Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

705FW: Svensk-Litauiskt NAT-NYTT februari 2007

Expand Messages
 • Jan S. Krogh
  Feb 13, 2007
   -----Original Message-----
   From: Svensk-Litauiska Riksforeningen [mailto:parli@...]
   Sent: Wednesday, February 14, 2007 1:31 AM
   To: Recipient list suppressed
   Subject: Svensk-Litauiskt NAT-NYTT februari 2007   Nät-Nytt från Svensk-Litauiska Riksföreningen febr 2007
   =========================================
   Innehåll:

   AKTUELLT
   - Bidra till Jubileumsfonden!
   - Billiga biljetter 21-28 juni Växjö-Kaunas för vissa projekt
   - Fortfarande låga löner i Baltikum
   - Planerna för Vilnius - kulturhuvudstad 2009

   EVENEMANGSKALENDER
   15/2 Jonsered Art, Philosophy and Objectivity
   16/2 LITAUENS NATIONALDAG
   16/2 Göteborg Seminarum: Art and Body,
   17/2 firar Litauiska föreningen Nationaldagen
   17/2 (20/2?) Folklore i Vilnius: Uþgavënës
   18/2 Stockholm vernissage Henrikas Ciparis
   24/2 Estlands nationaldag
   24/3 Folklore i Vilnius: Kaziukas Marknad
   14/4 Årsmöte i Boxholm tema humanitärt bistånd
   18-20/4 Stockholm: Globe Forum
   22-23 sept (prel.) FORUM SVERIGE i Silute/Klaipeda,
   mer info i nästa Nät-Nytt.
   Evenemang i Litauen se även http://www.litauen.se/

   UTSTÄLLNINGAR
   18/2 - 12/3 Henrikas Ciparis: HUR ÄR FÖRSONING MÖJLIG?

   ÅRETS BALTIKUMRESOR
   22-26 mars Spa i Druskininkai, besök i Vilnius
   29 mars-2 april trädgårdsresa för amatörer och proffs
   21-25 maj Reformerta, katolska, lutherska kyrkor i Vilnius, Kedainiai,
   Siauliai
   23-26 maj Turistresa till Kaunas, Vilnius, Anyksciai, Siauliai,
   31 maj-4 juni Spa i Druskininkai, besök i Vilnius
   4-10 juni Turistresa till Vilnius och Riga,
   7-18 juni Kultur, historia i Gdansk, Kaliningrad, Estland, Lettland, Litauen
   26-30 juni Turistresa till Nemunaflodens delta, Vilnius, Siauliai, Silute,
   Neris
   10-21 aug Kultur-religion i Lettland-Pskov-östra Estland
   25/6 6/7 Intensivkurs i ryska språket o kulturen i Kaliningrad
   20-24 sept (prel.) MEDLEMSREA tillFORUM SVERIGE i Silute

   STÖD och STIPENDIER
   Stöd för planering av forskningsprojekt
   Nordiska Ministerrådets övriga stipendier
   AKTUELLT
   =============================

   BIDRA TILL JUBILEUMSFONDEN!
   Litauiska föreningen i Sverige firade 60 år den andra
   december förra året och beslöt att skapa en Jubileumsfond.
   Denna skall "främja innovativa och attraktiva initiativ för
   presentera Litauen i Sverige och Sverige i Litauen och att
   utveckla kultur- och konstutbyte mellan våra två länder."
   Alla som bidrar med pengar fram till den 17 februari kommer
   att få ställning som grundare. Redan i mitten av december
   hade två givare bidragit med sammanlagt 11.000:- kr. Bidrag
   insättes på PG 22 30 29-0, ange "fonden" + ditt namn!
   ________________________

   BILLIGA BILJETTER 21-28 JUNI VÄXJÖ-KAUNAS
   Den nystartade flyglinjen Växjö-Kaunas arbetar på att
   vidga sitt kundunderlag och kan i vissa fall erbjuda
   introduktionsrabatter för nya kundgrupper/projekt.
   info: Jarl Branting 0731-816743, jarl@...
   ________________________

   FORTFARANDE LÅGA LÖNER I BALTIKUM
   Lönerna har stigit påtagligt Baltikum, sedan de första
   magra självständighetsåren, åtminstone om man ser
   till genomsnittsiffror. Men lönerna i de baltiska staterna
   ligger ännu lägst inom EU-området.

