Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kjalsnesinga Saga, chapter 3 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  3. kafli Þá er þau Andríður höfðu búið nokkura vetur í Brautarholti gátu þau son saman. Sá var Then when they, Andrid and his wife, had lived some
  Message 1 of 2 , Jan 15 10:03 AM
   3. kafli

   Þá er þau Andríður höfðu búið nokkura vetur í Brautarholti gátu þau son
   saman. Sá var

   Then when they, Andrid and his wife, had lived some years in Roadholt, they
   had a son together. That one was

   vatni ausinn og kallaður Búi. Hann var brátt mikið afbragð annarra manna
   ungra, meiri

   sprinkled with water and called Bui. He was soon a great paragon of other
   young men, better

   og sterkari en aðrir menn og fríðari að sjá.

   and stronger than other men and more handsome to see.

   Esja bjó að Esjubergi sem fyrr var sagt. Hún bauð til fósturs Búa syni
   Andríðs og fæddist

   Esja lived at Esja's Rock as was said previously. She offered to foster
   Bui, Andrid's son and he was brought

   hann upp að Esjubergi. Búi var kallaður einrænn í uppfæðslu. Hann vildi
   aldrei blóta og

   up at Esja's Rock. Bui was called singular in upbringing. He never wanted
   to sacrifice and

   kveðst það þykja lítilmannlegt að hokra þar að. Hann vildi og aldrei með
   vopn fara heldur

   said of himself it to seem in a paltry manner to crouch thereto. Also he
   never wanted to go (about) armed (but) rather

   fór hann með slöngu eina og knýtti henni um sig jafnan.

   he went with a certain sling? and always knotted it about him.

   Kona er nefnd Þorgerður. Hún bjó á þeim bæ er heitir að Vatni er síðar er
   kallað

   A woman was called Thorgerd. She lived at that farm which is called at Vatn
   which later is called

   Elliðavatn. Með henni fæddist upp son hennar er Kolfinnur hét. Hann var
   snemma mikill

   Ellida Water. With (by her?) her was brought up her son who was called
   Kolfinn. He was quickly tall

   og ósýnilegur, svartur á hár. Hann lagðist á eldgróf og beit börk af viði
   steiktan og gætti

   and unattractive, black of hair. He (completely lost here.) laid himself
   down?? in the fire-groove and bit?? bark from the roasted?? wood ? and
   watched

   katla móður sinna. Þorgerði þótti á þessu mein mikið. Þó vildi Kolfinnur
   ráða.

   his mother's kettle. To Thorgerd it seemed great harm in this. Still
   Kolfinn wanted to have his way.

   Þorgrímur goði gaf mikinn gaum að þeim mönnum sem ekki vildu blóta. Sættu
   þeir af

   Chieftain Thorgrim gave great heed to those people who did not wish to
   sacrifice. They came to (received) from

   honum hinum mestum afarkostum. Létu þeir Þorsteinn son hans þá fara mikil
   orð til Búa

   him the most severe terms. They, (Thorgrim and his wife?), let Thorstein,
   his son, have a lot to say about Bui

   er hann vildi eigi blóta og kölluðu hann Búa hund.

   when he did not want to sacrifice and called him, dog-Bui.

   Það vor er Búi var tólf vetra en Þorsteinn son Þorgríms var átján vetra
   stefndi Þorsteinn

   That spring when Bui was twelve years old then Thorstein, Thorgrim's son was
   eighteen years old, Thorstein summoned

   Búa um rangan átrúnað til Kjalarnessþings og lét varða skóggang. Þessa sök
   sótti

   Bui regarding false belief at the Keelsnees Thing and had (him) punishable
   by outlawry. Thorstein prosecuted this case

   Þorsteinn og varð Búi sekur skógarmaður. Eigi lét Búi sem hann vissi og
   öllum ferðum

   and Bui became a convicted outlaw. Bui made as if he knew not and he
   arranged all his journeys

   sínum háttaði hann sem áður. Hann fór jafnan í Brautarholt að finna föður
   sinn og móður

   as before. He went always to Roadholt to meet his father and mother   og svo gerði hann enn. Af þessu öllu saman urðu fáleikar miklir millum húsa.

   and did so still. From this all together became great melancholy between
   (the) houses.

   Um vorið er á leið er þess getið að Búi fór til Brautarholts. Hann fór
   jafnan einn saman.

   During the spring on the way, this was mentioned, that Bui went to
   Roadholt. He went always alone.

