Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Njall 142 part 3 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred and Grace Hatton
  Mörður mælti: Þórodd nefndi eg í vætti, annan Þorbjörn nefndi eg í það vætti að eg lýsti Mord spoke, I named Thorod witness, second I named
  Message 1 of 1 , Jun 15 12:44 PM
   Mörður mælti: "Þórodd nefndi eg í vætti, annan Þorbjörn nefndi eg í það
   vætti að eg lýsti

   Mord spoke, "I named Thorod witness, second I named Thorbjorn witness in
   that, that I proclaimed

   sök á hönd Flosa Þórðarsyni um það er hann særði Helga Njálsson holundarsári
   eða

   a lawsuit against Flosi Thordarson concerning it that he wounded Helgi Njall's
   son a brain wound or

   heilundar eða mergundar því sári er að ben gerðist en Helgi fékk bana af á
   þeim vettvangi

   a mortal wound or a wound into the marrow that became a mortal wound from
   which Helgi died at that location of a manslaughter

   er Flosi Þórðarson hljóp til Helga Njálssonar áður lögmætu frumhlaupi. Taldi
   eg hann

   when Flosi Thordarson attacked Helgi Njall's son previously by means of a
   punishable personal assault. I reckon him

   eiga að verða um sök þá mann sekan, skógarmann óalanda, óferjanda, óráðanda
   öllum

   to be obliged to be regarding (the) case then a guilty man, not to be fed or
   ferried or counseled in any means intended to save his life.

   bjargráðum. Taldi eg sekt fé hans allt, hálft mér en hálft fjórðungsmönnum
   þeim er

   I reckon a penalty of all his money, half to me and half to the quarter men,
   to them who

   sektarfé eiga að taka eftir hann að lögum. Lýsti eg til fjórðungsdóms þess
   er sökin á í að

   have a right to receive penalty money from him in accordance with the law.
   I proclaimed this to the quarter court which the case has to come into

   koma að lögum. Lýsti eg löglýsing. Lýst eg í heyranda hljóði að Lögbergi.
   Lýsti eg nú til

   in accordance with the law. I proclaimed lawfully. I proclaimed in public
   at (the) Law Rock. I proclaimed now

   sóknar í sumar og til sektar fullrar á hönd Flosa Þórðarsyni. Lýsti eg
   handseldri sök

   (to prosecute the) cases this summer to full outlawry against Flosi
   Thordarson. I proclaimed (the) proxied case

   Þorgeirs Þórissonar. Hafði eg þau orð öll í lýsingu minni sem nú hefi eg í
   framsögu sakar

   of Thorgeir Thorisson. I had all those words in my proclamation as I now
   have in (my) declaration of my case.

   minnar. Segi eg svo skapaða skóggangssök þessa fram í Austfirðingadóm yfir
   höfði Jóni sem eg kvað að þá er eg lýsti."

   I pronounce this case of outlawry so made in the East Firther's court over
   Jon's head as I said when I gave notice."

   Lýsingarvottar Marðar gengu þá að dómi og kváðu svo að orði að annar taldi
   vætti fram

   Mord's witnesses to the proclamation went then to court and declared so in
   words that one gave witness to (it)   en báðir guldu samkvæði "að Mörður nefndi sér Þórodd í vætti en annan mig en
   eg heiti

   but both consented to it "that Mord named Thorod witness for himself and me
   second and I am called   Þorbjörn" - síðan nefndi hann föður sinn - "Mörður nefndi okkur í það vætti
   að hann lýsti

   Thorbjorn" afterwards he named his father - - "Mord named us witnesses in
   that that he proclaimed   lögmætu frumhlaupi á hönd Flosa Þórðarsyni er hann hljóp til Helga
   Njálssonar á þeim

   a punishable personal assault against Flosi Thordarson when he attacked
   Helgi Njall's son at that   vettvangi er Flosi Þórðarson veitti Helga Njálsson holundarsár eða heilundar
   eða

   location where a manslaughter occurred when Flosi Thordarson gave Helgi
   Njall's son a brain wound or mortal wound or   mergundar það er að ben gerðist en Helgi fékk bana af. Taldi hann Flosa eiga
   að verða

   a wound into the marrow that became a mortal wound from which Helgi died.
   He reckoned Flosi obliged to become   um sök þá mann sekan, skógarmann óalanda, óferjanda, óráðanda öllum
   bjargráðum.

   concerning (the) case then a guilty man, an outlaw not to be fed, ferried or
   counseled in any means intended to save his life.   Taldi hann sekt fé hans allt, hálft sér en hálft fjórðungsmönnum þeim er
   sektarfé eiga að

   He reckoned him a penalty of all his money, half to himself and half to the
   quarter men those who have a right to receive penalty money   taka eftir hann að lögum. Lýsti hann til fjórðungsdóms þess er sökin átti í
   að koma að

   in accordance with the law. He proclaimed this to the quarter court where
   the case had to come to   lögum. Lýsti hann löglýsing. Lýst hann í heyranda hljóði að Lögbergi. Lýsti
   hann nú til

   by law. He proclaimed lawfully. He proclaimed in public at (the) Law Rock.
   He proclaimed now to

   sóknar í sumar og til sektar fullrar á hönd Flosa Þórðarsyni. Lýsti hann
   handseldri sök

   (prosecute it this) summer and to full outlawry against Flosi Thordarson.
   He proclaimed the proxied case   Þorgeirs Þórissonar. Hafði hann þau orð öll í lýsingu sinni sem hann hafði í
   framsögu

   of Thorgeir Thorisson. He had all those words in his proclamation as he had
   in declaration   sakar sinnar og við höfum í vættisburð okkrum. Höfum við nú rétt borið vætti
   okkart og

   of his case and we have in our bearing witness. We have now brought forth
   our testimony correctly and   verðum báðir á eitt sáttir. Berum við svo skapað lýsingarvætti þetta fram í

   both are in agreement. We prove by fact ( bera við?) thus pronounced
   attestations to a declaration forward to   Austfirðingadóm yfir höfði Jóni sem Mörður kvað að þá er hann lýsti."

   East Firth court over the head of Jon as Mord said when he gave notice."

   Grace
   Fred and Grace Hatton
   Hawley Pa
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.