Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nyhetsbrev från Litauen nr 3

Expand Messages
 • Jan S. Krogh
  Den stora nyheten i veckan är att de tre baltiska premiär-ministrarna kommit överens om att bygga ett nytt kärnkraftverk i Litauen. Litauens regering har
  Message 1 of 1 , Mar 6 6:14 AM
  • 0 Attachment

   Den stora nyheten i veckan är att de tre baltiska premiär-ministrarna kommit överens om att bygga ett nytt kärnkraftverk i Litauen. Litauens regering har slutligen enats om en kompromisslösning angående fördelningen av  medlen från EU:s strukturfonderna.

    

   Litauen, Lettland och Estland planerar nytt kärnkraftverk

   Måndagen den 27 februari möttes de tre baltiska premiärministrarna, i Trakai utanför Vilnius, för att diskutera den framtida energiförsörjningen. Det baltiska premiärministermötet resulterade i en skiftlig överenskommelse om att gemensamt verka dels för en gemensam baltisk energistrategi, dels för uppförandet av ett nytt kärnkraftverk i Litauen. Avgörandet för det baltiska agerandet är stängningen av Ignalina 2009 samt behovet av att säkerställa framtida energi-oberoende och försörjnings-trygghet.

   De baltiska energiföretagen, Lietuvis Energija, Latvenergo och Esti Energia, kommer att inbjudas att investera i det nya kärnkraftverket och ska enligt uppgift vara intresserade av att delta i projektet. Det står dock klart att kärnkraftsprojektet kräver ytterligare finansiärer från internationellt håll för att kunna finansieras, inklusive ekonomiskt stöd från EU. Ett nytt kärnkraftverk är också tänkt att ligga i Ignalina.

   Algirdas Brazauskas, Litauens premiärminister, anser att EU inte har förstått hur sårbar energisektorn är i de baltiska länderna. Premiärministrarna uttalade även oro över den osäkra tillgången på gas och EU:s beroende av rysk energiförsörjning. De framhöll också behovet av en gemensam energistrategi från EU:s sida och betydelsen av att knyta samman de baltiska ländernas energinätverk men övriga medlemsstaters.

   De tre länderna ska även utarbeta en gemensam energistrategi för de baltiska staterna detta år. Priset på terminal för flytande gas skall undersökas samt en eventuell utökning av det underjordiska gaslagret i lettiska Dobele.  

                  

   (BNS 27/2, BT 2-8/3, ÖN 3/3)¨

    

   Baltikum förbereder sig för fågelinfluensan

   Vid det baltiska premiärministermötet meddelades också att länderna beslutat vidta extra försiktighetsåtgärder inför ett förmodat utbrott viruset H5N1. Det gäller att söka minimera konsekvenserna av ett eventuellt utbrott. Enligt Lettlands jordbruksminister, Martins Roze, skall landet ansöka till Kommissionen om tillstånd för att vaccinera fjäderfä mot fågelinfluensan. Algirdas Brazauskas har vädjat till allmänheten att observera och följa de instruktioner och åtgärder som beslutats om för att undvika en spridning av viruset, däribland att hålla fjäderfä inomhus.

    

   (BT 2-8/3)

    

   Kompromiss angående fördelningen av EU-medlen

   Efter hetsiga interna diskussioner om vilka ministerium som ska ansvara för EU-medlen för 2007-2013 har regeringen enats om en kompromiss. Regeringen ska tillsätta en kommitté bestående av företrädare för åtta ministerier som ska övervaka ministeriernas projekt. För denna kommitté blir Brazauskas ordförande.

   Ministerierna får själva göra sina sektorsvisa prioriteringar och fördela medlen. Finansministeriet får det övergripande ansvaret för att tillse att prioriteringarna överensstämmer med landets strategi för fördelningen av medlen från strukturfonderna.   

   Enligt uttalande från Brazauskas har regeringen nått konsensus i frågan och diskussionerna ska nu vara över.

   I sammanhanget kan nämnas att frågan har lett till vissa politiska spänningar. Ledaren för arbetarpartiet Viktor Uspaskich har anklagats för otillbörliga påtryckningar på regeringschefen. Presidenten Valdas Adamkus instämde offentligen i kritiken och anklagades i sin tur av Uspaskich för utpressning.

   Uspaskich begärde att presidenten skulle säga rakt ut vem som hade beställs hans anklagelser och dessutom be det litauiska folket om ursäkt för att han, presidenten, splittrat det i två delar. Annars kunde Uspaskich komma att stämma presidenten.

    

   (BNS 25/2, 1/3)

    

   Nytt parti bildat i Seimas

   Tio ledamöter i Seimas har lämnat Liberala Centerunionen för att bilda det nya partiet Litauiska Liberala Fronten. Som ledare för det nya partiet har Seimasledamoten Petras Austrevicius, utsetts. Austrevicius var den litauiska chefsförhandlaren vid medlemskapsförhandlingarna till EU. Han ställde också upp i presidentvalet första omgång 13 juni, 2004. Det nya partiet godkände ett partiprogram förra helgen.

   Bildande av Utbrytarpartiet Litauiska Liberala Fronten var väntat efter att Vilnius borgmästare Arturas Zuokas, Liberala Centerunionens partiledare, bland annat anklagats för att ha tagit emot mutor av företaget Rubicom. Zuokas populäritet har därför minskat drastiskt under senare tid. Det nya partiet.

    

   (BNS 25/2)

    

   Riksdagens Konstitutionsutskott på besök i Vilnius

   Under veckan besöktes Vilnius av 7 ledamöter och 2 tjänstemän från Riksdagens Konstitutions-utskott (KU). Vid besöket fördes samtal med bl.a. den litauiska konstitutionsdomstolen, Seimas konstitutionskommission, justitieutskottet och utskottet för mänskliga rättigheter. Under samtalen med litauerna växlades olika idéer och synpunkter. Ledamöterna fick också tillfälle att möta Gintautas Buzinskas, Litauens justitieminister. Delegationens sammanfattande intryck av besöket i Litauen var positivt.

    

   IKEA fortsätter att investera i Litauen

   IKEA stärker sin position bland de litauiska möbel-producenterna och säger att man avser att ytterligare bygga på de existerande relationerna som redan idag upptar 50 procent av tillverkningsvolymen. De planerar för en ökning av beställningar till 2006. Kontrakt har skrivits med Klaipeda möbler för ett värde av över 500 miljoner litas över en fyraårs period. Kontraktet garanterar användningen av Klaipeda möblers fulla kapacitet under perioden.

   Litauens möbeltillverkare är beroende av IKEA:s order och funderar för närvarande över möjligheterna att bygga ett gemensamt logistiskt center för att leverera direkt till IKEA:s affärer. IKEA har uttalats sig positiva till detta förslag och kan tänka sig att stödja projektet.

    

   (BT 23/2-1/3)

    

   Dom avkunnad i mordrättegång på f.d. svenske honorärkonsul

   I förra veckan avkunnade Klaipedas tingsrätt dom i målet om mordet på Leif Annermalm, den f.d. svenske honorärkonsuln, som mördades under brutala former för snart ett år sedan. Annermalm hade dessförinnan entledigats från sitt uppdrag som honorärkonsul under hösten 2004. Tingsrätten dömde två turkiska medborgare Yilmaz Kayja, 23 år, och Ibrahim Esen, 34 år, till 12 ½ år resp 15 års fångelse. Även ett skadestånd dömdes ut.

    

   Källor: BNS: Baltic News Service, ÖN: Östersjönytt, BT: The Baltic Times

    

    
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.