Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Njall 144 part 4 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Eyjólfur Bölverksson og þeir Flosi sátu um að rengja og gátu ekki að gert. They, Eyjolf Bolverkson and Flosi, watched to find a flaw in the proceedings
  Message 1 of 1 , Aug 2, 2009
  • 0 Attachment
   Eyjólfur Bölverksson og þeir Flosi sátu um að rengja og gátu ekki að gert.

   They, Eyjolf Bolverkson and Flosi, watched to find a flaw in the proceedings
   (Z) and weren't able to accomplish (anything).

   Mörður Valgarðsson nefndi sér votta. "Nefni eg í það vætti að búar þessir
   níu, er eg

   Mord Valgard's son named witnesses for himself, "I name witnesses to that,
   that these nine neighbors, who I

   kvaddi til saka þessa er eg höfðaði á hendur Flosa Þórðarsyni og Eyjólfi
   Bölverkssyni,

   summoned to this lawsuit (in) which I bring an action against Flosi
   Thordarsson and Eyjolf Bolverk's son

   hafa borið á kviðinn og borið þá sanna að sökum."

   have given a verdict against (them) and found them guilty by evidence in the
   case."

   Nefndi hann sér þessa votta. Í annað sinn nefndi hann sér votta "nefni eg í
   það vætti,"

   He named himself these witnesses. Again he named himself witnesses, "I name
   witnesses in that,"

   sagði hann, "að eg býð Flosa Þórðarsyni eða þeim manni öðrum er handselda
   lögvörn

   said he, "that I invite Flosi Thordarsson or that other man who legally

   hefir fyrir hann að taka til varna því að nú eru fram komin sóknargögn öll,
   boðið til

   has taken over for him to take up (the) defense because now are come forward
   all proofs of the case, invitations (I realized this is past perfect, but
   couldn't figure out how to render it in English) for

   eiðspjalls, unninn eiður, sögð fram sök, borið stefnuvætti, boðið búum í
   setu, boðið til

   taking the oath, oaths performed, case presented, evidence of lawful
   summoning presented, neighbors invited to seats, invited

   ruðningar um kviðinn, borinn kviður, nefndir vottar að kviðburði."

   challenges regarding the verdict, given the verdict, named witness to
   delivery of the verdict."

   Nefndi hann sér þessa votta að gögnum þeim sem fram voru komin.

   He named himself witnesses to proofs, those that were presented.

   Þá stóð sá upp er sökin hafði yfir höfði verið fram sögð og reifði málið.
   Hann reifði það

   Then that one stood up over whose head (the) lawsuit had been presented and
   summed up the case. He summed it up

   fyrst er Mörður bauð að hlýða til eiðspjalls síns og til framsögu sakar og
   til sóknargagna

   first when Mord invited to listen to his oath taking and to presentation of
   the lawsuit and to all the proofs of the case.

   allra. Þá reifði hann það því næst er Mörður vann eið og sönnunarmenn hans.
   Þá reifði

   Then he summed it up next when Mord performed the oath and his evidence
   men. Then

   hann það er Mörður sagði fram sök og kvað svo að orði að hann hafði þau orð
   öll í

   he summed it up when Mord presented the case and declared so in words that
   he had all those words in

   reifingu sinni er Mörður hafði áður í framsögu sakar sinnar og hann hafði í
   stefnu sinni

   his summation which Mord had before in his presentation of the case and he
   had in his summons

   "og hann sagði svo skapaða sökina fram í fimmtardóm sem hann kvað að þá er
   hann stefndi."

   "and he said so (had he) formed the case in fifth court as he had declared
   that then when he was summoned."

   Þá reifði hann það er þeir báru stefnuvætti og taldi þá öll orð þau er hann
   hafði áður í

   Then he recapitulated it when they bore witness to summons and recounted
   then all those words which he had previously in

   stefnu sinni og þeir höfðu í vættisburði sínum "og nú hefi eg," sagði hann,
   "í reifingu

   his summons and they had in their bearing witness, "and now I have," said
   he, "in my summation."

   minni. Og þeir báru svo skapaðan kviðinn fram í fimmtardóm sem hann kvað þá
   að er hann stefndi."

   And they presented a verdict so formed in fifth court as he told them when
   he summoned.

   Síðan reifði hann það er Mörður bauð búum í setu. Þá reifði hann það því
   næst er hann

   Afterwards he recapitulated it when Mord invited neighbors to seats. Then
   he recounted it next when he   bauð Flosa að ryðja kviðinn "eða þeim manni er handselda lögvörn hefir fyrir
   hann." Þá

   invited Flosi to challenge the jury "or that man who legally has taken over
   for him." Then   reifði hann það er búar gengu að dómi og báru á kviðinn og báru Flosa sannan
   að sökinni

   he summed it up when (the) neighbors went to court and found Flosi guilty on
   the evidence in the case   "báru þeir svo skapaðan níu búa kvið þenna fram í fimmtardóm."

   "they, nine neighbors, presented this verdict so shaped in fifth court."
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.