Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 40 part 7 - Rob's Translation

Expand Messages
 • rob13567
  Well, we may be more than half way through the Laxdaela Saga, but I see the author is still throwing us some zingers.... Þá svarar Kjartan: Það munuð
  Message 1 of 2 , Oct 31, 2011
   Well, we may be more than half way through the Laxdaela Saga, but I see the author is still throwing us some zingers....

   Þá svarar Kjartan: "Það munuð þér ætla að sá muni eigi einurð til hafa við að ganga er það hefir mælt.
   Kjartan then answers: "You would expect that that would have determination to go up against to go which that has spoken. (???)

   En hér máttu þann sjá."
   But here you are able to see the one."

   "Sjá má eg þig," segir konungur, "og eigi smáráðan.
   "I am able to see you," says the king, "and not a little while ago (?).

   En eigi mun þér þess auðið verða að standa yfir höfuðsvörðum mínum og ærna hefir þú sök til þess þótt þú heitaðist eigi við fleiri konunga inni að brenna fyrir þá sök er þér væri hið betra kennt.
   But that will not fall to your lot to have an enemy's head in my power and you have an abundant charge to that although you didn't make threats against more kings to burn (them) inside their homes for that charge is (what) you would be better known. (Z. höfuðsvörðr - head-skin, scalp; standa yfir -svörð-um e-s, to have an enemy's head in one's power)

   En fyrir það er eg vissi eigi hvort hugur fylgdi máli þínu en drengilega við gengið þá skal þig eigi af lífi taka fyrir þessa sök.
   But over that which I didn't know whether desire accompanied your talk but bravely with gone then (I) shall not take your life for this offence.

   Kann og vera að þú haldir því betur trúna sem þú mælir meir í móti henni en aðrir.
   Know and be that you hold that better faith as you speak more against it than others.

   Kann eg og það að skilja að það mun skipshöfnum skipta að þann dag munu við trú taka er þú lætur ónauðigur skírast.
   I know also that to understand that that the ship's crew will shift to that day you will accept the faith when you are baptized unforced (i.e., by your own volition). (Z. skíra - láta skírast, to be baptized)

   Þykir mér og á því líkindi að frændur yðrir og vinir muni mjög á það hlýða hvað þér talið fyrir þeim er þér komið út til Íslands.
   It seems to me also that is probable that your relatives and friends will very much listen to that what you say before them when you come out to Iceland.

   Er það og nær mínu hugboði að þú Kjartan hafir betra sið er þú siglir af Noregi en þá er þú komst hingað.
   That is also near my anticipation that you, Kjartan, have a better faith when you sail from Norway than when you came here.

   Farið nú í friði og í griðum hvert er þér viljið af þessum fundi.
   Go now in peace and in truce whichever you want of this meeting.

   Skal eigi pynda yður til kristni að sinni því að guð mælir svo að hann vill að engi komi nauðigur til hans."
   (I) shall not compel you (plural) by brute force to Christianity for the present because God says so that he wants that no one come unwilling to him." (Z. sinn - at sinni, for the present)

   Var góður rómur ger að máli konungs og þó mest af kristnum mönnum.
   The King's speech was praised and even mostly by Christian men. (Z. gøra - g. góðan (mikinn) róm at máli e-s, to cheer (praise) another's speech)

   En heiðnir menn mátu við Kjartan að hann skyldi svara sem hann vildi.
   And the heathen men left it to Kjartan that he should answer as we wanted.


   Þá mælti Kjartan: "Þakka viljum vér yður konungur er þér gefið oss góðan frið og þannig máttu oss mest teygja að taka við trúnni að gefa oss upp stórsakir en mælir til alls í blíðu þar sem þér hafið þann dag allt ráð vort í hendi er þér viljið.
   Then Kjartan said: "We wanted to thank you (yður = plural; why plural?), King, when you gave us good peace and there you are able to most entice us to accept the faith to give us up great offences than measure to all in friendliness there as you have that day all our counsel in hand that you wanted.

   Og það ætla eg mér að taka því aðeins við trú í Noregi að eg meti lítils Þór hinn næsta vetur er eg kem til Íslands."
   And I intend to take only that faith in Norway that I value Thor little the next winter when I came to Iceland."

   Þá segir konungur og brosti að: "Það sér á yfirbragði Kjartans að hann þykist eiga meira traust undir afli sínu og vopnum heldur en þar sem er Þór og Óðinn."
   Then the King says and smiled in reply: "It can be seen in Kjartan's appearance that he thinks to have more trust in his physical strength and weapons rather than whereas is Thor and Odin."

   Síðan var slitið þinginu.
   Then the assembly was ended.
  • Brian M. Scott
   ... I spent a *long* time thinking about it. I suspect that the somewhat stronger CV gloss, to have an enemy s head at one s feet, to slay one , is more
   Message 2 of 2 , Nov 2, 2011
    > En eigi mun þér þess auðið verða að standa yfir
    > höfuðsvörðum mínum og ærna hefir þú sök til þess þótt þú
    > heitaðist eigi við fleiri konunga inni að brenna fyrir þá
    > sök er þér væri hið betra kennt.

    > But that will not fall to your lot to have an enemy's head
    > in my power and you have an abundant charge to that
    > although you didn't make threats against more kings to
    > burn (them) inside their homes for that charge is (what)
    > you would be better known. (Z. höfuðsvörðr - head-skin,
    > scalp; standa yfir -svörð-um e-s, to have an enemy's head
    > in one's power)

    > But this will not fall to your lot to have my head in
    > (your) power (Z) and you have matters enough? to this yet
    > you vowed not with more to burn kings inside for those
    > matters which to you were the better known.