   Medianvärde för veckolön före skatt inom privat sektor
   var i februari 2006 enligt (Federation of European Employers),
   FedEE (http://www.finfacts.com/Private/isl/PayinEurope.htm)
   (veckolön i Euro / index Tyskland =100)

   Estland 104 euro /14
   Lituaen 89 euro /12
   Lettland 68 euro /9

   Som jämförelse några andra östeuropeiska länder
   Slovenien 247 euro /34
   Polen 147 euro /20
   Rumänien 66 euro /9
   Russland 56 euro /8
   Bulgarien 37 euro /5

   Skattesatser och skatteindrivning varierar dock, tittar
   man i stället på lönn efter skatt blir ordningen en annan
   I fjol (2006) var medellönen på årsbas efter skatt i (i euro)
   (enl. info från Deloitte, refererad av LETA resp. TVNet
   http://www.tvnet.lv/zinas/printArticle.php?id=411685):

   Lettland 6222 euro
   Estland 5564 euro
   Litauen 3131 euro

   De högsta lönerna hade man i
   Luxemburg 37464 euro
   Irland 30 938 euro
   Danmark 28814 euro
   ________________________

   Planerna för VILNIUS KULTURHUVUDSTAD 2009
   Planerna inför kulturhuvudstadsåret 2009 börjar sakta
   ta form, se www.culturelive09.lt .
   Vilnius kommer att göra sig påmint redan under 2007 i
   fyra projekt: European Culture Night 23-24 juni; Jan Fabre
   and LT Art in Unusual Spaces i september; LUX - Light
   Festival in the Season of Darkness i november; och
   European Capital of Culture Ambassador Convention
   - Vilnius i december.
   EVENEMANGSKALENDER
   =============================

   15/2 ART, PHILOSOPHY AND THE SPIRIT OF OBJECTIVITY
   seminarium 9.30-13.00 på Jonsereds Herrgård / Göteborgs
   Universitet. Deltagare: Arunas Gelunas (konstnär, filosof,
   vicerektor vid Vilnius Konstakademi), Mika Hannula
   (Finlands Konstakademi i Helsingfors och Göteborgs
   Universitet), Mats Rosengren (Södertörns högskola i
   Stockholm)Samtalsledare: Johan Öberg (Göteborgs
   Universitet), www.jonseredsherrgard.gu.se
   För mer information ring: + 46 31 786 54 15
   Förhandsanmälan obligatorisk: jonseredsherrgard@...
   ________________________

   16/2 LITAUENS NATIONALDAG
   gratulera dina litauiska vänner till självständighets-
   förklaringen i Vilnius 1918!
   ________________________

   16/2 kl.13.30 Göteborg Seminarum
   ART AND BODY, Deltagare: Arunas Gelunas (konstnär,
   filosof, vicerektor vid Vilnius Konstakademi),
   Anna Karlsson (svensk konstnär, Valand)
   Plats: Valand, Aulan, Vasagatan 50, Göteborg
   info: Anders Franck, 031-786 54 15 (anders.franck@...)
   Förhandsanmälan obligatorisk
   ________________________

   17/2 15.30-20.00 NATIONALDAGSFEST!
   Litauiska föreningen i Sverige firar Nationaldagen
   med den traditionella festen med familjekonsert
   och middag i Maria Magdalena församlingssalar,
   Ragvaldsgatan 10, Stockholm (i närhetenav Slussens
   tunnelbanestation). Då kommer man också att stadfästa
   den nya Jubileumsfonden, se ovan!
   Om du vill delta men ännu inte anmält dig, kontakta snarast
   Alma Vaskyte, tel. 070-629 33 87, lbsvaldyba@...
   ________________________

