Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13125Laxdaela Saga 76 end + 77 part 1 - - Grace's translation

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Nov 5, 2013
   Það er sagt einhverja nótt að meyna Herdísi dreymdi að kona kæmi að henni.
   Sú var í
   It is said some night that (the) girl, Herdis, dreamed that a woman came to
   her. That one was in

   vefjarskikkju og faldin höfuðdúki. Ekki sýndist henni konan svipleg.
   expensive woven cloak and wearing a hood. She didn’t seem unhappy.

   Hún tók til orða: "Seg þú það ömmu þinni að mér hugnar illa við hana því að
   hún bröltir allar
   She began to speak, “You tell your grandmother that I am not pleased with
   her because she tosses all

   nætur á mér og fellir á mig dropa svo heita að eg brenn af öll. En því segi
   eg þér til þessa að mér
   night on me and drops fall on me so hot that I burn from oil. But I tell
   you this that you

   líkar til þín nokkuru betur en þó svífur enn nokkuð kynlegt yfir þig. En þó
   mundi eg við þig
   please me somewhat better, but still something strange drifts over you. But
   still I would

   semja ef mér þætti eigi meiri bóta vant þar sem Guðrún er."
   agree with you if to me did not seem more ? lacking there where Gudrun is.”

   Síðan vaknaði Herdís og sagði Guðrúnu drauminn. Guðrúnu þótti góður
   fyrirburðurinn. Um
   Then Herdis awakened Gudrun and told the dream. It seemed to Gudrun a good
   vision.

   morguninn eftir lét Guðrún taka upp fjalar úr kirkjugólfinu þar sem hún var
   vön að falla á
   During the next morning Gudrun had boards taken up from the church floor
   there where she was accustomed to fall on

   knébeð. Hún lét grafa þar niður í jörð. Þar fundust undir bein. Þau voru blá
   og illileg. Þar fannst
   a knee cushion. She had (people) dig down there in the earth. They found
   bones beneath. They were black and hideous. There was found

   og kinga og seiðstafur mikill. Þóttust menn þá vita að þar mundi verið hafa
   völuleiði nokkuð.
   also a brooch and great magic wand. People thought to know that there must
   have been some sibyl’s barrow.

   Voru þau bein færð langt í brott þar sem síst var manna vegur.
   Those bones were carried far away there where was fewest people’s path.

   77. kafli - Útkoma Bolla Bollasonar

   Þá er fjórir vetur voru liðnir frá drukknun Þorkels Eyjólfssonar þá kom skip
   í
   Then when four winters were past from Thorkell Eyjolf’s son’s drowning, then
   a ship came in

   Eyjafjörð. Það átti Bolli Bollason. Voru þar á flestir norrænir hásetar.
   Bolli hafði
   to Eyjafjord. Bolli Bolli’s son owned it. There were mostly Norwegian
   oarsmen. Bolli had

   mikið fé út og marga dýrgripi er höfðingjar höfðu gefið honum. Bolli var svo
   much wealth out and many costly treasures which chieftains had given him.
   Bolli was such

   mikill skartsmaður er hann kom út úr för þessi að hann vildi engi klæði bera
   nema
   a great man for vain display when he came out from this journey that he
   wanted to wear no clothing except

   skarlatsklæði og pellsklæði og öll vopn hafði hann gullbúin. Hann var
   kallaður
   scarlet clothing and pell clothing and all weapons he had (were) gold
   inlaid. He was called

   Bolli hinn prúði. Hann lýsti því fyrir skipverjum sínum að hann ætlaði
   vestur til
   Bolli the powerful. He announced it before his crew that he intended (to
   go) west to

   héraða sinna og fékk skip sitt og varnað í hendur skipverjum sínum. Bolli
   ríður frá
   his district and gave his ship and cargo into his crew’s hands. Bolli rides
   from

   skipi við tólfta mann. Þeir voru allir í skarlatsklæðum, fylgdarmenn Bolla,
   og riðu í
   the ship as the twelvth man. They were all in scarlet clothing, Bolli’s
   followers, and rode in

   gylltum söðlum. Allir voru þeir listulegir menn en þó bar Bolli af.
   gilt saddles. They all were handsome men but still Bolli stood out.

   Grace Hatton
   Hawley, PA