Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kongen har fått kreft

Expand Messages
 • Jan S. Krogh
  H.M. Kongen vil få en lengre sykmelding Rikshospitalet og Radiumhospitalet har i samråd analysert prøvene som ble tatt av Hans Majestet Kongen i forrige
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2003

   H.M. Kongen vil få en lengre sykmelding

   Rikshospitalet og Radiumhospitalet har i samråd analysert prøvene som ble tatt av Hans Majestet Kongen i forrige uke. Kongen har fått påvist kreft i urinblæren. Behandlingen vil bli å fjerne urinblæren.

    

   Kongen er kommet tidlig til behandling, og det er ingen grunn til å tro at kreften har spredd seg. Etter operasjonen regner vi med at Kongen blir frisk, sier legene.

    

   Før operasjonen skal Kongen gjennomgå nye polikliniske undersøkelser ved Rikshospitalet, og han er fortsatt sykmeldt.

    

   Kong Harald legges inn på Rikshospitalet lørdag 6. desember og operasjonen finner sted mandag 8. desember. Inngrepet vil bli utført av overlege Håkon Wæhre, Radiumhospitalet sammen med overlege Trygve Talseth, Rikshospitalet.

    

   Kongen blir liggende på sykehuset i 2-3 uker i forbindelse med inngrepet. Etter sykehusoppholdet vil Kongen være sykmeldt i 2-3 måneder.

    

   Videre informasjon om Kongens helsetilstand

   Informasjon rundt Kongens sykefravær blir ivaretatt av Det Kongelige Hoff i samarbeid med behandlende leger. Slottet vil jevnlig sende ut bulletiner om Kongens helse.

    

   Kronprinsen regent

   I den tiden Hans Majestet Kongen er sykmeldt vil Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen være Regent, i henhold til Grunnlovens § 41.

    

   Det tas forbehold om at det kan bli endringer i Kongefamiliens offisielle program. Endringer vil fortløpende bli kunngjort på www.kongehuset.no

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.