Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13141Laxdaela Saga 77 end + 78 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Nov 19, 2013
   Hann var í pellsklæðum er Garðskonungur hafði gefið honum. Hann hafði ysta
   skarlatskápu
   He was in garments which the king of Constantinople had given him. He had
   outermost a red scarlet cloak.
   rauða. Hann var gyrður Fótbít og voru að honum hjölt gullbúin og
   meðalkaflinn gulli vafiður.
   He was girded with Footbiter and on it (the) hilt was embellished with gold
   and middle part wrapped with gold.
   Hann hafði gylltan hjálm á höfði og rauðan skjöld á hlið og ádreginn riddari
   með gulli. Hann
   He had a gilded helmet on (his) head and red shield at (his) side and a
   knight drawn on in gold. He
   hafði glaðel í hendi sem títt er í útlöndum. Og hvar sem þeir tóku gistingar
   þá gáðu konur engis
   had a lance (Baetke) in hand as customary abroad. And where as they
   accepted night quarters then women heeded no
   annars en horfa á Bolla og skart hans og þeirra félaga. Með slíkri kurteisi
   ríður Bolli vestur í
   other than turn towards Bolli and his finery and those comrades. With such
   nobility Bolli rides west in
   sveitir allt þar til er hann kom til Helgafells með liði sínu. Varð Guðrún
   allfegin Bolla syni
   all (the) district until he came to Helgafell with his company. Gudrun
   became overjoyed with Bolli, her son.
   sínum. Dvaldist Bolli þar eigi lengi áður hann reið inn í Sælingsdalstungu
   og hittir Snorra mág
   Bolli did not remain long before he rode in to Saelingsdale Tongue and meets
   Snorri, his in-law
   sinn og Þórdísi konu sína. Varð þar mikill fagnafundur. Snorri bauð Bolla
   til sín með svo marga
   and Thordis, his wife. A great joyful meeting happened there. Snorri
   invited Bolli to (stay) with him with as many
   menn sem hann vildi. Bolli þekkist það og er hann með Snorra um veturinn og
   þeir menn sem
   men as he wished. Bolli was pleased with it and he stays with Snorri during
   the winter and those men who
   norðan riðu með honum. Bolli varð frægur af ferð þessi. Snorri lagði eigi
   minni stund nú á að
   rode from the north with him. Bolli was famous from this journey. Snorri
   took no less pains now
   veita Bolla með allri blíðu en fyrr er hann var með honum.
   to give Bolli all friendship as before when he stayed with him.

   78. kafli - Andlát Snorra goða
   Death of Chieftain Snorri
   En er Bolli hafði verið einn vetur á Íslandi þá tók Snorri goði sótt. Sú
   sótt fór ekki ótt. Snorri lá
   And when Bolli had been one winter in Iceland, then Chieftain Snorri took
   sick. That sickness did not go ??. Snorri lay (sick)
   mjög lengi og er sóttin óx heimti Snorri til sín frændur sína og
   nauðleytamenn.
   a very long time and when the sickness grew, Snorri gathered together his
   kinsmen and close kinsmen.
   Þá mælti hann til Bolla: "Það er vilji minn að þú takir hér við búi og
   mannaforræði eftir dag
   Then he spoke to Bolli, “It is my wish that you take over (the) farm here
   and authority after my day.
   minn. Ann eg þér eigi verr virðingar en mínum sonum. Er sá og nú minn sonur
   eigi hér á landi er
   I am able ? to value you not worse than my sons. That one, my son, is also
   not here in country who
   eg hygg að þeirra verði mestur maður, er Halldór er."
   I consider that of those to be the best man, who Halldor is.”
   Síðan andaðist Snorri. Hann hafði þá sjö vetur hins sjöunda tigar. Það var
   einum vetri eftir fall
   Then Snorri died. He had then seven years of the seventieth decade. It was
   one winter after the fall
   Ólafs konungs hins helga. Svo sagði Ari prestur hinn fróði.
   of King Olaf the sainted. So said Ari, priest, the learned.
   Snorri var í Tungu grafinn. Bolli og Þórdís tóku við búi í Tungu sem Snorri
   hafði mælt. Létu
   Snorri was buried in Tongue. Bolli and Thordis took over the farm in Tongue
   as Snorri had spoken.
   synir Snorra sér það vel líka. Varð Bolli mikilhæfur maður og vinsæll.
   Snorri’s sons expressed approval of it. Bolli became a very influential
   (Baetke) man and popular.

   Grace Hatton
   Hawley, PA