Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njall 142 part 9 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Mörður gekk að dómi og nefndi sér votta og vann eið að því að meiri hlutur var rétt Mord went to court and named witnesses for himself and performed
  Message 1 of 1 , Jul 6, 2009
   Mörður gekk að dómi og nefndi sér votta og vann eið að því að meiri hlutur
   var rétt

   Mord went to court and named witnesses for himself and performed an oath on
   it that (the) majority were correct

   kvaddur búanna. Kvaðst hann þá hafa borgið frumsökinni "skulu óvinir vorir
   af öðru hafa

   of the summoned neighbors. He declared of himself then to have saved (M&P)
   the original cause "our enemies shall have a mistaken point of law from

   metnað en því að vér höfum hér mikið rangt í gert."

   (it) other than because we have here much done in (it) wrongly."

   Var þá rómur mikill að því ger að Mörður gengi vel fram í málinu en töldu
   Flosa og hans

   Then (there) was great applause made at that, that Mord proceeds well in the
   case and said of Flosi and his men

   menn fara með lögvillur einar og rangindi.

   to practice only with mistaken points of law and unfair dealings.

   Flosi spurði Eyjólf hvort þetta mundi rétt vera en hann lést það eigi víst
   vita og sagði

   Flosi asked Eyjolf whether this would be correct but he professed not to
   know for certain and said

   lögsögumann úr því skyldu leysa.

   a law speaker should sort it out.

   Fór þá Þorkell Geitisson af þeirra hendi og sagði lögsögumanni hvar komið
   var og spurði

   Thorkell Geitisson went then on their behalf and told a law speaker where
   (it) had come to and asked

   hvort þetta væri rétt er Mörður hafði mælt.

   whether that were correct what Mord had said.

   Skafti svarar: "Fleiri eru nú allmiklir lögmenn en eg ætlaði. En þér til að
   segja þá er þetta

   Skafti answers, "Now (there) are more great lawyers than I anticipated. But
   to you is to say then that

   svo rétt í alla staði að hér má ekki í móti mæla. En það ætlaði eg að eg
   einn mundi nú

   so correct (is this) in every respect that here may not (be) spoken against.
   But I expected it that I alone would now

   kunna þessa lagarétting nú er Njáll er dauður því hann einn vissi eg kunna."

   understand these legal rights now since Njall is dead (because?) I knew he
   alone understood."

   Þorkell gekk þá aftur til þeirra Flosa og Eyjólfs og sagði þeim að þetta
   voru lög.

   Thorkell went back then to them, Flosi and Eyjolf, and told them that that
   was law.

   Mörður Valgarðsson gekk þá að dómi og nefndi sér votta "í það vætti," sagði
   hann, "að

   Mord Valgard's son went then to court and named witnesses for himself, "in
   witness thereof," said he, " that

   eg beiði búa þá, er eg kvaddi um sök þá er eg höfðaði á hönd Flosa
   Þórðarsyni,

   I ask those neighbors, who I summoned concerning the case then where I
   brought an action against Flosi Thordarson,

   framburðar um kvið að bera annaðtveggja af eða á. Beiði eg lögbeiðingu að
   dómi svo að

   to bring forth delivery concerning a verdict either way, for or against. I
   ask in a legal demand to court so that

   dómendur heyra um dóm þveran."

   judges hear across (and) about (the) court."

   Búar Marðar gengu þá að dómi. Taldi einn fram kviðinn en allir guldu
   samkvæði og kvað

   Mord's jurors went then to court. One set forth the verdict but all agreed
   to it and said   svo að orði: "Mörður Valgarðsson kvaddi oss kviðar þegna níu en vér stöndum
   hér nú

   so in words, "Mord Valgard's son summoned us nine freemen and we stand here
   now   þegnar fimm en fjórir eru úr ruddir.

   five freemen but four are challenged out.


   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.