Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

12723Eyrbyggja Saga 24 end + 25 part 1

Expand Messages
 • Fred & Grace Hatton
  Mar 1, 2013
   24. kafli
   Á þessu sama þingi sóttu þeir Þorgestur hinn gamli og synir Þórðar gellis
   Eirík hinn rauða um
   At this same Thing, they, Thorgest the old and Thord gellis’ sons,
   prosecuted Eric the red regarding

   víg sona Þorgests er látist höfðu um haustið þá er Eiríkur sótti setstokkana
   á Breiðabólstað og var
   (the) slaying of Thorgest’s sons who had died during that fall when Eric
   sought planking beams at Breidabolstad and

   þetta þing allfjölmennt. Þeir höfðu áður haft setur fjölmennar.
   this thing was well attended. They had previously had many men in place?

   Eiríkur bjó um þingið skip sitt til hafs í Eiríksvogi í Öxnaey og veittu
   þeir Eiríki Þorbjörn
   Eric readied his ship for sea in Eric’s bay in Oxen Isles during the Thing
   and they helped Eric: Thorbjorn

   Vífilsson og Víga-Styr og synir Þorbrands úr Álftafirði og Eyjólfur Æsuson
   úr Svíney. en Styr
   Vifil’s son and Viga Styr and sons of Thorbrand of Alftafirth and Eyjolf
   Aesuson of Swine Island, but Styr

   einn var á þinginu liðveislumanna Eiríks og dró alla menn undan Þorgesti þá
   er hann mátti.
   alone of Eric’s supporters was at the Thing and (he) sought to deprive all
   men from Thorgest those who he could.

   Styr beiddi þá Snorra goða að hann skyldi eigi fara að Eiríki eftir þingið
   með Þorgestlingum og
   Styr then asked Priest Snorri that he should not attack Eric after the Thing
   with Thorgest and his supporters and

   hét Snorra í mót að hann mun veita honum í annað sinn þó að hann eigi
   vandræði að halda. Og
   promised Snorri in return that he will help him at another time although he
   had to withstand difficulties? And

   fyrir þessi heit Styrs leiðir Snorri hjá sér þessi málaferli.
   for this, Snorri promised Styr ??????? this lawsuit.

   En eftir þingið fóru þeir Þorgestur með mörgum skipum inn í eyjar en
   Eyjólfur Æsuson leyndi
   And after the Thing, they, Thorgest (and company) went with many ships in to
   islands but Eyjolf Aesuson concealed

   skipi Eiríks í Dímunarvogi og komu þeir Styr og Þorbjörn þar til móts við
   Eirík. Gerðu þeir
   Eric’s ship in Dimunar Bay and they, Styr and Thorbjorn, came there to meet
   with Eric. They,

   Eyjólfur og Styr þá eftir dæmum Arnkels að þeir fylgdu Eiríki á sinni ferju
   hvor þeirra út um Elliðaey.
   Eyjolf and Styr, behaved then after Arnkell’s example that they followed
   Eric on his journey each of them out around Elida Island.

   Í þeirri ferð fann Eiríkur rauði Grænland og var þar þrjá vetur og fór síðan
   til Íslands og var þar
   On that journey Eric the red found Greenland and stayed there three winters
   and sailed then to Iceland and stayed there

   einn vetur áður hann fór að byggja Grænland. En það var fjórtán vetrum fyrir
   kristni lögtekna á Íslandi.
   one winter before he went to settle Greenland. And that was fourteen years
   before Christianity was accepted as law in Iceland.
   25. kafli
   Nú er að segja frá þeim Vermundi og Þórarni svarta að þeir komu af hafi
   norður við
   Now we tell the tale of them, Vermund and Thorarinn the black, that they
   came north from the sea at

   Þrándheimsmynni og héldu inn í Þrándheim. Þá réð Hákon jarl Sigurðarson
   fyrir Noregi og fór
   Trondheim’s bay and steered in to Trondheim. Then Earl Hakon Sigurd’s son
   ruled over Norway and

   Vermundur til jarls og gerðist honum handgenginn.
   Vermund went to the earl and he became a retainer to the king.

   Þórarinn fór vestur um haf þegar um haustið með Álfgeiri og gaf Vermundur
   þeim sinn hlut í
   Thorarinn sailed west over the sea at once during the fall with Alfgeir and
   Vermund gave them his place in

   skipinu og er Þórarinn eigi við þessa sögu héðan af.
   the ship and Thorarinn is not in this saga henceforth.

   Hákon jarl sat að Hlöðum um veturinn. Vermundur var með honum í kærleikum.
   Var jarl vel til
   Early Hakon stayed at Hlod during the winter. Vermund was with him on
   friendly terms. (The) earl was good

   hans því að hann vissi að Vermundur var stórættaður út hér.
   to him because he knew that Vermund was high born out here.

   Fred & Grace Hatton
   Hawley, Pa.