   17/2 (20/2?) Folklore i Vilnius UZGAVËNËS
   Den traditionella avskedsfesten för vintern heter Uzgavenes,
   som man firar sju veckor före påsken. Uzgavenes-festens
   glada toner ekar på dagen, och på kvällen bränns vinterns
   symbol (More) ned. Varelserna, som bär masker av djävlar,
   häxor, döden, getter och övriga glada och fasaväckande
   figurer, äter helgdagens traditionsrätt, dvs. pannkakor.
   Efter Uzgavenes börjar väntan på våren. Uzgavenes firas
   i Vilnius i Gamla stan, Gediminas-gatan, Sereikiskiø-parken
   Mer information: www.etno.lt
   ________________________

   18/2 14.00 Stockholm VERNISSAGE Henrikas Ciparis
   HUR ÄR FÖRSONING MÖJLIG? reliefmålningar
   - till ett sakralt minne av exil, motstånd, och upprättelse
   av Litauens offer, Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17,
   Utställningen invigs av Litauens Ambassadör i Sverige
   Remigijus Motuzas och Åsa Ahlqvist, Studieförbundet Bilda.
   Fritt inträde
   ________________________

   24/2 ESTLANDS NATIONALDAG
   gratulera dina estniska vänner till självständighets-
   förklaringen i Tallinn 1918!
   ________________________

   24/3 Folklore VILNIUS KAZIUKAS MARKNAD
   Kaziukas marknad är en traditionell folkkonst- och hantverks-
   marknad, som anordnas vart år. Många människor köper
   inför påsken "verbos", eterneller bundna på traditionellt litauiskt
   sätt, som anses representera palmbladen på palmsöndagen.
   Skickliga hantverkare som smeder,
   ________________________

   14/4 ÅRSMÖTE i Boxholm, TEMA HUMANITÄRT BISTÅND
   Föreningen i Boxholm, "Vänner emellan", redovisar sin
   verksamhet, bl.a. Second-hand butik och försäljning
   i Sverige av litauiskt linne mm. Seminarier kring
   metoder och villkor för humanitärt bistånd.
   Mer info i nästa Nät-Nytt.
   ________________________

   18-20/4 Stockholm: GLOBE FORUM - avgiftsbelagd
   konferens om ekonomi och affärer bl a i Baltikum,
   30 tal seminarier mm, info: www.globeforum.com
   ________________________

   22-23 sept (prel.) FORUM SVERIGE i Silute/Klaipeda,
   mer info i nästa Nät-Nytt.
   ________________________

   Många evenemang i Litauen finns på
   http://www.litauen.se/
   klicka på "Evenemangskalender" och på
   "Mera evenemanger" (affärsmässor bl.a.)
   UTSTÄLLNINGAR
   =============================
   18/2 - 12/3 HUR ÄR FÖRSONING MÖJLIG?
   reliefmålningar av Henrikas Ciparis till ett sakralt minne
   av exil, motstånd, och upprättelse av Litauens offer,
   Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm
   Fritt inträde   ÅRETS BALTIKUMRESOR
   (Sänd info till <parli@...> )
   =============================
   22-26 mars SPA i Druskininkai, besök i Vilnius
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   29 mars- 2 april Trädgårdsresa till Litauen för
   amatörer och proffs, föreningen i Boxholm inbjuder
   andra att delta i sin trädgårdsresa,
   info: Jarl Branting 0731-816743, jarl@...
   ________________________

   21-25 maj RESA FÖR KYRKLIGT INTRESSERADE
   träff med representanter för den reformerta, katolska och
   lutherska kyrkor i Vilnius, Kedainiai, Siauliai
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   23-26 maj TURISTRESA till
   Kaunas, Vilnius, Anyksciai, Siauliai,
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   31 maj-4 juni SPA i Druskininkai, besök i Vilnius
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   4-10 juni TURISTRESA till Vilnius och Riga,
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   7-18 juni "EN BALTISK GRUNDKURS"
   Resa från Gdansk i Polen genom Kaliningrad och
   hela Baltikum - med tonvikt på historia och kultur.
   Pär Lindström / Baltic Books http://www.balticbooks.se
   Gränslösa resor http://www.granslosaresor.se/
   ________________________