    > But (it) will not become destined for you to that (ie you
    > are not destined), to stand over my scalp (ie to have my
    > head/life in your power) and (but) sufficiently (see
    > oerinn(?) have you reason towards that even-though you
    > did-not-make-threats against more kings to burn (them)
    > inside (their own house) for that reason which was the
    > better known to you. (this zinger totally bamboozled me)

    I spent a *long* time thinking about it.

    I suspect that the somewhat stronger CV gloss, 'to have an
    enemy's head at one's feet, to slay one', is more
    appropriate here: 'But it does not fall to your lot to stand
    over my scalp [= dead body]'. <Ærna> is indeed <œrna>, the
    fem. acc. sing. or masc. acc. plur. of <œrinn> 'sufficient';
    here it goes with <sök> as fem. acc. sing. The overall
    context suggests that <þess> does not refer to Kjartan’s
    killing the king: the king is hardly likely to take the view
    that Kjartan deserves to stand over his dead body! The
    referent isn't obvious, though, so let's leave it open for
    the moment.

    In case it isn't clear from Alan's translation, <heitaðist>
    is from <heitast> 'to make threats', not from <heita>. It's
    clearly a past tense, but it could be either indicative or
    subjunctive; my overall reading of the sentence requires the
    latter.

    <Hið betra kennt> is neuter, so it can't refer to <sök>.
    This looks to me like a neuter adjective used as a noun:
    'you would not threaten more kings with burning in their
    houses because you were taught the better', 'the better'
    being the better faith, the proper belief. (This is <kenna>
    (Z10), by the way.) It could also be interpreted as an
    ellipsis, with the same sense.

    The real problem is <þótt>: it simply can't have it's usual
    meaning here if the king's speech is to make any sense. CV
    s.v. <þó> (B.II) has a couple of atypical usages, and Gordon
    has a couple of passages in which <þó at> means '(seeing)
    that'. Something close to that last sense seems to work
    here, if we take <þess> to refer to the king's possible
    execution of Kjartan: 'But it does not fall to your lot to
    stand over my scalp [= dead body], and you have [given]
    sufficient cause/reason for that [= your execution], seeing
    that [if dead] you would not threaten more kings with
    burning in their houses because you were taught the better'.

    That *has* to be more or less what he's saying, though I
    can't vouch for all of the syntactic details.

    > Kann eg og það að skilja að það mun skipshöfnum skipta að
    > þann dag munu við trú taka er þú lætur ónauðigur skírast.

    > I know also that to understand that that the ship's crew
    > will shift to that day you will accept the faith when you
    > are baptized unforced (i.e., by your own volition). (Z.
    > skíra - láta skírast, to be baptized)

    > I know it also that to distinguish? it will decide the
    > crew that that day will accept the faith when you are
    > baptized without compulsion.

    > I can (kunna + inf, Z10) also discern that that will
    > make-a-difference (skipta, Z4) to (the) ship’s-crew (so)
    > that (?) (on) that day (they) will accept the faith when
    > you let yourself uncompelled (nom masc sg adj)
    > become-baptised.

    That's my reading.

    > Þykir mér og á því líkindi að frændur yðrir og vinir muni
    > mjög á það hlýða hvað þér talið fyrir þeim er þér komið út
    > til Íslands.

    > It seems to me also that is probable that your relatives
    > and friends will very much listen to that what you say
    > before them when you come out to Iceland.

    > (It) seems to me also to probable in it that your kinsmen
    > and friends will listen much to it what you speak before
    > them when you come out to Iceland.

    > (It) seems to me also in that (respect)a likelihood that
    > your kinsmen and friends will much listen to that which
    > you speak before them when you come out to Iceland.

    Despite <koma>, I'd say 'when you go out to Iceland' or
    'when you return to Iceland'; English 'come' would require
    that the king be in Iceland as he speaks.

    > Er það og nær mínu hugboði að þú Kjartan hafir betra sið
    > er þú siglir af Noregi en þá er þú komst hingað.

    > That is also near my anticipation that you, Kjartan, have
    > a better faith when you sail from Norway than when you
    > came here.

    > It is also close to my anticipation that you Kjartan
    > (will) have better faith if you sail from Norway and then
    > when you arrive hither.

    > That is near my fancy that you, Kjartan, would-have a
    > better faith when you sail from Norway than when you
    > made-your-way hither.

    I think that 'anticipation, expectation' fits better here
    than 'fancy'.

    > Þá mælti Kjartan: "Þakka viljum vér yður konungur ...

    > Then Kjartan said: "We wanted to thank you (yður = plural;
    > why plural?), King, ...

    > Then Kjartan spoke, “We wish to thank you, King, ...

    > Then Kjartan spoke: “We want to thank you (Royal “we”),
    > King, ...

    The plural pronouns <vér> and <þér> were often used by and
    to royalty and other important persons; see Gordon, §133.

    > Og það ætla eg mér að taka því aðeins við trú í Noregi að
    > eg meti lítils Þór hinn næsta vetur er eg kem til
    > Íslands."

    > And I intend to take only that faith in Norway that I
    > value Thor little the next winter when I came to Iceland."

    > And I expect it for myself to accept it, only with (the)
    > faith in Norway that I make little of Thor the next winter
    > when I come to Iceland.”

    > And I intend that for me to only to accept (the) faith in
    > Norway for that (reason) that I should esteem Þor little
    > the next winter when I come to Iceland.”

    'And I intend to accept [the] faith in Norway only to [the
    extent that] I esteem Thor little the next winter when I
    return to Iceland.'

    Brian
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.