Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

FW: Svensk-Litauiskt NAT-NYTT januari 2007

Expand Messages
 • Jan S. Krogh
  From: Svensk-Litauiska Riksforeningen [mailto:parli@gailit.se] Sent: 11. januar 2007 23:42 To: Recipient list suppressed Subject: Svensk-Litauiskt NAT-NYTT
  Message 1 of 1 , Jan 11, 2007
  • 0 Attachment
   From: Svensk-Litauiska Riksforeningen [mailto:parli@...]
   Sent: 11. januar 2007 23:42
   To: Recipient list suppressed
   Subject: Svensk-Litauiskt NAT-NYTT januari 2007   Nät-Nytt från Svensk-Litauiska Riksföreningen januari 2007
   =========================================
   Innehåll:

   AKTUELLT
   - Remigijus Motuzas ny litauisk ambassadör i Stockholm
   - Bidra till Litauiska föreningens i Sveriges Jubileumsfond
   - Litauen öppnar KGB:s och kommunistpartiets arkiv
   - Bill Gates stöder Internet till Litauiska bibliotek
   - EU:s jämställdhetsinstitut placeras i Litauen
   - Östeuropa-kurser i vår vid Södertörns högskola

   EVENEMANGSKALENDER
   15/1 Östeuropastudier i USA - aktuellt läge
   17/1 Identifikation av en minoritet - Estlandssvenskarna
   22/1 Flyglinjen Växjö-Kaunas startar
   31/1 Matthew Kott, Holocaust senteret, Oslo
   2/2 Stockholm: Litauiskt disko på Lava
   16/2 LITAUENS NATIONALDAG
   17/2 firar Litauiska föreningen Nationaldagen
   21/2 Maciej Zaremba talar om Vaxholmskonflikten
   24/2 Estlands nationaldag
   7/3 Baltiska Seminariet, Södertörns högskola
   18/4 Poverty in the city of Vilnius
   mars 2007 Sthlm: Eastern European Business Forum
   Evenemang i Litauen se även http://www.litauen.se/

   ÅRETS BALTIKUMRESOR
   22-26 mars Spa i Druskininkai, besök i Vilnius
   21-25 maj Reformerta, katolska, lutherska kyrkor i Vilnius, Kedainiai,
   Siauliai
   23-26 maj Turistresa till Kaunas, Vilnius, Anyksciai, Siauliai,
   31 maj-4 juni Spa i Druskininkai, besök i Vilnius
   4-10 juni Turistresa till Vilnius och Riga,
   7-18 juni Kultur och histoira i Gdansk, Kaliningrad, Estland, Lettland,
   Litauen
   26-30 juni Turistresa till Nemunaflodens delta, Vilnius, Siauliai, Silute,
   Neris
   10-21 aug Kultur-religion i Lettland-Pskov-östra Estland

   TRANSPORTER
   22/1 startar flyglinjen (Bromma-) Växjö-Kaunas

   STÖD och STIPENDIER
   Resebidrag för baltiska konstnärer och artister
   Nordiska Ministerrådets övriga stipendier   AKTUELLT
   =============================

   NY LITAUISK AMBASSADÖR I STOCKHOLM
   Sedan den 9 november är REMIGIJUS MOTUZAS
   Litauens ambassadör i Sverige. Motuzas tog examen som
   språkvetare vid Vilnius pedagogiska universitet 1978 och
   doktorerade i Social Sciences vid Vilnius universitet 1993.
   Han har sedan 1978 verkat som lärare, haft chefsbefattningar
   inom Utbildnings- och Utrikesdepartementen, varit
   generaldirektör för Myndigheten för minoritets- och
   migrationsfrågor och varit Minister för utbildnings- och
   vetenskapsdepartementet, samt under 2006 varit resande
   ambassadör vid Utrikesdepartementets Europaavdelning.

   Föreningen hälsar Remigijus Motuzas välkommen i hans
   viktiga arbete.
   ________________________

   BIDRA TILL JUBILEUMSFONDEN!
   Litauiska föreningen i Sverige firade 60 år den andra
   december förra året och beslöt att skapa en Jubileumsfond.
   Denna skall "främja innovativa och attraktiva initiativ för
   presentera Litauen i Sverige och Sverige i Litauen och att
   utveckla kultur- och konstutbyte mellan våra två länder."
   Alla som bidrar med pengar fram till den 17 februari kommer
   att få ställning som grundare. Redan i mitten av december
   hade två givare bidragit med sammanlagt 11.000:- kr. Bidrag
   insättes på PG 22 30 29-0, ange "fonden" + ditt namn!
   ________________________

   LITAUEN ÖPPNAR SINA KGB-ARKIV
   Det litauiska parlamentet har beslutat öppna KGB:s och
   Kommunistpartiets arkiv (enligt tidigare beslut skulle
   dessa hållas stängda i 70 år). Undantagna från offentlig-
   görande är handlingar som berör personer som redan
   erkänt samarbete med KGB, handlingar som offer för
   sovjetstatens myndigheter begärt skall hemlighållas
   och uppgifter om personers privatliv.
   ________________________

