Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 25 end + beginning 26 - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  There was one sentence towards the end that left me scratching my head. If I don t post the Star Wars on Thursday morning, it will be because our power is out.
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2011
   There was one sentence towards the end that left me scratching my head.

   If I don't post the Star Wars on Thursday morning, it will be because our
   power is out. We have a generator and plenty of supplies so we are fine,
   but I don't think we have tried to use the computer with an fluctuating
   power source before. We're supposed to get nearly a centimeter of ice all
   over trees and then some wind so that will probably not be good.
   Grace

   Eftir þetta lætur Þorleikur bæ gera að landamæri þeirra Hrúts og Höskulds og
   heitir það á
   After that, Thorleik has a farm built on their, Hrut’s and Hoskuld’s,
   boundary and calls it

   Kambsnesi. Þar bjó Þorleikur um hríð sem fyrr var sagt. Þorleikur gat son
   við konu sinni. Sá
   at Comb’s Point. There Thorleik lived for a while as was said before.
   Thorleik had a son with his wife. That

   sveinn var vatni ausinn og nafn gefið og kallaður Bolli. Var hann hinn
   vænlegsti maður snemma.
   boy was sprinkled with water and a name given and (he) was called Bolli. He
   was the most promising early on.

   26. kafli - Andlát Höskulds
   Hoskuld’s death

   Höskuldur Dala-Kollsson tók sótt í elli sinni. Hann sendi eftir sonum sínum
   og öðrum frændum sínum og vinum.
   Hoskuld Dala-Koll’s son became sick in his old age. He sent for his sons
   and other kinsmen and friends.

   Og er þeir komu mælti Höskuldur við þá bræður Bárð og Þorleik: "Eg hefi
   tekið þyngd nokkura.
   And when they came Hoskuld spoke with those brothers, Bard and Thorleik, “I
   have taken some sickness.

   Hefi eg verið ósóttnæmur maður. Hygg eg að þessi sótt muni leiða mig til
   bana. En nú er svo
   I have been a man not apt to be taken ill. I think this sickness will lead
   to my death. But now is so

   sem ykkur er kunnigt að þið eruð menn skilgetnir og eigið að taka allan arf
   eftir mig. En sá er
   as is known to you that you are men born in wedlock and entitled to be my
   sole heirs. But that one is

   son minn hinn þriðji að eigi er eðliborinn. Nú vil eg beiða ykkur bræður að
   Ólafur sé leiddur til
   my son, the third, that is not born in wedlock. Now I want to ask you
   brothers that Olaf be
   included in (the) inheritance

   arfs og taki fé að þriðjungi við ykkur."
   and take a third of the wealth with you.”

   Bárður svarar fyrri og sagði að hann mundi þetta gera eftir því sem faðir
   hans vildi "því að eg
   Bard answered first and said that he would do this in accordance as his
   father wished, “because I

   vænti mér sóma af Ólafi í alla staði, því heldur sem hann er féríkari."
   have hope of honour for myself from Olaf in every respect, all the more as
   he is more wealthy.”

   Þá mælti Þorleikur: "Fjarri er það mínum vilja að Ólafur sé arfgengur ger.
   Hefir Ólafur ærið fé
   Then Thorleik spoke, “It is less my desire that Olaf be entitled to inherit.
   Olaf has enough money

   áður. Hefir þú faðir þar marga þína muni til gefna og lengi mjög misjafnað
   með oss bræðrum.
   already. You, father, have given there much of your means to (him) and for
   a very long time (there has been) unequal sharing with us brothers.

   Mun eg eigi upp gefa þann sóma með sjálfvild er eg er til borinn."
   I will not give up that honour to which I am born of (my) free will .”

   Höskuldur mælti: "Eigi munuð þið vilja ræna mig lögum, að eg gefi tólf aura
   syni mínum svo
   Hoskuld spoke, “You will not wish to deprive me, that I give by law twelve
   ounces to my son, so

   stórættuðum í móðurkyn sem Ólafur er."
   high born on his mother’s side as Olaf is.”

   Þorleikur játtar því. Síðan lét Höskuldur taka gullhring Hákonarnaut, hann
   vó mörk, og sverðið
   Thorleik agreed to it. Afterwards Hoskuld had a gold ring, gift of Hakon,
   it weighed a mark, and a sword,

   konungsnaut er til kom hálf mörk gulls og gaf Ólafi syni sínum og þar með
   giftu sína og þeirra
   gift of the king, which came to half a mark gold taken up and gave (them) to
   Olaf, his son, and there with his good luck and of those

   frænda, kvaðst eigi fyrir því þetta mæla að eigi vissi hann að hún hafði þar
   staðar numið. Ólafur
   kinsmen?, said of himself not for this to speak that he knew not that it had
   stopped there?. Olaf

   tekur við gripunum og kvaðst til mundu hætta hversu Þorleiki líkaði. Honum
   gast illa að þessur
   received the gifts and said he would risk how it pleased Thorleik. He
   (Thorleik) was harmed? by this

   og þótti Höskuldur hafa haft undirmál við sig.
   and Hoskuld seemed to have had underhanded dealings with him (Thorleik).

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.