Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njall 142 part 7 / Alan's Translation

Expand Messages
 • AThompson
  Mörður Valgarðsson og Ásgrímur Elliða-Grímsson sendu nú mann til Þórhalls að Mörð Valgarð’s-son and Ásgrím Elliða-Grím’s-son send now a
  Message 1 of 1 , Jun 30, 2009
   Njall 142 part 7 / Alan's Translation

   Mörður Valgarðsson og Ásgrímur Elliða-Grímsson sendu nú mann til Þórhalls að
   Mörð Valgarð’s-son and Ásgrím Elliða-Grím’s-son send now a man to Þórhall to

   segja honum hvar þá var komið. En er Þórhallur heyrði þetta spurði hann hvað
   say to him whither (it) was then come (how things had progressed). But when Þórhall heard this he asked what

   þeir ættu sér góss (gen sg of góz). Sendimaður sagði að annar þeirra bjó við málnytu "og
   they
   (ie the two neighbours) had for themselves by-way-of property. The messenger said that one of them lived with milch-cattle ‘and

   hefir bæði kýr og ær að búi en annar á þriðjung í landi því
   (dat sg nt, agrees with landi) er þeir búa á og
   has both cows and ewes at (his) farm but (the) other has a a third-part in the that land which they lived on and (he)

   fæðir
   (foeða, verb) sig sjálfur og hafa þeir eina eldstó og hinn, er landið leigir, og
   fed (supported?) himself himself and they have a single (shared?) fire-place and, the-other, who rents the land, and

   einn smalamann."
   a certain shepherd.’


   Þórhallur mælti: "Enn mun þeim fara sem fyrr að þeim mun hafa yfir sést og
   Þórhall spoke: ‘Yet (again) (it) will go for them as before, that (it) will have been-overlooked by them and

   skal eg þetta allskjótt rengja fyrir þeim og svo þó að Eyjólfur hefði hér
   I shall reject (set-aside) this very soon for them also, even though Eyjólf had here

   alldigur (acc neut pl, note ur is part of the stem)orð um að rétt væri."
   very big (boastful?) words about (it) that (it) were correct.’


   Þórhallur sagði nú sendimanni allt sem greinilegast hversu þeir skyldu með fara.
   Þórhall said now to (the) messenger everything as distinctly-as-possible how they should manage (it) (lit. go with (it))


   Kom sendimaður aftur og sagði Merði og Ásgrími ráð þau er Þórhallur hafði
   (The) messenger came back and said to Mörð and Ásgrím, those counsels which Þórhall had

   til lagið.
   put towards (it) (suggested).


   Mörður gekk þá að dómi og nefndi sér votta "í það vætti," sagði hann "að eg
   Mörð walked then to (the) court and called for himself witnesses ‘in that witnessing,’ said he ‘that I

   ónýti lögruðning Eyjólfs Bölverkssonar fyrir það er hann ruddi (ryðja) þá menn úr
   make-useless (invalidate) (the) legal-challenge of Eyjólf Bölverk’s-son for that (in respect of) when he challenged those men out-of

   kviðinum er að réttu eiga í að vera. Er sá hver réttur í búakviði er hann á
   the jury who, by-right, had-a-right to be in (it). That-one, every(man), is right(ly) in a neighbour’s-jury when he has

   þrjú hundruð í landi og þaðan af meira
   (and from there (even) more of (it)) þó að hann hafi enga málnytu. Hinn er
   three hundreds in land and from-there more-of  (or even more in addition to that) even-though he has no milch-cows. The other is

   og réttur í búakvið er hann býr við málnytu þó að hann eigi eigi land."
   also right (to be) in a neighbours-jury when he dwells with milch-cows even though he owns not land.’


   Lét hann þá koma vættið í dóminn. Gekk hann nú þangað að er búarnir voru og
   He caused then the testimony to come into the court. He walked now from there to where the neighbours were and

   bað þá niður setjast og kvað þá rétta í búakviðinum.
   asked them to set-themselves down and declared them rightly in the neighbour’s-jury.


   Þá varð óp mikið og kall og mæltu þá allir að mjög væri hrakið
   (hrekja, pp, to damage, spoil) málið fyrir
   Then great shouting occurred and calling and then all (everyone) spoke that the case were much damaged for

   þeim Flosa og Eyjólfi og urðu nú á það sáttir að sókn væri framar en vörn.
   them, Flosi and Eyjólf, and (all) became now on that agreed that (the) prosecution were further-ahead than (the) defence.


   Flosi mælti til Eyjólfs: "Mun þetta rétt vera?"
   Flosi spoke to Eyjólf: ‘Will this be right?’


   Eyjólfur lést eigi til þess hafa vitsmuni að vita það víst.
   Eyjólf professed-himself not to have wisdom in this to know that forcertain.


   Sendu þeir þá mann til Skafta lögsögumanns að spyrja hann eftir hvort rétt
   They sent then a man to Skafti (the) Law-Speaker to ask him about whether (it) were right.

   væri. Hann sendi þeim þau orð aftur að þetta væru að vísu lög þó að fáir
   He sent to them those words back that this were, for sure, (the) law even though few

   kynnu. Var þetta sagt þeim Flosa.
   knew (it). This was said to them, Flosi (and Eyjólf).

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.