Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njall 145 part 5 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Þá mælti Þórhallur við Ásgrím föður sinn: Þar er hann Skafti Þóroddsson nú faðir. Then Thorhall spoke with Asgrim, his father, There he is
  Message 1 of 1 , Aug 21, 2009
   Þá mælti Þórhallur við Ásgrím föður sinn: "Þar er hann Skafti Þóroddsson nú
   faðir."

   Then Thorhall spoke with Asgrim, his father, "There he is now, Skafti Thorod's
   son, father."

   Ásgrímur mælti: "Sé eg það frændi."

   Asgrim spoke, "I see that, kinsman."

   Skaut hann þá spjóti til Skafta og kom fyrir neðan það er kálfi var
   digrastur og svo í

   He shot then with a spear at Skafti and (the spear) came below it where
   (the) calf was thickest and so

   gengum báða fæturna. Skafti féll við skotið og fékk eigi upp staðið. Fengu
   þeir það eina

   through both legs. Skafti fell at (the) shot and was not able to stand up.
   They were only able

   ráðs tekið er hjá voru að þeir drógu Skafta inn í búð sverðskriða nokkurs
   flatan.

   to plan, they who were nearby, to drag Skafti into the booth of some sword
   maker flat on the ground.

   Þeir Ásgrímur gengu þá að svo fast að Flosi og hans menn hrukku undan suður
   með ánni

   They Asgrim (and the rest) attacked then so fast that Flosi and his men
   retreated south along the river

   til Möðruvellingabúðar. Þar var maður úti hjá búð nokkurri er Sölvi hét.
   Hann sauð í katli

   to Modru Plains booth. There a man was outside near the booth, someone who
   was called Solvi. He boiled in a great kettle

   miklum og hafði þá upp fært úr katlinum en vellan var sem áköfust. Sölvi gat
   að líta hvar

   and had brought (something) up out of the kettle and boiling was at the
   highest pitch. Solvi saw (Z líta) where

   þeir flýðu Austfirðingarnir og voru þá komnir mjög svo þar gegnt.

   they fled, the East Firth men, and then were come many thus straight there.

   Hann mælti þá: "Hvort munu þessir allir ragir Austfirðingarnir er hér flýja?
   Og jafnvel

   He spoke then, "Will all these cowards, East Firth men who are here, flee?
   And equally well

   rennur hann Þorkell Geitisson og er allmjög logið frá honum er margir hafa
   það sagt að

   runs he, Thorkell Geitisson, and what an almighty lie about him who many
   have said it that   hann væri hugur einn en nú rennur engi harðara en hann."

   he was only courageous and now no one runs faster than he."

   Hallbjörn hinn sterki var þar nær staddur og mælti: "Eigi skalt þú það eiga
   til að segja að

   Hallbjorn the strong was positioned near there and spoke, "You shall not be
   able to say it that

   vér séum allir ragir" og þreif til hans og brá honum á loft og rak hann að
   höfði í

   we all be cowards," and seized him and swept him aloft and drove him by the
   head into

   soðketilinn. Dó Sölvi þegar. Var þá og sótt að Hallbirni og varð hann þá
   undan að leita.

   the boiling kettle. Solvi died at once. Then Hallbjorn was attacked and he
   was obliged to seek then (to get) away.

   Flosi skaut spjóti til Brúna Hafliðasonar og kom á hann miðjan og varð það
   hans bani.

   Flosi shot at Bruni Hflid's son with a spear and (it) came to him in (his)
   midsection and it became his death.

   Hann var í liði Guðmundar hins ríka. Þorsteinn Hlennason tók spjótið úr
   sárinu og skaut

   He was in (the) company of Gudmund the powerful. Thorsteinn Hlennason took
   the spear out of the wound and shot

   aftur að Flosa og kom á fótinn og fékk hann sár mikið og féll við. Hann stóð
   upp þegar.

   back at Flosi and (it) came at the leg and made him a great wound and (he)
   fell with (that). He stood up at once.

   Hörfuðu þeir þá til Vatnsfirðingabúðar.

   They retreated then to Vatns Firth booth.

   Þeir Ljótur og Hallur gengu þá austan yfir á með flokk sinn allan. Og þá er
   þeir komu á

   They, Ljot and Hall went then from the east over (the) river with all their
   crowd. And then when they came to   hraunið var skotið spjóti úr liði Guðmundar hins ríka og kom það á Ljót
   miðjan. Féll

   the lava field, (there) was shot with a spear out of the company of Gudmund
   the powerful and it came to Ljot's midsection. He fell   hann þegar dauður niður og varð aldrei uppvíst hver þetta víg hafði vegið.

   down dead at once and (it) was never known who had done this slaying.

   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.