Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13128Eyrbyggja Saga 39 part 2 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Nov 8, 2013
   Það var þá kaupmanna siður að hafa eigi matsveina en sjálfir mötunautar
   hlutuðu með sér hverjir
   It was the custom of those merchants to not have a cook, but messmates cast
   lots among themselves who

   búðarvörð skyldu halda dag frá degi. Þá skyldu og allir skiparar eiga drykk
   saman og skyldi ker
   who should keep cookery (duties) from day to day. Then also not all seamen
   should drink together and the tub should

   standa við siglu er drykkur var í og lok yfir kerinu en sumur drykkur var í
   verplum og var þaðan
   stand by the sail where one drank and also a cover over the tub and some
   drink was in casks and was from there

   bætt í kerið svo sem úr var drukkið.
   ?? in the tub so that out of (it) was drunk.

   En er þeir voru mjög búnir þá kom þar maður á Búðarhamar. Þessi maður var
   mikill vexti og
   And when they were quite ready then a man came there to Budarhamar. This
   man was grown tall and

   hafði byrði á baki. Sýndist mönnum hann nokkuð undarlegur. Hann spyr að
   stýrimanni og var
   had a burden on (his) back. It seemed somewhat remarkable to people. He
   asks for the captain and

   honum vísað til hans búðar. Hann lagði af sér baggann hjá búðardyrum og gekk
   síðan inn í búðina.
   he was directed to his booth. He put down his pack near the booth doors and
   went in to the booth then.

   Hann spyr ef stýrimaður vildi veita honum far um hafið. Þeir spurðu hann að
   nafni en hann
   He asks if the captain would grant him a journey over the sea. They asked
   him his name and he

   nefndist Arnbjörn, sonur Ásbrands frá Kambi, og kvaðst vilja fara utan og
   leita Bjarnar bróður
   said his name was Arnbjorn, son of Asbrand of Kambi and said he wanted to go
   abroad and search for Bjorn, his

   síns er utan hafði farið fyrir nokkurum vetrum og hafði eigi til hans spurst
   síðan hann fór til
   brother who had sailed abroad some winters ago and had not been heard of
   since he went to

   Danmerkur. Austmenn sögðu að þá var bundinn búlki og þóttust eigi leysa
   mega. Hann lést eigi
   Denmark. Easterners said that then was cargo bound and thought not to be
   able to loosen it. He allowed as how he did not

   hafa fararefni meiri en liggja megi á búlka. En með því að þeim þótti honum
   nauðsyn á ferðinni
   have more equipment and (it) could lie on the cargo. But because it seemed
   to them the journey necessary to him

   þá tóku þeir við honum og var hann einn saman í mötuneyti og bjó á þiljum
   fram. Í bagga hans
   then they accepted him and he was alone (separate from?) the messmates and
   lived in the forward deck. In his pack

   voru þrjú hundruð vaðmála og tólf vararfeldir og farnest hans. Arnbjörn var
   liðgóður og ofléttur og virðist kaupmönnum hann vel.
   were three hundred of vadmal and twelve cloaks and his provisions. Arnbjorn
   was handy and ready and much appreciated by the merchantmen.

   Þeir fengu hæga útivist og komu við Hörðaland og tóku þar útsker eitt. Þeir
   bjuggu þar mat sinn á landi.
   They had a comfortable passage and arrived in Hordaland and reached a
   distant skerry. They prepared their food there on land.

   Þorleifur kimbi hlaut búðarvörð og skyldi gera graut. Arnbjörn var á landi
   og gerði sér graut.
   Thorleif kimbi was allotted the cookery and should make porridge. Arnbjorn
   was on land and made himself porridge.

   Hafði hann búðarketil þann er Þorleifur skyldi hafa síðan. Gekk Þorleifur þá
   á land upp og bað
   He had that booth kettle which Thorlief should have afterwards. Thorleif
   went then up on land and told

   Arnbjörn fá sér ketilinn en hann hafði þá enn eigi þafðan sinn graut og
   hrærði þá enn í katlinum. Stóð Þorleifur yfir honum uppi.
   Arnbjorn to give him the kettle and he had then still not thickened his
   porridge and still stirred (what is the infinitive?) (it) in the kettle.
   Thorleif was left standing over him.

   Grace Hatton
   Hawley, PA