Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eyrbyggja Saga 12 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Litlu síðar giftist Þórdís Berki hinum digra, bróður Þorgríms, og réðst til bús með honum til A little later, Thordis was married to Bork the
  Message 1 of 1 , Aug 30 12:45 PM
   Litlu síðar giftist Þórdís Berki hinum digra, bróður Þorgríms, og réðst til
   bús með honum til
   A little later, Thordis was married to Bork the stout, Thorgrim’s brother,
   and moved to a farm with him to

   Helgafells. Þá fór Þorgrímur sonur hennar í Álftafjörð og var þar að fóstri
   með Þorbrandi. Hann
   Helgafell. Then Thorgrim, her son, went to Alftafjord and was there
   fostered with Thorbrand. He

   var heldur ósvífur í æskunni og var hann af því Snerrir kallaður og eftir
   það Snorri.
   was rather overbearing in youth and he was for that reason called Snerri,
   and after that Snorri.

   Þorbrandur í Álftafirði átti Þuríði, dóttur Þorfinns Sel-Þórissonar frá
   Rauðamel. Þeir voru börn
   Thorbrand in Alftafjord married Thurid, daughter of Thorfinn son of
   Sel-Thoris of Raudamel. Their children were these:

   þeirra: Þorleifur kimbi elstur, annar Snorri, þriðji Þóroddur, fjórði
   Þorfinnur, fimmti Þormóður.
   Thorleif kimbi oldest, second Snorri, third Thorod, fourth Thorfinn, fifth
   Thormod.

   Þorgerður hét dóttir þeirra. Þeir voru allir fóstbræður Snorra
   Þorgrímssonar.
   Their daughter was named Thorgerd. There were all fosterbrothers (or
   fostersiblings?) to Snorri Thorgrim’s son.

   Í þann tíma bjó Arnkell sonur Þórólfs bægifótar á Bólstað við Vaðilshöfða.
   Hann var manna
   At that time Arnkell, son of Thorolf lame foot lived at Bolstad by
   Vadilshofud. He was greatest and

   mestur og sterkastur, lagamaður mikill og forvitri. Hann var góður drengur
   og umfram alla menn
   strongest of men, a man of law and very wise. He was very valiant and
   foremost of all other men

   aðra þar í sveit að vinsældum og harðfengi. Hann var og hofgoði og átti
   marga þingmenn.
   there in (the) district as to popularity and hardiness. He was also temple
   chieftain and had many Thingmen.

   Þorgrímur Kjallaksson bjó í Bjarnarhöfn, sem fyrr var sagt, og áttu þau
   Þórhildur þrjá sonu.
   Thorgrim Kjallak’s son lived in Bjornshafn, as was previously mentioned, and
   they, he and Thorhild had three sons.

   Brandur var elstur. Hann bjó í Krossnesi við Brimlárhöfða. Annar var
   Arngrímur. Hann var
   Brand was oldest. He lived in Kross Ness by Brimlarhofud. Second was
   Arngrim. He was

   mikill maður og sterkur, nefmikill, stórbeinóttur í andliti, rauðbleikur á
   hár og vikóttur snemma,
   a big man and strong, (with a) big nose, heavy boned in appearance, (with)
   reddish blond hair and a prematurely receding hairline,

   skolbrúnn, eygður mjög og vel. Hann var ofstopamaður mikill og fullur
   ójafnaðar og fyrir því var
   (with) large, fine, brown eyes. He was very overbearing and completely
   tyrannical and for that reason

   hann Styr kallaður. Vermundur hét hinn yngsti sonur Þorgríms Kjallakssonar.
   Hann var hár
   he was called Styr. Thorgrim Kjallak’s son’s youngest son was called
   Vermund. He was a tall

   maður, mjór og fríður sýnum. Hann var kallaður Vermundur hinn mjóvi.
   man, slender and handsome in appearance. He was called Vermund the slim.

   Sonur Ásgeirs á Eyri hét Þorlákur. Hann átti Þuríði, dóttur Auðunar stota úr
   Hraunsfirði. Þau
   Asgeir’s son at Eyr was named Thorlak. He married Thurid, daughter of Audun
   stoti of Hraunsfirth. Their

   voru þeirra börn: Steinþór, Bergþór, Þormóður, Þórður blígur og Helga.
   sons were these: Steinthor, Bergthor, Thormod, Thord blig and Helgi?.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.