   LITAUISKA BIBLIOTEK FÅR INTERNET AV BILL GATES
   Bill & Melinda Gates Foundation bidrar till Internet-utrustning
   i litauiska bibliotek. 1997 när Bill & Melinda Gates började
   lämna bidrag hade bara vart fjärde bibliotek i USA Internet-
   uppkoppling., nu har alla det. Fonden har nu beslutat att
   bidra med 17,5 miljoner dollar till Internetuppkopplingar i
   bibliotek i Lettland, Litauen och Botswana.
   ________________________

   EU:S JÄMSTÄLLDHETSINSTITUT TILL LITAUEN
   EU:s arbetsmarknadsministrar beslöt i december att EU:s
   nya jämställdhetsinstitut skall placeras i Litauen. Institutet
   får en sjuårsbudget på 52,5 milj. euro (c 470 milj. kronor).
   Institutets uppgift är att samla data i jämställdhetsfrågor,
   att kartlägga jämställdhetspolitiken i EU-länderna och att
   utfärda rekommendationer och organisera konferenser.
   ________________________

   ÖSTEUROPA-KURSER I VÅR VID SÖDERTÖRN
   Södertörns högskola erbjuder i vår 2 5-poängskurser:

   BEEGS Introductory Course, spring term 2007,
   Contemporary Research into the Baltic Sea Region
   and Eastern Europe, 5 credits (7,5 ECTS credits)

   Social and cultural change; the case of post-communist
   societies, 5 credits (7,5 ECTS credits) Ph.D. course:

   For course descriptions contact Ewa Rogström, Secretary,
   Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)
   Baltic and East European Graduate School (BEEGS)
   Phone. +46 8 608 45 40, E-mail: ewa.rogstrom@...
   ________________________
   EVENEMANGSKALENDER
   =============================

   15/1 CBEES öppet seminarium, Södertörns högskola
   Academic situation in the US Slavic, Russian, and East
   European studies, Helene Carlbäck, Renata Ingbrant,
   Ildiko Azstalos Morell and Irina Sandomirskaja
   13-15, hus Tersen rum T 129, info:
   Prof. Irina Sandomirskaja <irina.sandomirskaja@...>
   ________________________

   17/1 BALTISKA SEMINARIET, Södertörns högskola,
   Island People: Transnational Identification, Minority
   Politics and Estonia's Swedish Population
   Glenn Kranking, Department of History, Ohio State University
   13-15, hus Tersen rum T 129, info: maija.runcis@...
   ________________________

   22/1 FLYGLINJEN VÄXJÖ-KAUNAS STARTAR,
   se föreningens transportsida
   http://www.litauen-fokus.org/transport.htm
   ________________________

   31/1 BALTISKA SEMINARIET, Södertörns högskola
   Matthew Kott, Holocaust senteret, Oslo
   13-15, hus Tersen rum T 129, info: maija.runcis@...
   ________________________

   2/2 kl 18-212 LITAUISKT DISKO PÅ LAVA Stockholm
   Ungdomsgruppen inom Litauiska föreningen i Sverige
   organiserar diskotek med litauisk diskomusik på café
   Lava (Sergels Torg, Kulturhuset, T-Centralen) för att sprida
   litauisk musik och litauiskt språk bland unga i Stockholm.
   Diskomusiken mixas av DJ Saulius från "Infantile buddies" (IB)
   från Litauen. Alla från 12 år och uppåt är välkomna.

   Ungdomsgruppen är tacksam för bidrag för att täcka
   kostnaderna, "allt från 20 kronor och uppåt" till
   PG 22 30 29 - 0, ange "bidrag till ungdomsgruppen".
   ________________________

   16/2 LITAUENS NATIONALDAG
   gratulera dina litauiska vänner till självständighets-
   förklaringen i Vilnius 1918!
   ________________________

   17/2 NATIONALDAGSFEST
   Litauiska föreningen i Sverige firar Nationaldagen
   med en fest i Stockholm då man också stadfäster
   den nya Jubileumsfonden, se ovan!
   (mer info i nästa Nät-Nytt)
   ________________________

   21/2 BALTISKA SEMINARIET, Södertörns högskola
   Maciej Zaremba talar om Vaxholmskonflikten och
   arbetskraftsinvandring som problem i Sverige och Baltikum
   15-17, hus Tersen rum T 129, info: maija.runcis@...
   ________________________

   24/2 ESTLANDS NATIONALDAG
   gratulera dina estniska vänner till självständighets-
   förklaringen i Tallinn 1918!
   ________________________

   7/3 BALTISKA SEMINARIET, Södertörns högskola,
   Johan Eellend, redovisar kommande avhandling
   (mer info i nästa Nät-Nytt)
   13-15, hus Tersen rum T 129, info: maija.runcis@...
   ________________________

