Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 54 part 1 / Alan's Translation

Expand Messages
 • Alan Thompson
  Here’s my translation. Not as straightforward as some. Cheers Alan 54. kafli - Af Halldóri og Barða Chapter 54 – Of Halldór and Barði. Nú segir
  Message 1 of 1 , Oct 23, 2012

   Here’s my translation. Not as straightforward as some.

    

   Cheers

   Alan

    

   54. kafli - Af Halldóri og Barða
   Chapter 54 – Of Halldór and Barði.

   Nú segir Halldór Barða í hljóði að þeir bræður ætla að fara að Bolla og
   Now Halldór says to Barði in secret that they (the) brothers intend to go at (ie attack) Bolli and

   sögðust eigi lengur þola frýju móður sinnar: "Er ekki því að leyna Barði frændi
   said-of-himself (ie that he would) not to suffer (any) longer (the) reproach of his mother: “(it) is therefore concealing nothing, Barði kinsman,

   mjög var undir heimboði við þig að vér vildum hér til hafa þitt
   that much was much under (ie the underlying reason behind) (the) invitation to you that we wanted here to have your

   liðsinni og brautargengi."
   support and help.”

   Þá svarar Barði: "Illa mun það fyrir mælast að ganga á sættir við frændur sína
   Then Barði answers: “That will be badly spoken of to break (see ganga á, Z15) agreements with one’s kinsmen

   en í annan stað sýnist mér Bolli torsóttlegur. Hann hefir margt manna
   but (and) secondly, Bolli seems to me hard-to-get-at. He has many persons (men)

   um sig en er sjálfur hinn mesti garpur. Þar skortir og eigi viturlegar
   about himself but (and) is himself the greatest dauntless-man. There (it) also is-lacking not sensible (acc plural, not comparative)

   ráðagerðir er þau eru Guðrún og Ósvífur. Þykir mér við þetta allt saman óauðsóttlegt."
   plans (advisers?) when they are Guðrún and Ósvífr. (It) seems to me with this all together not-easy-to-perform (see auðsóttligr).”


   Halldór segir: "Hins munum vér þurfa að torvelda ekki þetta mál fyrir oss.
   Halldór says: “We will be-in-need-of that, to make this matter not difficult for us.” (I think this means that it´s is best that we don´t convince ourselves that this is all too hard)

   Hefi eg og þetta eigi fyrri upp kveðið en það mun framgengt verða að vér
   I also have not declared this sooner than that will become brought-about that we

   munum til leita hefndanna við Bolla. Vænti eg og frændi að þú skerist eigi undan ferð þessi með oss."
   will seek for the-vengeance with Bolli (I think this means that he wouldn´t have mentioned it if they weren´t already committed to seeking vengeance). I expect also kinsman that you would-not-refuse this journey with us.”


   Barði svarar: "Veit eg að þér mun ósannlegt þykja að eg víkist undan.
   Barði answers: “I know that to you (it) will seem improbable that I would-refuse.

   Mun eg það og eigi gera ef eg sé að eg fæ eigi latt."
   I will also not do that (ie refuse) if I see that I should-not –be-able to dissuade (pp. of letja?) (you).”

   "Þá hefir þú vel af máli," segir Halldór, "sem von var að."
   “Then you have well from the-case,” says Halldór, “as was expectation of (it) (ie as was to be expected).”

   Barði sagði að þeir mundu verða ráðum að að fara.
   Barði said that they would need to (verða at + inf) pay-heed-to (see fara at, Z18) counsels.

   Halldór kvaðst spurt hafa að Bolli hafði sent heiman menn sína, suma norður
   Halldór declared-of-himself to have heard that Bolli had sent his persons (men) from-home, some north

   til Hrútafjarðar til skips en suma út á Strönd: "Það er mér og sagt að Bolli
   to Hrútafjörðr to a ship but (and) some out to Strönd: “That is said to me that Bolli

   sé að seli í Sælingsdal og sé þar ekki fleira manna en húskarlar þeir er þar
   is (subjunctive) at a shieling in Sælingsdalr and (there) are not there more of persons (men) than those house-servant who there

   vinna heyverk. Sýnist mér svo sem eigi muni í annað sinn sýnna að leita til
   perform hay-work (haymaking). (It) seems to me such like (there) will not (be) another time better (see sýnn, Z2) to seek for

   fundar við Bolla en nú."
   a meeting with Bolli than now.”

   Og þetta staðfesta þeir með sér, Halldór og Barði.
   And this they make-firm between themselves, Halldór and Barði.

   Maður hét Þorsteinn svarti. Hann bjó í Hundadal í Breiðafjarðardölum, vitur
   (There) is a man called Þorsteinn (the) black. He lived in Hundardalr in Breiðafjarðardalir, a wise

   maður og auðigur. Hann hafði verið langan tíma vinur Ólafs pá.
   man and rich. He had been for a long time a friend of Ólafr peacock.

   Systir Þorsteins hét Solveig. Hún var gift þeim manni er Helgi hét og var Harðbeinsson.
   Þorsteinn’s sister was-called Solveig. She was given-in-marriage to that man who was-called Helgi and was Harðbeinn’s-son

   Helgi var mikill maður og sterkur og farmaður mikill.
   Helgi was a tall man and strong and a great sea-faring-man.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.