   Ekki hafði hann vopnaburð meira en fyrr. Hann hafði knýtt um sig slöngu
   sinni. Þorsteinn

   He did not have (any) more carrying of weapons than before. He had knotted
   his sling about himself. Thorstein

   sá för Búa og kenndi manninn.

   saw Bui's journey and recognized the man.
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  • Brian M. Scott
   This bit was definitely easier. At 1:03:10 PM on Friday, January 15, 2010, Fred and Grace ... is the adjective, not the adverb: ... and said
   Message 2 of 2 , Jan 15 2:49 PM
    This bit was definitely easier.

    At 1:03:10 PM on Friday, January 15, 2010, Fred and Grace
    Hatton wrote:

    > Hann vildi aldrei blóta og kveðst það þykja lítilmannlegt
    > að hokra þar að.

    > He never wanted to sacrifice and said of himself it to
    > seem in a paltry manner to crouch thereto.

    <Lítilmanligt> is the adjective, not the adverb: '... and
    said that it seemed to him unmanly to crouch thereat'.

    > Hann vildi og aldrei með vopn fara heldur fór hann með
    > slöngu eina og knýtti henni um sig jafnan.

    > Also he never wanted to go (about) armed (but) rather he
    > went with a certain sling? and always knotted it about
    > him.

    It is indeed a sling; CV has the nom. sing. <slanga>.

    > Með henni fæddist upp son hennar er Kolfinnur
    > hét.

    > With (by her?) her was brought up her son
    > who was called Kolfinn.

    I'd say 'by'; <með> here seems both instrumental and
    locative, but 'by' implies 'with' and so covers both. (It
    may be that from a contemporary point of view the
    significant thing here is that K. wasn't fostered out.)

    > Hann lagðist á eldgróf og beit börk af viði steiktan og
    > gætti katla móður sinna.

    > He (completely lost here.) laid himself down?? in the
    > fire-groove and bit?? bark from the roasted?? wood ? and
    > watched his mother's kettle.

    <Eldgröf> is a lexicalized compound meaning 'fire-pit', but
    otherwise this is pretty much right: 'He lay in the fire-pit
    and bit bark from the charred wood and watched his mother's
    kettle'.

    > Sættu þeir af honum hinum mestum afarkostum.
    > They came to (received) from him the most severe terms.

    The verb is <sæta> in sense (2) in Zoëga, 'to suffer': 'They
    suffered from him the most severe terms'.

    > Létu þeir Þorsteinn son hans þá fara mikil orð til Búa
    > er hann vildi eigi blóta og kölluðu hann Búa hund.

    > They, (Thorgrim and his wife?), let Thorstein, his son,
    > have a lot to say about Bui when he did not want to
    > sacrifice and called him, dog-Bui.

    'They had Þ., his son, take many messages to B. when he
    would not sacrifice and called him Búi the dog.' ('Dog-Búi'
    would be <Hund-Búi> or the like.)

    > Það vor er Búi var tólf vetra en Þorsteinn son Þorgríms
    > var átján vetra

    > That spring when Bui was twelve years old then Thorstein,
    > Thorgrim's son was eighteen years old,

    ... when Búi was 12 years old and Þorsteinn, Þorgrím's son,
    was 18 years old, ...

    > stefndi Þorsteinn Búa um rangan átrúnað til
    > Kjalarnessþings og lét varða skóggang.

    > Thorstein summoned Bui regarding false belief at the
    > Keelsnees Thing and had (him) punishable by outlawry.

    'Þ. summoned B. before the þing for false belief and asked
    that he be punished by outlawry.' (For the 'asked that' bit
    see the last example in Zoëga s.v. <varða> (5).)

    > Hann fór jafnan í Brautarholt að finna föður sinn og móður
    > og svo gerði hann enn.

    > He went always to Roadholt to meet his father and mother
    > and did so still.

    'He had always gone to B. to meet his father and mother, and
    he did so still' (or 'and he continued to do so') probably
    captures the actual sense a little better; tense usage just
    doesn't always match up well.

    > Af þessu öllu saman urðu fáleikar miklir millum húsa.

    > From this all together became great melancholy between
    > (the) houses.

    Under the circumstances, 'coldness' seems a better choice
    than 'melancholy': 'All of this brought about a great
    coldness between the houses' (more literally, 'on account of
    all this a great coldness occurred ...').

    > Um vorið er á leið er þess getið að Búi fór til
    > Brautarholts.

    > During the spring on the way, this was mentioned, that Bui
    > went to Roadholt.

    <Leið> here is the past tense of <líða> 'to pass', not the
    noun; <líðr á e-t> 'the time draws to a close'. Thus, <um
    várit er á leið> is 'towards the end of spring' (more
    literally, 'in the spring, that was coming to an end'). <Er
    þess getit> is simply 'it is said': 'It is said that Búi
    went to Brautarholt as spring drew to a close'.

    Brian
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.