around the fiord and came to Bjarnarhof during the evening and went in where people had come to sit.

   Vermundur heilsar þeim og rýmdi þegar öndvegið fyrir þeim Þórarni.
   Vermundr greets them and at once made room (in) the high-seat for them, the Thorarns.

   En er þeir höfðu niður sest þá spurði Vermundur tíðinda.
   And when they had set down, then Vermundr asks for the news.

   Þórarinn kvað:
   Thorarinn said:

   Skal eg þrymviðum þremja,
   I shall battle-noise-mast a part of a sword,


   þegi her meðan, segja,
   while is silent a host, says,

   von er ísarns ásum
   expectation is gods' iron

   örleiks, frá því görla
   quite liberally, from the

   hvé hjaldrviðir héldu,
   how fight-mast held,

   haldendr, við mig, skjaldar,
   (haldendr?), with me, shield's,

   roðinn sá eg Hrundar handa
   reddened that I for Hrundar

   hnigreyr, löngum, dreyra.
   Sinking (?), long, bleeds.
  • Brian M. Scott
   ... Myndet vitr í vetri vekjandi mik sekja (þar ák lífhvötuð leyfðan;) lögráns (of þat vánir): ef niðbræði næðak nás valfallins ásar, (Hugins
   Message 2 of 2 , Dec 7, 2012
   • 0 Attachment
    > (Not that I pretend to understand either poem....)

    > Þá kvað Þórarinn:
    > Then Thorarinn answered:

    Then Þórarin said:

    > Myndit vitr í vetri
    > Remembered wise in winter
    > The wise manner last winter


    > vekjandi mig sekja,
    > wakening me sentences to outlawry,
    > causing me to be outlawed


    > þar á eg lífhvötuð leyfðan,
    > There I vigorous life permit,
    > thereupon I allowed life impulse


    > löngráns, um þær vánir,
    > distant (?), concerning the expected,
    > ?? regarding those gods


    > ef niðbræði næðag
    > if wane-anger felt a draft (?)
    > if ?? ??


    > nás valfallins ásar,
    > a corpse's well-failing gods,
    > of the dead, fall of the slain, of gods?


    > Hugins létum nið njóta
    > The raven's we caused wane enjoy
    > Of the wise raven of Odin, ? use the waning moon


    > nágrundar, Vermundi.
    > Woman of earth, Vermundi.
    > of the gates of death, to Vermund.

    Myndet vitr í vetri
    vekjandi mik sekja
    (þar ák lífhvötuð leyfðan;)
    lögráns (of þat vánir):
    ef niðbræði næðak
    nás valfallins ásar,
    (Hugins létum nið njóta
    nágrundar) Vermundi.

    Wise would not in winter
    fine me [the] awakener
    (there had I a famous life-protector;)
    of lawless dealings (on that [are] expectations):
    if I got hold of [the] feeder of waning moon
    of corpse of battle-slain's Ás,
    ([we] would cause Hugin's kinsman to profit
    from the corpse-field) Vermund.

    Here's Hugo Gering's version in prose word order:

    Vitr vekjandi lögráns myndi-at sekja mik í vetr – þar á ek
    leyfðan lífhvötuð – vánir (eru) of þat; ef ek næða
    Vermundi, valfallins nás ásar niðbræði, létum (vér) Hugins
    nið njóta nágrundar.

    (The) wise awakener of lawless dealings [= Snorri] would not
    fine me in (the) winter – there [i.e., in this matter] I
    have a famous [‘praised’] life-instigator [life-protector] –
    expectations (are) on that; if I got hold of Vermund, feeder
    [<bræðir>, from <bræða> ‘to feed’, from bráð ‘meat, raw
    flesh’] of the waning moon of the Ás of the corpse of the
    slain-in-battle [this Ás is Óðin; his (waning) moon is a
    sword, and its feeder is a warrior, here Vermund], (we)
    would cause Hugin’s relative [= the raven] to profit from
    the corpse-field.

    Snorri would not fine me in the winter -- count on it,
    I've a famous protector; if I caught Vermund, feeder of
    Óðin's sword, we would cause the raven to profit from the
    corpse-field.

    I do not, however, understand why it's <létum> (indic.)
    instead of <létim> (subjunct.).

    > Þá mælti Geirríður: "Það er nú ráðlegast að leita að
    > slíkum tengdamönnum sem Vermundur er eða Arnkell bróðir
    > minn."

    > Then Geirridur said: "It is now most advisable to seek
    > such relations by affinity as Vermundur is or my brother
    > Arnkell."

    > Then Gerrid spoke, “It is now most advisable to seek that
    > such men related by affinity as Vermund is or Arnkell, my
    > brother.”

    Then Geirríð said: ‘It is now most advisable to seek out
    such relatives by affinity as Vermund is, or Arnkell, my
    brother.’

