Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njall 148 end + 149 beginning - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  There were several confusing spots in this section. I would welcome any help. Grace Húsfreyja hans varð áheyrsla og mælti: Tröll hafi þitt hól,
  Message 1 of 1 , Oct 3, 2009
   There were several confusing spots in this section. I would welcome any
   help.
   Grace

   Húsfreyja hans varð áheyrsla og mælti: "Tröll hafi þitt hól," sagði hún, "og
   skrum og

   His wife came in hearing distance and spoke, "A troll take your flattery,"
   said she, "and swaggering talk and

   skyldir þú eigi mæla ykkur tál báðum og hégóma í þessu. En gjarna vil eg
   veita Kára mat

   you should not speak both deceit and slander in this (among?) you. But I
   will gladly give Kari food

   og aðra góða hluti þá er eg veit að honum má gagn að verða. En á harðræði
   Bjarnar skalt

   and other good things, those which I know may be of use to him. But (as)
   to Bjorn's hardiness, Kari, you shall

   þú Kári ekki treysta því að eg uggi að þér verði að öðru en hann segir."

   not rely on (it) because I fear that to you would happen other than he
   says."

   Björn mælti: "Oft hefir þú veitt mér ámæli en eg treysti mér svo vel að eg
   mun fyrir

   Bjorn spoke, "Often have you given me reproach but I trust myself so well
   that I will retreat before

   engum manni á hæl hopa. Er hér raun til að því leita fáir á mig að engir
   þora."

   no man. Here is proof (of it) that few attack me; that none dare."

   Þar var Kári nokkura stund á laun og var það á fárra manna viti. Ætluðu menn
   nú að hann

   Kari stayed there some time secretly and it was that few men knew. People
   expected now that he

   mundi riðinn norður um land á fund Guðmundar hins ríka því að Kári lét Björn
   það segja

   would (have?) ridden north over land to a meeting (with) Gudmund the
   powerful because Kari had Bjorn say it

   nábúum sínum að hann hefði fundið Kára á förnum vegi og riði hann þaðan upp
   á

   to his neighbors that he had med Kari on (his) journey on (the) way, and he
   rode from there up to

   Goðaland og svo norður á Gásasand og svo til Guðmundar hins ríka norður á

   Godaland and so north to Gasasand and so to Gudmund the powerful north to

   Möðruvöllu. Spurðist það þá um allar sveitir.

   Modrvelli. Then it was learned of about all the people.


   149. kafli

   Nú er þar til máls að taka er Flosi er. Hann mælti til brennumanna félaga
   sinna: "Eigi

   Now there is to take up the story where Flosi is. He spoke to the burners,
   his comrades,

   mun oss enn duga kyrru fyrir að halda. Munum vér hljóta að hugsa um
   utanferðir vorar

   (It) will not suffice for us still (not?) to stir (as???) before. We will
   be obliged to consider our journey abroad

   og fégjöld og efna sættir vorar sem drengilegast, taka oss fari þar hver er
   líkast þykir."

   and money for compensation and perform our agreement as manfully as
   possible, (let?) us take passage there each where (he) thinks most likely."

   Þeir báðu hann fyrir sjá.

   They bade him see to (it).

   Flosi mælti: "Austur munum vér ríða til Hornafjarðar því að þar stendur skip
   uppi er á

   Flosi spoke, "We will ride east to Hornafirth because there a ship is laid
   up ashore which

   Eyjólfur nef, þrænskur maður, en hann vill biðja sér konu og nær hann eigi
   ráðinu nema

   Eyjolf nose, a Throndheimer, owns, and he wants to ask for a wife for
   himself and he doesn't obtain the marriage unless

   hann setjist aftur. Munum vér kaupa skipið að honum því að vér munum hafa fé
   lítið en

   he moves back. We will buy the ship from him because we will have little
   money and

   margt manna. Er það skip mikið og mun það taka oss upp alla."

   many men. It is a great ship and it will take us all."

   Hættu þeir þá talinu

   Then they ceased talks.
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.