   18/4 BALTISKA SEMINARIET, Södertörns högskola
   Jolanta Aidukaite: The Concentration of Poverty
   in the city of Vilnius: Coping Strategies of
   Means-tested Benefits Recipients
   13-15, hus Tersen rum T 129, info: maija.runcis@...
   ________________________

   mars 2007: EASTERN EUROPEAN BUSINESS FORUM
   Stockholm - avgiftsbelagd konferens om ekonomi och affärer
   http://www.eebf.com/
   ________________________

   Många evenemang i Litauen finns på
   http://www.litauen.se/
   klicka på "Evenemangskalender" och på
   "Mera evenemanger" (affärsmässor bl.a.)
   ÅRETS BALTIKUMRESOR
   (Sänd info till <parli@...> )
   =============================
   22-26 mars SPA i Druskininkai, besök i Vilnius
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   21-25 maj RESA FÖR KYRKLIGT INTRESSERADE
   träff med representanter för den reformerta, katolska och
   lutherska kyrkor i Vilnius, Kedainiai, Siauliai
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   23-26 maj TURISTRESA till
   Kaunas, Vilnius, Anyksciai, Siauliai,
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   31 maj-4 juni SPA i Druskininkai, besök i Vilnius
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   4-10 juni TURISTRESA till Vilnius och Riga,
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   7-18 juni "EN BALTISK GRUNDKURS"
   Resa från Gdansk i Polen genom Kaliningrad och
   hela Baltikum - med tonvikt på historia och kultur.
   Pär Lindström / Baltic Books http://www.balticbooks.se
   Gränslösa resor http://www.granslosaresor.se/
   ________________________

   26-30 juni TURISTRESA till Nemunaflodens delta
   samt Vilnius, Siauliai, Silute, Neris
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   10-21 aug HISTORIA - RELIGION - KULTUR
   i Lettland, Pskov och östra Estland
   Pär Lindström / Baltic Books http://www.balticbooks.se
   Gränslösa resor http://www.granslosaresor.se/
   TRANSPORTNYTT
   Se även http://www.litauen-fokus.org/transport.htm
   =============================
   22/1 STARTAR FLYGLINJEN VÄXJÖ-KAUNAS


   STÖD och STIPENDIER
   =============================

   RESEBIDRAG FÖR KONSTNÄRER OCH ARTISTER
   Programmet Sleipner från NMR kan betala rese- och
   uppehållskostnader för yngre baltiska konstnärer och
   artister av alla slag (högst 36 år) vid besök i nordiskt
   land i samband med deltagande i festivaler, utställningar,
   studiebesök, symposier och workshops.
   info: Adviser Brigita Urmanaite, The Nordic Council of
   Ministers Office in Lithuania, tel. +370 5 212 22 11
   E-mail: brigita@..., www.norden.lt
   Nästa ansökningstillfälle 2007-02-01.
   ________________________

   NMR:s STIPENDIER och UTBYTESPROGRAM
   Nordiska Ministerrådet (NMR) utlyser löpande många
   intressanta stipendier, vill du veta mer kontakta
   "Saulius Abraskevicius" <saulius@...> ,
   tel. +370 5 212 22 11 (Saulius talar svenska).


   ===============================================
   Senaste NÄT-NYTT och utdrag ur äldre finns på
   http://www.litauen-fokus.org/senaste-nat-nytt.htm

   För SVENSK-LITAUISKA RIKSFÖRENINGEN
   Pär Lindström, "webb-mästare"
   ===============================================
   Svensk-Litauiska Riksföreningen är en oberoende, partipolitiskt
   obunden ideell förening som främjar svensk-litauiska kontakter,
   förmedlar kunskaper om Litauen och arbetar för Litauens sociala,
   ekonomiska, miljömässiga och demokratiska utveckling.

   Svensk-Litauiska Riksföreningens NÄT-NYTT utkommer med
   ojämna mellanrum när nyheter finns att förmedla.
   "Nät-Nytt" är gratis för alla intresserade, sänd den mejladress
   till vilken du vill ha brevet till parli@...

   Riksföreningens medlemmar får i medlemsskriften mer och bredare
   information än vi kan förmedla genom detta kortfattade nyhetsbrev

   Vill Du bli medlem? Sätt in 200:- (organisationer 500:-,
   företag 500:- varav serviceavgift 400:-) på postgiro 42559-5.
   ===============================================
   Om Du inte vill ha fler meddelanden av detta slag, skicka ett svar
   på detta meddelande och berätta, så stryker vi Dig från listan.


   *****************************************************
   Paer Lindstroem
   Author of books on Baltic history and culture (in Swedish language)
   Member of The Swedish Writers Union, SFF
   Member of The Association of Swedish Professional Photographers
   Editor of digital newsletter of The National Swedish-Lithuanian Society

   Address: K Nilssons v 26, S-352 39 Vaxjo, Sweden,
   tel: 0470-74 08 08, mobil: 070-67 203 33, fax: 0470-74 08 09
   International: phone: +46-470 74 08 08, fax +46-470 74 08 09

   http://www.balticbooks.se
   http://www.gailit.se/parli
   http://www.litauen-fokus.org/
   *****************************************************
   i
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.