    > Þórarinn svarar: "Meiri von að hvortveggja þurfi áður
    > lýkur þessum málum en þar munum vér þó fyrst á treysta er
    > Vermundur er."

    > Thorarinn answers: "(It is) more expectation that both
    > would need already bring to an end this case but there we
    > yet first trust who Vermundur is."

    > Thorarinn answers, “More to be expected before that either
    > of the two bring an end to this case but there we will
    > still first rely on who Vermund is.”

    Þórarin answers: ‘[There is] more expectation that both
    would be needed before these cases are done, but we will
    still venture (a try) first there where Vermundr is.’

    This is an impersonal use of <þurfa>, <hvártveggja> being
    the gen. sing. of <hvártveggi>. <Treysta> seems to be Z5:
    they'll go first to Vermund for his help.

    > Og þann sama dag riðu þeir allir er að vígum höfðu verið
    > inn um fjörðu og komu í Bjarnarhöfn um kveldið og gengu
    > inn er menn voru komnir í sæti.

    > And that same day they all rode who that been in (on) the
    > slaying around the fiord and came to Bjarnarhof during the
    > evening and went in where people had come to sit.

    > And that same day they all ride to where the slaying had
    > been in around the fjord and came to Bjorn’s haven during
    > the evening and went in where men had come to seats.

    And that same day all those who had been at the battle rode
    in around (the) fjords and came to Bjarnarhöfn in the
    evening and went inside, where men had taken seats.

    > Vermundur heilsar þeim og rýmdi þegar öndvegið fyrir þeim
    > Þórarni.

    > Vermundr greets them and at once made room (in) the
    > high-seat for them, the Thorarns.

    > Vermund greets them and gave up the high seat at one for
    > them, Thorarinn (and co).

    Vermund greets them and at once ceded the high seat to
    Þórarin and his companions.

    > En er þeir höfðu niður sest þá spurði Vermundur tíðinda.

    > And when they had set down, then Vermundr asks for the
    > news.

    > And when they had sat down Then Vermund asked the tidings.

    And when they had sat down, Vermund asked (for) tidings.

    > Þórarinn kvað:
    > Thorarinn said:
    > Thorarin recited:

    Þórarinn spoke:

    > Skal eg þrymviðum þremja,
    > I shall battle-noise-mast a part of a sword,
    > Shall I in great forest a sword part


    > þegi her meðan, segja,
    > while is silent a host, says,
    > conceal here while, to speak


    > von er ísarns ásum
    > expectation is gods' iron
    > according to custom where of iron of gods


    > örleiks, frá því görla
    > quite liberally, from the
    > munificence, make from it


    > hvé hjaldrviðir héldu,
    > how fight-mast held,
    > why (they) held battle-wood


    > haldendr, við mig, skjaldar,
    > (haldendr?), with me, shield's,
    > holding, with me, shields


    > roðinn sá eg Hrundar handa
    > reddened that I for Hrundar
    > bloody I saw on behalf of the island of Hrund?


    > hnigreyr, löngum, dreyra.
    > Sinking (?), long, bleeds.
    > declining, for a long time, to bleed.

    Skalk þrymviðum þremja
    (þegi herr meðan) segja
    (vö:n [ván] es ísarns ö:sum [ásum]
    örleiks) frá því görla:
    hve hjaldrviðir heldu
    haldendr við mik skjaldar
    (roðinn sák Hrundar handa
    hnigreyr) lögum (dreyra).

    I will to the trees of the fuller’s[?] noise
    (be silent the company meanwhile) tell
    (iron’s gods are to expect
    arrow-play) fully of this:
    how battle-trees upheld
    towards me, bearing shields,
    (reddened saw I Hrund’s hands’
    moving reed) the law (with blood).

    Hugo Gering's version prose rearrangement:

    Ek skal segja þremja þrymviðum görla frá því – herr þegi
    meðan; ván es ísarns ásum örleiks – hve hjaldrviðir
    haldendr skjalda heldu lögum við mik; ek sá handa hnigreyr
    Hrundar dreyra roðinn.

    I will tell this fully to (the) trees of the fuller’s[?]
    noise [= warriors; <þrymr> ‘an alarm, noise’, and <þrymjar>
    is some part of the sword, possibly the fuller, but here
    metonymic for the sword itself, so <þrymr þremjar> is
    ‘sword’s noise’ = battle] – (the) company be silent in the
    meantime; iron’s gods [= warriors] are to expect arrow-play
    [= battle] – how battle-trees [= warriors] holding shields
    upheld the law towards me; I saw Hrund’s hands’ moving reed
    reed [<hnig-reyr>; the hand’s reed is the arm; Hrund is a
    valkyrie = woman = Auðr] reddened (with) blood.

    I will tell this fully to the warriors - the company be
    silent in the meantime; warriors are to expect [a tale of]
    battle - how warriors holding shields upheld the law
    against me; I saw Hrund's arms reddened with blood.

    Brian
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.