Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13140Laxdaela Saga 77 end + 78 part 1 / Alan's Translation

Expand Messages
  • Alan Thompson
    Nov 18, 2013

      Here’s my translation

       

      Alan

       

      Hann var í pellsklæðum er Garðskonungur hafði gefið honum. Hann hafði ysta
      He was in clothes-of-‘pell’ which (the) King-of-(Mikla)-garðr (Constantinople) (ie Byzantine King) had given him. He had (wore) an outer(most)

      skarlatskápu rauða. Hann var gyrður Fótbít og voru að honum hjölt gullbúin
      red cowled-cloak-of-scarlet (cloth). He was girt with Fótbítr (Leg-Biter) and on it were gold-ornamented holts (plural)

      og meðalkaflinn gulli vafiður. Hann hafði gylltan hjálm á höfði og rauðan
      and (the) middle-piece wound (bound, vefja) with gold. He had (wore) a gilded helmet on (his) head and a red

      skjöld á hlið og ádreginn riddari með gulli. Hann hafði glaðel í hendi sem
      shield at (his) side and drawn-on (it, ie on the shield) (pp of draga á, Z7) a rider (horseman) with gold. He had a sword (see CV, but a lance according to MM/HP) in (his) hand as

      títt er í útlöndum. Og hvar sem þeir tóku gistingar þá gáðu konur engis
      is (er) customary in foreign-lands. And wherever they took night-lodgings then women (plural) paid-heed to nothing

      annars en horfa á Bolla og skart hans og þeirra félaga. Með slíkri kurteisi
      other than to turn to (ie direct their attention to, look on, horfa á, CV.ii) Bolli and his finery and those comrades. With such chivalry

      ríður Bolli vestur í sveitir allt þar til er hann kom til Helgafells með
      Bolli rides west into (the) districts (plural) completely until he came to Helgafell with

      liði sínu. Varð Guðrún allfegin Bolla syni sínum. Dvaldist Bolli þar eigi
      his band. Guðrún was very glad of (ie to see) Bolli her son. Bolli remained there not

      lengi áður hann reið inn í Sælingsdalstungu og hittir Snorra mág sinn og
      a long-time before he rode inwards into Saelingsdalstunga and meets Snorri his father-in-law and

      Þórdísi konu sína. Varð þar mikill fagnafundur. Snorri bauð Bolla til sín
      Þórdís his (ie his own, Bolli´s) wife. A great joyful-meeting occurred there. Snorri invited Bolli to him (ie to stay with him)

      með svo marga menn sem hann vildi. Bolli þekkist það og er hann með Snorra
      with as many persons (men) as he wanted. Bolli accepted (þekkjast, Z4) that and he is (ie stays) with Snorri

      um veturinn og þeir menn sem norðan riðu með honum. Bolli varð frægur af
      during the-winter and those persons (men) who rode (had ridden) with him from-(the)-north. Bolli became famous from

      ferð þessi. Snorri lagði eigi minni stund nú á að veita Bolla með allri
      this journey. Snorri took not less pains (leggja stund á, Z14) now to treat Bolli with all

      blíðu en fyrr er hann var með honum.
      friendliness than before when he was (stayed) with him

      78. kafli - Andlát Snorra goða
      Chapter 78 – Death of Snorri Goði (Priest-chieftain)

      En er Bolli hafði verið einn vetur á Íslandi þá tók Snorri goði sótt. Sú
      But (And) when Bolli had been one winter in Iceland then Snorri goði (priest-chieftain) took a sickness (ie fell ill). That

      sótt fór ekki ótt. Snorri lá mjög lengi og er sóttin óx heimti Snorri til
      sickness went not vehemently (rapidly?, óðr). Snorri lay a very long time and when the-sickness increased (ie grew worse), Snorri  drew to

      sín frændur sína og nauðleytamenn.
      himself his relatives (plural) and near-kinsman.

      Þá mælti hann til Bolla: "Það er vilji minn að þú takir hér við búi og
      Then he spoke to Bolli: “That is my wish that you should-receive (the) estate here and

      mannaforræði eftir dag minn. Ann eg þér eigi verr virðingar en mínum sonum.
      (my) authority after my day (ie once I´m dead). I bestow (unna, Z1) on you not worse honour than on my sons.

      Er sá og nú minn sonur eigi hér á landi er eg hygg að þeirra verði mestur
      That-one (ie he) my son is also now not here in (the) country (ie in Iceland) whom I believe of them should-become the greatest

      maður, er Halldór er."
      person (man), who is Halldórr.”

      Síðan andaðist Snorri. Hann hafði þá sjö vetur hins sjöunda tigar. Það var
      After-that Snorri died. He had then seven winters of (the) seventh-ten (ie he was 67 years old). That was

      einum vetri eftir fall Ólafs konungs hins helga. Svo sagði Ari prestur hinn fróði.
      one winter after (the) fall (ie death) of King Ólafr the holy. So said Priest Ari the learned.

      Snorri var í Tungu grafinn. Bolli og Þórdís tóku við búi í Tungu sem Snorri
      Snorri was buried in Tunga. Bolli and Þórdís received (the) estate in Tunga as Snorri

      hafði mælt. Létu synir Snorra sér það vel líka. Varð Bolli mikilhæfur maður og vinsæll.
      had spoken. (The) sons of Snorri caused (láta, Z5) to satisfy (líka) themselves well with that (ie they accepted that well). Bolli became an eminent person (man) and popular.