Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Skip to search.
 

Laxdaela Saga 24 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Thank you, Brian, for your help with the translations. Grace Það var á einu hausti að í því sama holti lét Ólafur bæ reisa og af þeim viðum er þar
  Message 1 of 1 , Dec 20 4:54 PM
   Thank you, Brian, for your help with the translations.
   Grace

   Það var á einu hausti að í því sama holti lét Ólafur bæ reisa og af þeim
   viðum er þar voru höggnir
   It was in one autumn that in that same wood, Olaf had a farm built from that
   wood which was cut there

   í skóginum en sumt hafði hann af rekaströndum. Þessi bær var risulegur.
   Húsin voru auð um veturinn.
   in the forest and some he had from a driftwood-beach. This farm was
   stately. The house was empty during the winter.

   Um vorið eftir fór Ólafur þangað byggðum og lét áður saman reka fé sitt og
   var það mikill fjöldi
   During the next spring, Olaf went thither from the settlement and ahead of
   time had his livestock rounded up and it was become a great multitude

   orðinn því að engi maður var þá auðgari að kvikfé í Breiðafirði. Ólafur
   sendir nú orð föður sínum
   because no man was then more wealthy in terms of livestock in Breida Fjord.
   Olaf sends now word to his father

   að hann stæði úti og sæi ferð hans þá er hann fór á þenna nýja bæ og hefði
   orðheill fyrir.
   that he stand outside and watch his journey then when he went to this new
   farm and have a good omen for it.

   Höskuldur kvað svo vera skyldu.
   Hoskuld said so (he) would do.

   Ólafur skipar nú til, lætur reka undan fram sauðfé það er skjarrast var. Þá
   fór búsmali þar næst.
   Olaf made ready now, has the sheep which were most timid driven. Then milk
   cows went next.

   Síðan voru rekin geldneyti. Klyfjahross fóru í síðara lagi. Svo var skipað
   mönnum með fé þessu
   After were driven dry cows and steers. Pack horses went in last place. So
   arranged were people with these animals

   að það skyldi engan krók rísta. Var þá ferðarbroddurinn kominn á þenna bæ
   hinn nýja er Ólafur
   that none should go astray? Then the vanguard had come to that farm, the
   new one, when Olaf

   reið úr garði af Goddastöðum og var hvergi hlið í milli. Höskuldur stóð úti
   með heimamenn sína.
   rode out of (the) field at Godda Stead and nowhere was a gap between.
   Hoskuld stood outside with his servants.

   Þá mælti Höskuldur að Ólafur son hans skyldi þar velkominn og með tíma á
   þenna hinn nýja
   Then Hoskuld said that Olaf, his son, would be well come (to the new place)
   and with good luck at the new

   bólstað "og nær er það mínu hugboði að þetta gangi eftir að lengi sé hans
   nafn uppi."
   abode “and near is it to my thinking that this go (on) after that long be
   his name raised up.”

   Jórunn húsfreyja segir: "Hefir ambáttarson sjá auð til þess að uppi sé hans
   nafn."
   Wife Jorunn says, “That son of a concubine has wealth to this that up-lifted
   be his name.”

   Það var mjög jafnskjótt að húskarlar höfðu ofan tekið klyfjar af hrossum og
   þá reið Ólafur í garð.
   It was at the very same moment that servants had taken packs off (the)
   horses and then Olaf rode into the yard.

   Þá tekur hann til orða: "Nú skal mönnum skeyta forvitni um það er jafnan
   hefir verið um rætt í
   Then he began to speak, “Now shall curiosity of people be satisfied
   concerning it when always has been spoken about in

   vetur hvað sjá bær skal heita. Hann skal heita í Hjarðarholti."
   winter what this farm shall be called. It shall be called in Herder? Wood.”

   Þetta þótti mönnum vel til fundið af þeim atburðum er þar höfðu orðið.
   That seemed well done to people regarding those events which had happened
   there.

   Ólafur setur nú bú saman í Hjarðarholti. Það varð brátt risulegt. Skorti þar
   og engi hlut. Óxu nú
   Olaf now puts (the) farm to rights in Herder? Wood. It quickly became
   stately. There also was no provision wanting. Now Olaf’s esteem grew

   mjög metorð Ólafs. Báru til þess margir hlutir. Var Ólafur manna vinsælstur
   því að það er hann
   much. Many things contributed to this. Olaf was most popular of men
   because when he concerned himself

   skipti sér af um mál manna þá undu allir vel við sinn hlut. Faðir hans hélt
   honum mjög til
   concerning affairs of men then all worked out well with his direction. His
   father held him in great honour.

   virðingar. Ólafi var og mikil efling að tengdum við Mýramenn. Ólafur þótti
   göfgastur sona Höskulds.
   To Olaf (there) was also great strengthening to relationship by affinity
   with the Myramen. Olaf seemd the most magnificent son of Hoskuld’s.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.