Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 40 part 7 / Alan's Translation

Expand Messages
 • Alan Thompson
  Here´s my translation Alan Þá svarar Kjartan: Það munuð þér ætla að sá muni eigi einurð til hafa Then Kjartan answers: „You will think that that
  Message 1 of 1 , Nov 1, 2011

   Here´s my translation

   Alan

    

   Þá svarar Kjartan: "Það munuð þér ætla að sá muni eigi einurð til hafa
   Then Kjartan answers: „You will think that that that-one* (ie he) will not have (the) boldness

   við að ganga er það hefir mælt. En hér máttu þann sjá."
   to openly-confess (it) (avow, ganga við, Z15) *who (rel pronoun referring back to sá) has spoken that. But here you-can see that-one (him).”

   "Sjá má eg þig," segir konungur, "og eigi smáráðan. En eigi mun þér þess
   “I can see you,” says (the) king, “and (one) not aiming low (aiming at small things, masc sg acc adj). But (it) will not

   auðið verða að standa yfir höfuðsvörðum mínum og ærna hefir þú sök til þess
   become destined for you to that (ie you are not destined), to stand over my scalp (ie to have my head/life in your power) and (but) sufficiently (see oerinn(?) have you reason towards that

   þótt þú heitaðist eigi við fleiri konunga inni að brenna fyrir þá sök er þér væri hið betra kennt.
   even-though you did-not-make-threats against more kings to burn (them) inside (their own house) for that reason which was the better known to you. (this zinger totally bamboozled me)

   En fyrir það er eg vissi eigi hvort hugur fylgdi máli þínu
   But for that (reason) that (ie because) I knew not whether (your) heart accompanied your speech (ie your wishes matched your words)

   en drengilega við gengið þá skal þig eigi af lífi taka fyrir þessa sök.
   but (and) (because you have) bravely openly-confessed (it) (ganga við, Z15) then (I) shall not take your life for this reason (therefore).

   Kann og vera að þú haldir því betur trúna sem þú mælir meir í móti henni en
   (It) can (kunna + inf, Z10) also be that you would-keep the-faith better for that (reason) that (ie because) you speak more against it than

   aðrir. Kann eg og það að skilja að það mun skipshöfnum skipta þann dag
   others. I can (kunna + inf, Z10) also discern that that will make-a-difference  (skipta, Z4) to (the) ship’s-crew (so) that (?) (on) that day

   munu við trú taka er þú lætur ónauðigur skírast. Þykir mér og á því líkindi
   (they) will accept the faith when you let yourself uncompelled (nom masc sg adj) become-baptised. (It) seems to me also in that (respect)a likelihood

   að frændur yðrir og vinir muni mjög á það hlýða hvað þér talið fyrir þeim er
   that your kinsmen and friends will much listen to that which you speak before them when

   þér komið út til Íslands. Er það og nær mínu hugboði að þú Kjartan hafir
   you come out to Iceland. That is near my fancy that you, Kjartan, would-have

   betra sið er þú siglir af Noregi en þá er þú komst hingað. Farið nú í friði
   a better faith when you sail from Norway than when you made-your-way hither. Go now in friendship

   og í griðum hvert er þér viljið af þessum fundi. Skal eigi pynda yður til
   and in peace whither you want (to go) from this meeting. (I) shall not forcefully-compel you to

   kristni að sinni því að guð mælir svo að hann vill að engi komi nauðigur til hans."
   Christianity for the present because god speaks such that he wants that no-one comes unwillingly to him.”

   Var góður rómur ger að máli konungs og þó mest af kristnum mönnum.
   Good applause was made (given) to (the) king´s speech (no stammers here!) and (but) still mostly from (the) christian persons (men).  

   En heiðnir menn mátu við Kjartan að hann skyldi svara sem hann vildi.
   But heathen persons (men) left-the-decision with (see meta, Z2) Kjartan that he should answer as he wanted.

   Þá mælti Kjartan: "Þakka viljum vér yður konungur er þér gefið oss góðan
   Then Kjartan spoke: “We want to thank you (Royal “we”), King, that you give us good

   frið og þannig máttu oss mest teygja að taka við trúnni að gefa oss upp
   peace (friendship) and you might in-this-way (þannig, Z2) most entice us to accept the-faith, to remit (lit: to give up) to us

   stórsakir en mælir til alls í blíðu þar sem þér hafið þann dag allt ráð vort (várt)
   (the) great-offences but (and) speak towards (express-a-wish for, mæla til e-s, Z3) everything in peace (complete harmony) whereas (see þar sem) you have that (this) day all our fate (lot, condition in life, ráð, Z7)

   í hendi er þér viljið. Og það ætla eg mér að taka því aðeins við trú í
   in hand (in your power) when you want. And I intend that for me to only to accept (the) faith in

   Noregi að eg meti lítils Þór hinn næsta vetur er eg kem til Íslands."
   Norway for that (reason) that I should esteem Þor little the next winter when I come to Iceland.”

   Þá segir konungur og brosti að: "Það sér á yfirbragði Kjartans að hann
   Then (the) king says and smiled at (that): “That can-be-seen (see sjá á, impers, Z6) in Kjartan´s demeanour that he

   þykist eiga meira traust undir afli sínu og vopnum heldur en þar sem er Þór og Óðinn."
   bethinks-himself to have more faith (confidence) in his strength and weapons rather than wherever Þór and Óðinn are.

   Síðan var slitið þinginu.
   After-that (it) was concluded in the-assembly.  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.