   26-30 juni TURISTRESA till Nemunaflodens delta
   samt Vilnius, Siauliai, Silute, Neris
   Destination Öst http://www.destination-ost.se
   ________________________

   10-21 aug HISTORIA - RELIGION - KULTUR
   i Lettland, Pskov och östra Estland
   Pär Lindström / Baltic Books http://www.balticbooks.se
   Gränslösa resor http://www.granslosaresor.se/
   ________________________

   25/6 6/7 INTENSIVKURS I RYSKT SPRÅK + KULTUR
   i Kaliningrad, inkvartering i rysk familj = kontakt med
   vardag och kultur hos det ryska folket, Kontaktperson:
   Marina Veletskaya (talar svenska, och ryska)
   0455 36 76 00, e-post stipendiat@...
   mer info: http://www.litorina.fhsk.se/
   ________________________

   20-24 sept (prel.) MEDLEMSREA TILL LITAUEN
   i anslutning till det "Forum Sverige" som planeras
   22-23sept i Silute/Klaipeda
   STÖD och STIPENDIER
   =============================
   PLANERING AV FORSKNINGSPROJEKT
   Nordforsk kan ge stöd för resor/möten i samband med
   Planläggning av nordisk-baltiska forskningsprojekt,
   Ansökningstillfällen 2007: 1/3 och 17/9. Info:

   ________________________

   NMR:s STIPENDIER och UTBYTESPROGRAM
   Nordiska Ministerrådet (NMR) utlyser löpande många
   intressanta stipendier, vill du veta mer kontakta
   "Saulius Abraskevicius" <saulius@...> ,
   tel. +370 5 212 22 11 (Saulius talar svenska).


   ===============================================
   Senaste NÄT-NYTT och utdrag ur äldre finns på
   http://www.litauen-fokus.org/senaste-nat-nytt.htm

   För SVENSK-LITAUISKA RIKSFÖRENINGEN
   Pär Lindström, "webb-mästare"
   ===============================================
   Svensk-Litauiska Riksföreningen är en oberoende, partipolitiskt
   obunden ideell förening som främjar svensk-litauiska kontakter,
   förmedlar kunskaper om Litauen och arbetar för Litauens sociala,
   ekonomiska, miljömässiga och demokratiska utveckling.

   Svensk-Litauiska Riksföreningens NÄT-NYTT utkommer med
   ojämna mellanrum när nyheter finns att förmedla.
   "Nät-Nytt" är gratis för alla intresserade, sänd den mejladress
   till vilken du vill ha brevet till parli@...

   Riksföreningens medlemmar får i medlemsskriften mer och bredare
   information än vi kan förmedla genom detta kortfattade nyhetsbrev

   Vill Du bli medlem? Sätt in 200:- (organisationer 500:-,
   företag 500:- varav serviceavgift 400:-) på postgiro 42559-5.
   ===============================================
   Om Du inte vill ha fler meddelanden av detta slag, skicka ett svar
   på detta meddelande och berätta, så stryker vi Dig från listan.   *****************************************************
   Paer Lindstroem
   Author of books on Baltic history and culture (in Swedish language)
   Member of The Swedish Writers Union, SFF
   Member of The Association of Swedish Professional Photographers
   Editor of digital newsletter of The National Swedish-Lithuanian Society

   Address: K Nilssons v 26, S-352 39 Vaxjo, Sweden,
   tel: 0470-74 08 08, mobil: 070-67 203 33, fax: 0470-74 08 09
   International: phone: +46-470 74 08 08, fax +46-470 74 08 09

   http://www.balticbooks.se
   http://www.gailit.se/parli
   http://www.litauen-fokus.org/
   *****************************************************