Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Laxdaela Saga 3 + beginning 4 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  3. kafli - Af Katli flatnef Eftir þetta hafði Ketill boð ágætt. Þá gifti hann Þórunni hyrnu dóttur sína Helga hinum After that Ketill had an
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2010
   3. kafli - Af Katli flatnef

   Eftir þetta hafði Ketill boð ágætt. Þá gifti hann Þórunni hyrnu dóttur sína
   Helga hinum

   After that Ketill had an excellent feast. Then he gave his daughter,
   Thorunn hyrna, to Helgi the lean,

   magra, sem fyrr var ritað. Eftir það býr Ketill ferð sína úr landi vestur um
   haf. Unnur

   as was previously written. After it, Ketill prepares for his journey from
   the land west over the sea. Unn,

   dóttir hans fór með honum og margir aðrir frændur hans.

   his daughter went with him and many other of his kinsmen.

   Synir Ketils héldu það sama sumar til Íslands og Helgi magri mágur þeirra.
   Björn

   Ketill's sons and Helgi the lean, their brother-in-law, steered that same
   summer to Iceland. Bjorn

   Ketilsson kom skipi sínu vestur í Breiðafjörð og sigldi inn eftir firðinum
   og nær hinu

   Ketill's son brought his ship west into Breidafjord and sailed in along the
   firth and near the

   syðra landinu þar til er fjörður skarst inn í landið en fjall hátt stóð á
   nesinu fyrir innan

   more southern (part) of the land until the fjord stretched in into the land
   and a high mountain stood at the headland within

   fjörðinn en ey lá skammt frá landinu. Björn segir að þeir mundu eiga þar
   dvöl nokkura.

   the fjord and an island lay a short (distance) from the land. Bjorn says
   that they would be have some short stay there.

   Björn gekk á land upp með nokkura menn og reikaði fram með sjónum. Var þar
   skammt í

   Bjorn went ashore and up with some men and walked forward along the sea.
   There was little (distance)

   milli fjalls og fjöru. Honum þótti þar byggilegt. Þar fann Björn reknar
   öndvegissúlur sínar between the mountains and the shore. It seemed to him
   habitable there. There Bjorn found his high-seat-posts driven

   í einni vík. Þótti þeim þá á vísað um bústaðinn.

   into a certain bay. It seemed then to them to have shown (a good place) for
   the farmstead.

   Síðan tók Björn sér þar land allt á millum Stafár og Hraunfjarðar og bjó þar
   er síðan heitir

   Afterwards Bjorn took all land there for himself between Staf River and
   Hraun Fjord and lived there which later is called

   í Bjarnarhöfn. Hann var kallaður Björn hinn austræni. Hans kona var Gjaflaug
   dóttir

   in Bjorn's haven. He was called Bjorn the easterner. His wife was
   Gjaflaug, daughter

   Kjallaks hins gamla. Þeirra synir voru þeir Óttar og Kjallakur. Hans son var
   Þorgrímur,

   of Kjallak the elder. Their sons were these, Ottar and Kjallak. His son
   was Thorgrim,

   faðir Víga-Styrs og Vermundar, en dóttir Kjallaks hét Helga. Hana átti
   Vestar á Eyri son

   father of Viga Styrs and Vermund, and Kjallak's daughter was named Helga.
   She was married to Vester of Eyr, son of

   Þórólfs blöðruskalla er nam Eyri. Þeirra son var Þorlákur faðir Steinþórs á
   Eyri.

   Thorolf bladder-bald who took (land) at Eyr. Their son was Thorlak, father
   of Steinthor of Eyr.

   Helgi bjólan kom skipi sínu fyrir sunnan land og nam Kjalarnes allt á milli
   Kollafjarðar

   Helgi bjolan brought his ship in the south of the land and took all of
   Keelsness between Kolli's Fjord

   og Hvalfjarðar og bjó að Esjubergi til elli. Helgi hinn magri kom skipi sínu
   fyrir norðan

   and Whale Fjord and lived at Esjaberg to old age. Helgi the lean brought
   his ship in the north

   land og nam Eyjafjörð allan á milli Sigluness og Reynisness og bjó í
   Kristnesi. Frá þeim

   of the land and took all of Eyja Firth between Sailsness and Reynisness and
   lived at Christness. From them

   Helga og Þórunni er komið Eyfirðingakyn.

   Helgi and Thorunn are descended the Eyfirth kin.


   4. kafli - Enn af Katli flatnef

   Ketill flatnefur kom skipi sínu við Skotland og fékk góðar viðtökur af
   tignum mönnum,

   Ketill flat nose brought his ship to Scotland and had a good reception from
   noble men,

   því að hann var frægur maður og stórættaður, og buðu honum þann ráðakost þar
   sem

   because he was a famous man and of noble antecedents, and (they) offered him
   then (to live) there on terms there as

   hann vildi hafa. Ketill staðfestist þar og annað frændlið hans nema
   Þorsteinn dótturson

   he wished to have. Ketill took up his abode there and other of his group of
   kinsmen except Thorstein, his grandson.

   hans. Hann lagðist þegar í hernað og herjaði víða um Skotland og fékk jafnan
   sigur.

   He set about harrying at once and harried widely about Scotland and always
   was victorious.

   Síðan gerði hann sætt við Skota og eignaðist hálft Skotland og varð konungur
   yfir. Hann

   Afterwards he made a truce with the Scotts and got half of Scotland and
   became king over (it). He

   átti Þuríði Eyvindardóttur systur Helga hins magra. Skotar héldu eigi lengi
   sættina því að

   married Thurid, daughter of Evind, sister of Helgi the lean. The Scots did
   not hold to the truce for long because

   þeir sviku hann í tryggð. Svo segir Ari Þorgilsson hinn fróði um líflát
   Þorsteins að hann félli á Katanesi.

   they cheated him at (the) truce. So says Ari the learned, Thorgil's son
   concerning the death of Thorstein that he fell at Caithness.

   Unnur djúpúðga var á Katanesi er Þorsteinn féll, son hennar. Og er hún frá
   það að

   Unn the deep-minded was at Caithness when Thorstein, her son, fell. And
   when she (learned) of that   Þorsteinn var látinn en faðir hennar andaður þá þóttist hún þar enga
   uppreist fá mundu.

   that Thorstein was dead and her father died, then she thought there no
   rebellion would succeed??   Eftir það lætur hún gera knörr í skógi á laun. Og er skipið var algert þá
   bjó hún skipið og

   After that death she made a cargo ship in the forest secretly. And when the
   ship was all finished, then she readied the ship and   hafði auð fjár. Hún hafði í brott með sér allt frændlið sitt það er á lífi
   var og þykjast menn

   had much wealth (still). She had (got) away with her all her group of
   kinsfolk who were alive and (it) seemed to people   varla dæmi til vita að einn kvenmaður hafi komist í brott úr þvílíkum ófriði
   með

   scarcely (possible) a tale? to know that one woman had escaped away out of
   such like enemies with   jafnmiklu fé og föruneyti. Má af því marka að hún var mikið afbragð annarra
   kvenna.

   such a great amount of money and fellow travelers. It is possible to infer
   from that that she was a great paragon (compared to) other women.
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.