Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Eyrbyggja Saga 11 end + 12 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Þorsteinn þorskabítur átti son er kallaður var Börkur digri. En sumar það er Þorsteinn var Thorstein cod-biter had a son who was called Bork the
  Message 1 of 1 , Aug 23 1:27 PM
   Þorsteinn þorskabítur átti son er kallaður var Börkur digri. En sumar það er
   Þorsteinn var
   Thorstein cod-biter had a son who was called Bork the stout. And that
   summer when Thorsteinn was

   hálfþrítugur fæddi Þóra sveinbarn og var Grímur nefndur er vatni var ausinn.
   Þann svein gaf
   25 Thora gave birth to a boy child and (he) was named Grim when water was
   sprinkled. Thorsteinn dedicated that boy

   Þorsteinn Þór og kvað vera skyldu hofgoða og kallar hann Þorgrím. Það sama
   haust fór Þorsteinn út í Höskuldsey til fangs.
   to Thor and said (he) should be temple priest and call him Thorgrim. That
   same fall Thorsteinn went out fishing to Hoskuld’s isle.

   Það var eitt kveld um haustið að sauðamaður Þorsteins fór að fé fyrir norðan
   Helgafell. Hann sá
   It was one evening during the fall that Thorsteinn’s shepherd went to take
   care of the livestock from the north of Helgafell. He saw

   að fjallið laukst upp norðan. Hann sá inn í fjallið elda stóra og heyrði
   þangað mikinn glaum og
   that the mountain opened up from the north. He saw inside in the mountain a
   great fire and heard thither great noisy merriment and

   hornaskvöl. Og er hann hlýddi ef hann næmi nokkur orðaskil heyrði hann að
   þar var heilsað
   noise of horns. And when he listened if might hear any words he could
   distinguish he heard that there

   Þorsteini þorskabít og förunautum hans og mælt að hann skal sitja í öndvegi
   gegnt föður sínum.
   Thorstein cod-biter and his comrades were greeted and told that he should
   sit on the high seat across from his father.

   Þenna fyrirburð sagði sauðamaður Þóru konu Þorsteins um kveldið. Hún lét sér
   fátt um finnast
   (The) shepherd told this forboding to Thorstein’s wife, Thora, during the
   evening. She rather disliked (it)

   og kallar vera mega að þetta væri fyrirboðan stærri tíðinda.
   and says it could be that this might be foreboding of serious tidings.

   Um morguninn eftir komu menn utan úr Höskuldsey og sögðu þau tíðindi að
   Þorsteinn
   During the next morning, men came out from Hoskuld’s isle and said the news
   that Thorsteinn

   þorskabítur hafði drukknað í fiskiróðri og þótti mönnum það mikill skaði.
   cod-biter had drowned fishing and it seemed to people a great loss.

   Þóra hélt þar bú eftir og ræðst sá maður til með henni er Hallvarður hét.
   Þau áttu son er Már hét.
   Thora kept the farm thereafter and recruited that man to (work it) with her
   who was named Hallvard. They had a son called Mar.

   12. kafli
   Synir Þorsteins þorskabíts uxu þar upp heima með móður sinni og voru hinir
   Thorsteinn cod-bter’s sons grew up there at home with their mother and were
   the

   efnilegustu menn og var Þorgrímur fyrir þeim í öllu og var þegar hofgoði er
   hann hafði aldur til.
   most promising men and Thorgrim was (outstanding) before them all and was
   immediately temple chieftain when he was old enough.

   Þorgrímur kvongaðist vestur í Dýrafjörð og fékk Þórdísar Súrsdóttur og réðst
   Thorgrim married west in Dyrafjord and got Thordis, Sur’s daughter and he
   joined

   hann þangað vestur til mága sinna, Gísla og Þorkels. Þorgrímur drap Véstein
   thither west with his in-laws, Gisla and Thorkel. Thorgrim slew Vesteinn,

   Vésteinsson að haustboði í Haukadal. En annað haust eftir þá er Þorgrímur
   Vesteinn’s son at an autumn visit in Hauka Dale. And the following fall
   then when
   Thorgrimm

   var hálfþrítugur sem faðir hans þá drap Gísli mágur hans hann að haustboði á
   was 25 as his father, then he slew Gisli, his brother in law at an autumn
   visit at

   Sæbóli. Nokkurum nóttum síðar fæddi Þórdís kona hans barn og var sá sveinn
   Saeboli. Some nights later Thordis his wife, gave birth to his child and
   that was a boy

   kallaður Þorgrímur eftir föður sínum.
   called Thorgrim after his father.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.