Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nyhetsbrev från Litauen V. 5

Expand Messages
 • Per Siegfried Skisaker
  ... From: jessica.pettersson@foreign.ministry.se [mailto:jessica.pettersson@foreign.ministry.se] Sent: Monday, February 02, 2004 1:40 PM Utrikesminister
  Message 1 of 1 , Feb 2, 2004
  • 0 Attachment
    
   -----Original Message-----
   From: jessica.pettersson@... [mailto:jessica.pettersson@...]
   Sent: Monday, February 02, 2004 1:40 PM

   Utrikesminister Valionis förorsakar politiskt gräl. Turbulensen kring det ryska Yukos oil oroar Litauen. Men det går uppåt för litauisk ekonomi.

    

   Efterspel till Valionis USA-besök

   Utrikesminister Antanas Valionis förorsakade ett inrikespolitiskt gräl i veckan, efter sin återkomst från Washington.

      Valionis uppgav att det under informella samtal med administrationen i Washington och utländska diplomater, framkommit att tilltron till den litauiska demokratin är beroende av genomförandet och utgången av riksrättsförfarandet mot president Rolandas Paksas. Valionis offentliggörande av dessa åsikter har lett till debatt och har dominerat veckans nyhetsrapportering.

      Paksas har reagerat starkt mot Valionis uttalande och betonat att det inte är utrikesministerns sak att avslöja vad som sagts vid informella samtal. Han anser att det är illojalt av utrikesministern att på detta sätt kritisera landets president. Paksas kräver därför Valionis avgång. Valionis har i genmäle anfört att det är hans skyldighet att framföra sanningen.

      Den amerikanska ambassaden i Vilnius har dementerat uppgiften och betonat att USA inte har några synpunkter på Litauens inrikespolitiska utveckling. 

      De konservativas partiledare, Andrius Kubilius, stöder Valionis i det politiska grälet. Premiärminister Algirdas Brazauskas uttrycker sig mer försiktigt, men avser inte avskeda sin utrikesminister.

    (ELTA, LR, Rsp 26-29 jan, BT 29 jan)

    

   Paksas inrikesturné fortsätter

   Medan Paksas förnekar att Litauen blivit alltmer internationellt isolerat, har morgontidningen Lietuvos Rytas granskat den senaste månadens agenda för de två andra baltiska staternas politiska ledare.

      Lettlands president Vaira Vike-Freiberga och Estlands president Arnold Ruutel har båda, under granskad period, rest runt om i världen och träffat flertalet högtstående politiker. Paksas däremot, reser endast runt i det egna landet. Hans senaste stopp var hamnstaden Klaipeda, där han möttes av allmänhetens blandade känslor.

      Paksas har inbjudit Polens president Aleksander Kwasniewski till svarsbesök i Litauen, i samband med 10-årsjubileet av ett samarbetsavtal länderna emellan. Kwasniewski har ännu inte givit besked.

    (ELTA 27, 29, 30 jan, LR 28 jan)

    

   Yukos problem oroar Litauen

   Den ryska oljejätten Yukos oil, som Nyhetsbrevet tidigare rapporterat om, fortsätter att oroa Litauen.

      Turbulensen inom Yukos oil har lett till spekulationer gällande risken att bolaget nationaliseras av ryska staten. Om så blir fallet, kan detta få konsekvenser för det största litauiska oljeraffinaderiet Mazeikiu Nafta, då Yukos oil äger ca 54 procent av bolaget. Litauiska staten har närmare 41 procent av aktieinnehavet i Mazeikiu Nafta.   

      Diskussioner förs i Litauen om huruvida ett återköp av tidigare utsålda andelar kan bli aktuellt. Premiärminister Brazauskas framhåller att det främst är en budgetfråga. Yukos oil har givit signaler om att det möjligen är villigt att förhandla om en försäljning om ett erbjudande skulle läggas fram.

      En lösning i frågan, förordad av bl.a. Vytautas Landsbergis, är att Litauiska staten skulle köpa tillbaka 10 procent och därmed återigen få det dominerande inflytandet i företaget.

   (ELTA, Rsp  28-29 jan, LR 27 jan, VZ 28 jan)

    

   Gränspolischefen beordras avgå

   Premiärminister Algirdas Brazauskas har uppmanat den korruptionsanklagade chefen för den litauiska gränspolisen, Algimantas Songaila, att avgå. "Jag gjorde klart för honom att han måste avgå, och han kommer att göra det." Huruvida Songailas får behålla sin militära rang blir däremot en senare fråga.

   I svallvågorna av Paksasaffären uppstod misstankar om maktmissbruk från Songailas sida, som också beskylls för samröre med kriminella element. (ELTA 28 jan, LR 28-29 jan)

   Den baltiska tigern

   BNP-tillväxten för den "baltiska tigern" Litauen uppskattas för år 2003 till 8,9 procent, och landet toppar därmed "Europaligan" det gångna året. Siffran skall sättas i relation till den negativa tillväxt om 3,9 procent som Litauen hade så sent som för fyra år sedan.

      Utsikterna för den litauiska ekonomin år 2004 är mycket ljusa. På kort sikt är en fortsatt deflation sannolik, för att sedan övergå i en lägre inflation.

      Arbetslösheten är dock ett fortsatt problem, även om den officiella statistiken visar på en marginell nedgång, från 11,3 procent till 10,3 procent, under år 2003.

      I sammanhanget kan också nämnas att utländska direktinvesteringar i Litauen ökade under år 2003. Danmark är störste direktinvesterare med 17,4 procent av de totala direktinvesteringarna. Sverige intar en andra plats med andelen 15,5 procent.

   (ELTA, VZ 28-29 jan, BBW)

      

   ÖVRIGA NYHETER

    

   Folkmordskonferensen i Stockholm gav svagt eko i litauiska medier. Endast talet av den egna premiärminister Algirdas Brazauskas omnämndes, i vilket bl.a. behovet av utbildning för att stävja förekomsten av rasism och antisemitism i Litauen betonades.

   (ELTA 26 jan)

    

   Privatiseringen av Lithuanian Gas närmar sig. Ett preliminärt avtal är slutet med ryska Gazprom, som härigenom övertar 34 procent av bolaget. (Rsp 24 jan)

    

   Nyhetsbyrån ELTA, som Nyhetsbrevet ofta refererar till, privatiseras. Parlamentet beslutade i veckan att upphäva lagen som tvingat litauiska staten att förfoga över minst 35 procent av aktieinnehavet i bolaget. Därmed väntas MG Baltic Investment, som redan äger drygt 50 procent av bolaget, köpa den statsägda andelen.

    (VZ 30 jan)

    

   Källor: Nyhetsbyrån ELTA, LR = Lietuvos Rytas, Rsp= Respublika, VZ= Verslo Zinios, Ö-nytt= Östersjönytt, BT= The Baltic Times, BBW= Baltic Business Weekly.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.