Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13136Eyrbyggja Saga 39 end + 40 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Nov 15, 2013
   Þá kölluðu Austmenn af skipinu að Þorleifur skyldi matbúa og sögðu hann vera
   mjög íslenskan
   Then (the) Easterners called from the ship that Thorleif should prepare food
   and said him to be a typical Icelander

   fyrir tómlæti sitt. Þá varð Þorleifi skapfátt og tók ketilinn en steypti
   niður grautinum Arnbjarnar
   like (fyrir Z 14?) his fellow countrymen. Then Thorleif lost his temper and
   took the kettle and threw down Arnbjorn’s porridge

   og sneri á brott síðan. Arnbjörn sat eftir og hélt á þvörunni og laust með
   henni til Þorleifs og kom
   and turns away afterwards. Arnbjorn sat back and held onto the stirrer and
   launched it at Thorleif and (the stirrer) came

   á hálsinn. Það var lítið högg en með því að grauturinn var heitur þá brann
   Þorleifur á hálsinum.
   on the neck. It was a light blow, but because the porridge was hot then
   Thorleif was burned on the neck.

   Hann mælti: "Eigi skulu Noregsmenn að því hlæja, með því að við erum hér
   komnir tveir
   He spoke, “Norwegians should not laugh at it, because we two are come here
   two

   samlendir, að þeir þurfi að draga okkur í sundur sem hunda en minnast skal
   þessa þá er við erum á Íslandi. Arnbjörn svarar engu.
   from the same land, that they need to drag us apart like dogs, but (I) shall
   remember this when we two are in Iceland. Arnbjorn doesn’t answer.

   Lágu þeir þar fár nætur áður þeim byrjaði að landi inn og skipuðu þar upp.
   Vistaðist Þorleifur þar
   They lay there a few nights before they got a fair breeze in towards land
   and they unloaded there. Thorleif stayed there

   en Arnbjörn tók sér fari með byrðingsmönnum nokkurum austur til Víkur og
   þaðan til Danmerkur að leita Bjarnar bróður síns.
   but Arnbjorn got himself passage with some men from merchant ship east to
   Oslo and from there to Denmark to search for Bjorn, his brother.

   40. kafli
   Þorleifur kimbi var tvo vetur í Noregi og fór síðan til Íslands með sömu
   kaupmönnum og hann
   Thorleif kimbi was two years in Norway and went afterwards to Iceland with
   the same merchants and (those with whom) he

   fór utan. Komu þeir í Breiðafjörð og tóku Dögurðarnes. Fór Þorleifur heim í
   Álftafjörð um
   sailed abroad. They came in to Breidafjord and reached Dogurdarness.
   Thorleif went home to Alftafjord during

   haustið og lét vel yfir sér sem vandi hans var til.
   the fall and expressed approval of himself as was his custom.

   Það saman sumar komu þeir bræður út í Hraunhafnarósi, Björn og Arnbjörn.
   Björn var síðan
   That same summer those brothers came out to Hraunhafnaros, Bjorn and
   Arnbjorn. Bjorn was afterwards

   kallaður Breiðvíkingakappi. Hafði Arnbjörn þá góða peninga út haft og keypti
   hann þegar um
   called champion of Breidvik. Arnbjorn had then had good wealth (from)
   abroad and he immediately bought

   sumarið er hann kom út land á Bakka í Hraunhöfn og gerði þar bú um vorið
   eftir. Hann var um
   land during the summer when he came out at Bakka in Hraunhafn and built a
   farm during the following spring. He stayed during the

   veturinn á Knerri með Þórði blíg mági sínum
   winter at Knerri with Thord blig, his in-law.

   Arnbjörn var engi áburðarmaður og fámálugur um flesta hluti en hann var þó
   hinn gildasti karlmaður um alla hluti.
   Arnbjorn was no showy person and reticent regarding most things but he was
   still the best man in all circumstances.

   Björn bróðir hans var áburðarmaður mikill er hann kom út og hélt sig vel því
   að hann hafði
   Bjorn, his brother, was a very showy person when he came out and comported
   himself well because he had

   samið sig eftir sið útlenskra höfðingja. Var hann maður miklu fríðari en
   Arnbjörn en í engu var
   emulated custom of outlander chieftains. He was a man much more handsome
   than Arnbjorn but in no way was

   hann ógildari maður en reyndur mjög í framgöngu er hann hafði framið sig
   utanlands.
   he a less good looking man but tests much in advancing attacks ? when he had
   advanced himself in a foreign land.

   Grace Hatton
   Hawley, PA