Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Laxdaela Saga 57 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  57. kafli - Af Þorgilsi Maður hét Þorgils og var Hölluson. En því var hann kenndur við móður sína að hún lifði lengur A man was named Thorgils
  Message 1 of 1 , Dec 5, 2012
  • 0 Attachment
   57. kafli - Af Þorgilsi
   Maður hét Þorgils og var Hölluson. En því var hann kenndur við móður sína að
   hún lifði lengur
   A man was named Thorgils and was Halla’s son. He was known by his mother’s
   (name) because she lived longer

   en faðir hans. Hann hét Snorri og var son Álfs úr Dölum. Halla móðir Þorgils
   var dóttir Gests
   than his father. He was named Snorri and was a son of Alf of Dales. Halla,
   Thorgils’ mother was a daughter of Gest

   Oddleifssonar. Þorgils bjó í Hörðadal á þeim bæ er í Tungu heitir. Þorgils
   var mikill maður og
   Oddleif’s son. Thorgils lived in Hordadale at that farm which is called in
   Tongue. Thorgils was a big man and

   vænn og hinn mesti ofláti. Engi var hann kallaður jafnaðarmaður. Oft var
   heldur fátt með þeim
   handsome and the most showy (person). He was not called a fair man. Often
   (he) was rather cool with them,

   Snorra goða. Þótti Snorra Þorgils hlutgjarn og áburðarmikill. Þorgils gaf
   sér margt til erinda út í
   Priest Snorri (and co.). It seemed to Snorri Thorgils was meddlesome and
   very puffed up. Thorgils concerned himself much with errands out in

   sveitina. Hann kom jafnan til Helgafells og bauð sig til umsýslu með
   Guðrúnu. Hún tók á því vel
   the district. He always came to Helgafells and volunteered to help Gudrun.
   She received it favorably

   aðeins og lítið af öllu. Þorgils bauð heim Þorleiki syni hennar og var hann
   löngum í Tungu og
   but also little after all. Thorgils invited Thorleik, her son, home and
   (he) stayed a long time in Tongue and

   nam lög að Þorgísli því að hann var lögkænn maður.
   studied law with Thorgisl because he was a man well versed in the law.

   Í þenna tíma var í förum Þorkell Eyjólfsson. Hann var frægur maður og
   kynstór og var hann
   At that time Thorkell Eyolf’s son was abroad (trading). He was a famous man
   and of a powerful lineage and he was

   mikill vin Snorra goða. Hann var og jafnan með Þorsteini Kuggasyni frænda
   sínum þá er hann var út hér.
   a great friend of Priest Snorri. He was also always with Thorstein Kugga’s
   son, his kinsman, then when he was out here (in Iceland).

   Og eitt sinn er Þorkell átti skip uppi standanda í Vaðli á Barðaströnd þá
   varð atburður sá í
   And one time when Thorkell had a ship laid up (on land) in Vadl at
   Bardastrand, then that event happened in

   Borgarfirði að son Eiðs úr Ási var veginn af sonum Helgu frá Kroppi. Hét sá
   Grímur er vegið
   Borgarfirth that a son of Eid of As was slain by a son of Helgi of Kroppi.
   That one was named Grim who had slain (him)

   hafði en bróðir hans Njáll. Hann drukknaði í Hvítá litlu síðar. En Grímur
   varð sekur
   and his brother (was named) Njall. He drowned in White River a little
   later. And Grim was condemned

   skógarmaður um vígið og lá hann úti á fjöllum er hann var í sektinni. Hann
   var mikill maður og
   to outlawry due to the slaying and he lay out not in a house in the fells
   where he was outlawed. He was a large man and

   sterkur. Eiður var þá mjög gamlaður er þetta var tíðinda. Varð af því að
   þessu ger engi reki.
   strong. Eid was then very advanced in age when this was the news. It
   happened for that reason that this was not followed up (Z reki, 2).

   Mjög lögðu menn til orðs Þorkatli Eyjólfssyni er hann rak eigi þessa réttar.
   People had much to say against Thorkell Eyolf’s son when he did not pursue
   this claim.

   Um vorið eftir þá er Þorkell hafði búið skip sitt fer hann suður um
   Breiðafjörð og fær sér þar hest
   During the following spring then when Thorkell had readied his ship, he
   sailed south around Breidafjord and obtains a horse there for himself

   og ríður einn saman og léttir eigi ferðinni fyrr en hann kemur í Ás til Eiðs
   frænda síns. Eiður tók
   and rides alone and does not stop the journey before he comes to As to Eid,
   his kinsman. Eid received

   við honum feginsamlega. Þorkell segir honum sitt erindi að hann vill leita
   til fundar við Grím,
   him joyfully. Thorkell tells him his errand that he wants to seek a meeting
   with Grim

   skógarmann hans, spyr þá Eið ef hann vissi nokkuð til hvar bæli hans mundi
   vera.
   his outlaw, asks Eid then if he knew something about where his lair would
   be.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.