Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 29 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Ólafur fór utan um sumarið og kemur skipi sínu við Hörðaland. Þar bjó sá maður skammt á land Olaf sailed abroad during the summer and brings his
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2011
   Ólafur fór utan um sumarið og kemur skipi sínu við Hörðaland. Þar bjó sá
   maður skammt á land
   Olaf sailed abroad during the summer and brings his ship into Hordaland.
   There, a short way up on land, lived that man

   upp er hét Geirmundur gnýr, ríkur maður og auðigur og víkingur mikill.
   Ódældarmaður var
   who was called Geirmund din, a powerful man and wealthy and a great harrier.
   He was an overbearing man

   hann og hafði nú sest um kyrrt og var hirðmaður Hákonar jarls hins ríka.
   Geirmundur fer til skips
   and had now remained quiet (settled down) and was a retainer of Earl Hakon
   the powerful. Geirmund goes to (the) ship

   og kannast brátt við Ólaf því að hann hafði heyrt hans getið. Geirmundur
   býður Ólafi til sín með
   and soon (he and) Olaf recognize each other because he had heard spoken of
   him. Geirmund invites Olaf to (stay) with him

   svo marga menn sem hann vildi. Það þiggur Ólafur og fer til vistar með sétta
   mann. Hásetar
   (and) as many men as he (Olaf) wished. Olaf accepts and goes to visit as
   the sixth man. Olaf’s oarsmen

   Ólafs vistast þar um Hörðaland. Geirmundur veitir Ólafi vel. Þar var bær
   risulegur og margt
   stayed there around Hordaland. Geirmund entertains Olaf well. There were
   imposing farms and many

   manna. Var þar gleði mikil um veturinn.
   people. Much merriment was there during the winter.

   En er á leið veturinn sagði Ólafur Geirmundi deili á um erindi sín, að hann
   vill afla sér húsaviðar,
   And when the winter was past, Olaf told Geirmund the purpose of his errand,
   that he wants to procure of himself house timbers,

   kvaðst þykja mikið undir að hann fengi gott viðaval.
   says he thinks it much of value that he get a good choice of wood.

   Geirmundur svarar: "Hákon jarl á besta mörk og veit eg víst ef þú kemur á
   hans fund að þér mun
   Geirmund answers, “Earl Hakon has the best forest and I know for certain if
   you come to a meeting with him that you will

   sú innan handar því að jarl fagnar vel þeim mönnum er eigi eru jafnvel
   menntir sem þú Ólafur ef hann sækja heim."
   (have?) that within reach because (the) earl welcomes well those men who are
   not as well accomplished as you, Olaf, if you go to him.”

   Um vorið byrjar Ólafur ferð sína á fund Hákonar jarls. Tók jarl við honum
   ágæta vel og bauð
   During the spring, Olaf prepares for his journey to meet Earl Hakon. (The)
   earl received him with high praise and invited

   Ólafi með sér að vera svo lengi sem hann vildi.
   Olaf to stay with him as long as he wished.

   Ólafur segir jarli hversu af stóðst um ferð hans: "Vil eg þess beiða yður
   herra að þér létuð oss
   Olaf tells (the) earl how it stood regarding his journey, “I wish to ask
   you, lord, for that that you allow us

   heimila mörk yðra að höggva húsavið."
   to have a right to your forest to cut house timbers.”

   Jarl svarar: "Ósparað skal það þótt þú fermir skip þitt af þeim viði er vér
   munum gefa þér því að
   (The) earl answers, “It shall be unsparingly reckoned. You load your ship
   with that wood which we will give you because

   vér hyggjum að oss sæki eigi heim hversdaglega slíkir menn af Íslandi."
   we think that not every day such men from Iceland visit us at home.”

   En að skilnaði gaf jarl honum öxi gullrekna og var það hin mesta gersemi,
   skildust síðan með hinum mesta kærleik.
   And at parting (the) earl gave him a gold inlaid axe and it was the greatest
   treasure, (they) parted afterwards with the greatest affection.

   Geirmundur skipar jarðir sínar á laun og ætlar út til Íslands um sumarið á
   skipi Ólafs. Leynt hefir
   Geirmund assigns his land secretly and intends (to go) abroad to Iceland
   during the summer on Olaf’s ship. He has hidden

   hann þessu alla menn. Eigi vissi Ólafur fyrr en Geirmundur flutti fé sitt
   til skips Ólafs og var það mikill auður.
   this from all people. Olaf did not know before Geirmund carried his wealth
   to Olaf’s ship and it was a great wealth.

   Ólafur mælti: "Eigi mundir þú fara á mínu skipi ef eg hefði fyrr vitað því
   að vera ætla eg þá
   Olaf spoke, “You would not go on my ship if I had previously known because I
   expect some of them

   munu nokkura á Íslandi að betur gegndi að þig sæju aldrei. En nú er þú ert
   hér kominn við svo
   will be in Iceland that (would be) better suited to never see you. But now
   you are come here with so

   mikið fé þá nenni eg eigi að reka þig aftur sem búrakka."
   much wealth then I am not inclined to drive you away like a farm dog.”

   Geirmundur segir: "Eigi skal aftur setjast þótt þú sért heldur stórorður því
   að eg ætla að fá að vera yðvar farþegi."
   Geirmund says, “(I) shall not be reckoned as left behind. You are using
   rather high sounding words because I expect to get to be your passenger.”

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.