Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njall 145 part 5 / Alan's Translation

Expand Messages
 • AThompson
  Here’s my translation. Þá mælti Þórhallur við Ásgrím föður sinn: Þar er hann Skafti Þóroddsson nú faðir. Then Þórhall spoke with Ásgrím
  Message 1 of 1 , Aug 21, 2009
   Njall 145 part 5 / Alan's Translation

   Heres my translation.


   Þá mælti Þórhallur við Ásgrím föður sinn: "Þar er hann Skafti Þóroddsson nú faðir."
   Then Þórhall spoke with Ásgrím his father:There is he, Skapti Þórodds-son now, father.


   Ásgrímur mælti: "Sé eg það frændi."
   Ásgrím spoke: ’I see that, kinsman.’


   Skaut hann þá spjóti til Skafta og kom fyrir neðan það er kálfi var
   He shot then a spear towards Skapti and (it) came below that (point) where (the) calf was

   digrastur og svo í gengum báða fæturna. Skafti féll við skotið og fékk (fá) eigi
   thickest and so through both the legs. Skapti fell with the shot and was not-able (see fá + pp, Z7)

   upp staðið. Fengu þeir það eina ráðs tekið er hjá voru að þeir drógu Skafta
   to stand up. They were able (fá + pp, Z7) to adopt that alone by-way-of a course-of-action (?) who were nearby, that they dragged Skapti

   inn í búð sverðskriða nokkurs flatan.
   prostrate (see draga e-n flatan, Z2) inside into (the) booth- of a certain sword-cutler.


   Þeir Ásgrímur gengu þá að svo fast að Flosi og hans menn hrukku undan suður
   They Ásgrím (and co) walked (advanced) then so hard that Flosi and his men retreated south

   með ánni til Möðruvellingabúðar. Þar var maður úti hjá búð nokkurri
   (fem dat sg so belongs with búð) er Sölvi hét.
   by the river to (the) booth-of-the-Möðruvell-folk. There was a person (man) outside by some
   booth who was-called Sölvi

   Hann sauð (sjóða) í katli miklum og hafði þá upp fært (foera) úr katlinum en vellan var
   He was-cooking in a great kettle and had then brought up (taken out whatever he was cooking) out-of the kettle but the boiling-heat was

   sem áköfust (ákafr). Sölvi gat að líta hvar þeir flýðu Austfirðingarnir og voru þá
   as fierce-as-it-could-get. Sölvi managed to look where the fled, the East-Fjorders, and (they) where then

   komnir mjög svo þar gegnt.
   come greatly thus there opposite (had as near as damn it reached him).


   Hann mælti þá: "Hvort (hvárt) munu þessir allir ragir Austfirðingarnir er hér flýja?
   He spoke then: ‘Is-it-that (it) will (be) all these cowardly East-Fjorder who flee here?

   Og jafnvel rennur hann Þorkell Geitisson og er allmjög logið (past part of ljúga) frá honum er
   And just-as-well he, Þorkell Geiti’s-son, run and (it) is very-much lied about him when

   margir hafa það sagt að hann væri hugur
   (noun, not adj) einn en nú rennur engi harðara en hann."
   many have said that, that he was courage itself (personified) but not no-one runs harder than he.’


   Hallbjörn hinn sterki var þar nær staddur og mælti: "Eigi skalt þú það eiga
   Hallbjörn the Strong was there nearby stationed and spoke: ‘You shall not be-entitled

   til að segja að vér séum allir ragir
   (adj.)" og þreif (þrífa) til hans og brá honum á loft
   to inform (tell of, see segja til, Z5) that we be all cowardly’ and took-hold of him and lifted him aloft (see bregða e-m á loft, Z7)

   og rak hann að höfði í soðketilinn.
   Dó Sölvi þegar. Var þá og sótt að
   and drove him by (the) head (ie headfirst) into the cooking-pot. Sölvi died at-once. (It) was then also attacked (ie there was an attack) against

   Hallbirni (note: dative) og varð hann þá undan að leita.
   Hallbjörn and he-was forced (see verða + inf, Z7) then to try to (get) away (leita undan)


   Flosi skaut spjóti til Brúna Hafliðasonar og kom á hann miðjan og varð það
   Flosi shot a spear towards Brúni Haflið’s-son and (it) came at him amidships and that became

   hans bani. Hann var í liði Guðmundar hins ríka. Þorsteinn Hlennason tók
   his death. He was in the troop of Guðmund the Mighty. Þorstein Hlenni’s-son took

   spjótið úr sárinu og skaut aftur að Flosa og kom á fótinn og fékk hann sár
   the spear out-of the wound and shot back at Flosi and (it) came onto the leg and he received a great wound

   mikið og féll við. Hann stóð upp þegar. Hörfuðu þeir þá til Vatnsfirðingabúðar.
   and fell with (it, ie as a result of it). He stood up at-once. They withdrew then to (the) Lake-fjorders´-booth.


   Þeir Ljótur og Hallur gengu þá austan yfir á með flokk sinn allan. Og þá er
   They, Ljót and Hall walked then west (from the east) over (the) river with all their company-of-men. And when

   þeir komu á hraunið var skotið spjóti úr liði Guðmundar hins ríka og kom það
   they came to the lava-field, (it) was shot with a spear out of the troop of Guðmund the Mighty and that came

   á Ljót miðjan. Féll hann þegar dauður niður og varð aldrei uppvíst hver
   on Ljót amidships. He fell at-once down dead and (it) was never known (revealed) who

   þetta víg hafði vegið.
   had committed this manslaughter. (see vega víg, under vega, Z7)

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.