Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13127Eyrgyggja Saga 39 part 2 -- Rob's Translation

Expand Messages
 • rob13567
  Nov 7, 2013
  • 0 Attachment

   Það var þá kaupmanna siður að hafa eigi matsveina en sjálfir mötunautar hlutuðu með sér hverjir búðarvörð skyldu halda dag frá degi.

   It was then a merchant’s custom to have no cook than messmates themselves allotted with whatever food should hold from day to day.

    

   Þá skyldu og allir skiparar eiga drykk saman og skyldi ker standa við siglu er drykkur var í og lok yfir kerinu en sumur drykkur var í verplum og var þaðan bætt í kerið svo sem úr var drukkið.

   Then all sailors should also have the same drink and a goblet should withstand a mast who was a drink in and a lid over the goblet and some drink was in casks and was then improved in the goblet as was drunken out of.  (??)

    

   En er þeir voru mjög búnir þá kom þar maður á Búðarhamar.

   And when they were very fitted out, then a man arrived there at Booth-craig.

    

   Þessi maður var mikill vexti og hafði byrði á baki.

   This man was very large and had a large box on (his) back.

    

   Sýndist mönnum hann nokkuð undarlegur.

   It seemed to people (that) he was somewhat extraordinary.

    

   Hann spyr að stýrimanni og var honum vísað til hans búðar.

   He inquired after the captain and was directed to him to his abode.

    

   Hann lagði af sér baggann hjá búðardyrum og gekk síðan inn í búðina.

   He placed off himself the pack next to the door of the abode and then went inwards into the abode.

    

    

    

   Hann spyr ef stýrimaður vildi veita honum far um hafið.

   He asks if a captain wanted to give him passage across the ocean.

    

   Þeir spurðu hann að nafni en hann nefndist Arnbjörn, sonur Ásbrands frá Kambi, og kvaðst vilja fara utan og leita Bjarnar bróður síns er utan hafði farið fyrir nokkurum vetrum og hafði eigi til hans spurst síðan hann fór til Danmerkur.

   They answered him to namesake and he was named Arnbjorn, Asbrand’s son from Kambi, and said for himself (he) would go abroad and search for his brother Brjorn who had been abroad for some four years and had not been informed of him since he went to Denmark.

    

   Austmenn sögðu að þá var bundinn búlki og þóttust eigi leysa mega.

   The Eastern men said that then was covered in the hold that was not thought to be able to get loose.

    

   Hann lést eigi hafa fararefni meiri en liggja megi á búlka.

   He didn’t (lest?) have more equipment than can lie in cargo.

    

   En með því að þeim þótti honum nauðsyn á ferðinni þá tóku þeir við honum og var hann einn saman í mötuneyti og bjó á þiljum fram.

   But as it seemed to them he stood in need of the journey, they received him and he was alone together in messmateship and he stayed at the forward planking.

    

   Í bagga hans voru þrjú hundruð vaðmála og tólf vararfeldir og farnest hans.

   In his pack were 300 hundred wadmals and 12 cloaks and his provisions for a journey.

    

   Arnbjörn var liðgóður og ofléttur og virðist kaupmönnum hann vel.

   Arnbjorn was handy and unbraided (??) and the merchant men esteemed him well.

    

    

   Þeir fengu hæga útivist og komu við Hörðaland og tóku þar útsker eitt.

   They had an easy time at sea and arrived at Hörðaland (a county in Norway, according to Wikipedia) and reached there a distant skerry.

    

   Þeir bjuggu þar mat sinn á landi.

   There they prepared their food on land.

    

   Þorleifur kimbi hlaut búðarvörð og skyldi gera graut.

   Thorleifr Kimbi was allotted cooking (duties) and decided to make porridge.

    

   Arnbjörn var á landi og gerði sér graut.

   Arnbjorn was on land and made porridge for himself.

    

   Hafði hann búðarketil þann er Þorleifur skyldi hafa síðan.

   He had a porridge kettle, that which Thorleifr decided to have afterwards.

    

   Gekk Þorleifur þá á land upp og bað Arnbjörn fá sér ketilinn en hann hafði þá enn eigi þafðan sinn graut og hrærði þá enn í katlinum.

   Thorleifr then went up on land and asked Arnbjorn to give him the kettle, but he had not cooked his porridge thick and then still stirred the pot.   (Z. þefja: hann hafði þá eigi þafðan sinn graut, he had not cooked his porridge thick)   (Z. hrœra 1: hrœra í katlinum = to stir the pot)

    

   Stóð Þorleifur yfir honum uppi.

   Thorleifr stood up over him.

    

    

    

  • Show all 2 messages in this topic