Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13123Laxdaela Saga 76 end + 77 part 1 / Alan's Translation

Expand Messages
 • Alan Thompson
  Nov 4, 2013

   Here’s my translation

    

   Alan

    

   Það er sagt einhverja nótt að meyna Herdísi dreymdi að kona kæmi að henni.
   That is said that one night (it) was-dreamed by maidenly (young?) Herdís that a woman came to her.

   Sú var í vefjarskikkju og faldin höfuðdúki. Ekki sýndist henni konan svipleg.
   That one (ie she) was in a woven-cloak and a folded (hooded) head-kerchief (hood). The-woman did not-seem to her (as) having-a-displeased-air (svipligr, Z2)

   Hún tók til orða: "Seg þú það ömmu þinni að mér hugnar illa við hana því að
   She took to speech (ie staried talking): “Say-you (imperative) that to your grandmother that (it) pleases me badly with her  (ie that I am ill-pleased with her) because

   hún bröltir allar nætur á mér og fellir á mig dropa svo heita að eg brenn af öll.  
   she tumbles-about every night on me and makes-fall on me drops so hot that I burn from (them) all (over).

   En því segi eg þér til þessa að mér líkar til þín nokkuru betur en þó
   But (And) I say to you to this because (því…at) (it) pleases me towards you (ie I like you) somewhat better but still

   svífur enn nokkuð kynlegt yfir þig. En þó mundi eg við þig semja ef
   something strange yet drifts (svífa, Z2) over you (ie there´s something weird about you nevertheless). But nevertheless I would treat (get along, semja, Z2) with you if

   mér þætti eigi meiri bóta vant þar sem Guðrún er."
   (it) seemed to me not a wanting of greater remedies (cures, bót, Z1) where Guðrún is (ie  if there weren´t so many problems as far as Guðrún is concerned).”

   Síðan vaknaði Herdís og sagði Guðrúnu drauminn. Guðrúnu þótti góður
   After-that Herdís awoke and said the-dream to Guðrún. (It) seemed to Guðrún a good

   fyrirburðurinn. Um morguninn eftir lét Guðrún taka upp fjalar úr
   vision. The next morning after, Guðrún caused to take up planks (boards, fjöl) out-of

   kirkjugólfinu þar sem hún var vön að falla á knébeð. Hún lét grafa þar niður
   the-church-floor where she was accustomed to fall on (her) knee-bed /bolster, cushion). She caused to dig there down

   í jörð. Þar fundust undir bein. Þau voru blá og illileg. Þar fannst og kinga
   into (the) earth. Bones were-found there-under. They were blue (black) and ill-looking .  A brooch was-found there also

   og seiðstafur mikill. Þóttust menn þá vita að þar mundi verið hafa völuleiði nokkuð.
   and a great enchanter´s-wand (spell-staff). People (Men) bethought-themselves then to recognise that some sibyl’s-barrow would have been there.

   Voru þau bein færð langt í brott þar sem síst var manna vegur.
   Those bones were conveyed a-long-way away where least (sízt) were the paths of persons (men) (ie in the most isolated location).

   77. kafli - Útkoma Bolla Bollasonar
   Chapter 77 - Bolli Bolli´S-son’s Coming-out (ie return to Iceland)

   Þá er fjórir vetur voru liðnir frá drukknun Þorkels Eyjólfssonar þá kom skip
   When four winters were passed from the-drowning of Þorkell Eyjólfr’s-son, then a ship came

   í Eyjafjörð. Það átti Bolli Bollason. Voru þar á flestir norrænir hásetar.
   into Eyjafjörðr. Bolli Bolli’s-son owned that. Norwegian oarsmen were most on (board).

   Bolli hafði mikið fé út og marga dýrgripi er höfðingjar höfðu gefið honum.
   Bolli had (brought, hafa, Z6) much money out and many expensive-treasures which chieftains had given him.

   Bolli var svo mikill skartsmaður er hann kom út úr för þessi að hann vildi
   Bolli was so great a man-given-to-vain-display when he came out (ie returned to Iceland) out-from this-journey that he wanted

   engi klæði bera nema skarlatsklæði og pellsklæði og öll vopn hafði hann gullbúin.
   to bear (ie wear) no clothing besides clothing-of-scarlet (cloth) and clothing-of-‘pell’ and all weapons he had gold-inlaid.

   Hann var kallaður Bolli hinn prúði. Hann lýsti því fyrir
   He was called Bolli the Magnificient (Showy?). He proclaimed that before

   skipverjum sínum að hann ætlaði vestur til héraða sinna
   his ship’s-crew that he intended (to go) west to his district and

   og fékk skip sitt og varnað í hendur skipverjum sínum. Bolli ríður frá skipi við tólfta mann.
   and gave his ship and goods (varnaðr, Z3) in hand (ie to look after) to his ship’s-crew (fá e-t í hendr e-m, höndr, Z1). Bolli rides from (the) ship with (the) twelfth man (person) (ie with eleven others).

   Þeir voru allir í skarlatsklæðum, fylgdarmenn Bolla, og riðu í gylltum söðlum.
   They were all in scarlet-clothing, Bolli´s followers, and rode in gilded saddles.

   Allir voru þeir listulegir menn en þó bar Bolli af.
   They were all elegant persons (men) but nevertheless Bolli surpassed (them) (bera af, Z11).