Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

703FW: Exra Svensk-Litauiskt Nät-Nytt november 2007

Expand Messages
 • Jan S. Krogh
  Nov 28, 2006
  • 0 Attachment
   -----Original Message-----
   From: Svensk-Litauiska Riksföreningen [mailto:pl.books@...]
   Sent: 29. november 2006 00:50
   To: Recipient list suppressed:
   Subject: Exra Svensk-Litauiskt Nät-Nytt november 2007   Litauiska föreningen i Sverige fyller 60 år

   En av de äldsta litauiska föreningarna i världen,
   Litauska föreningen i Sverige, firar ett jubileum.
   Den 2 december 2006 kommer litauer i Sverige
   och våra gäster att tillsammans med den första
   generationens representanter minnas dem som
   strävade efter Litauens frihet, det som förenar
   litauer och som skapar och bevarar den litauiska
   föreningen för framtidens generationer.

   Lite historia:
   "Litauiska Föreningen i Sverige grundades den
   12 januari 1946, fem ledamöter valdes till den
   första styrelsen: ordförande Petras Kazlauskas,
   viceordförande Ignas Scheynius, sekreterare
   Vacys Gedminas, kassaförvaltare Izidorius Maliska
   och ledamot Regina Dailidiene. Tyvärr existerar
   inte längre protokollet från det första mötet. Litauiska
   föreningens i Sverige första årsmöte hölls den
   5 januari 1947. Årsmötet fastställde medlemsav
   giften till 10 kronor per år, varje distrikt skulle
   bidra till Centralstyrelsens arbete med en tredjedel
   av sin inkomst." (Jonas Pajaujis, Valentinas Vilkenas).

   På så sätt har föreningens historia förevigats i den
   första boken som har sammanställts av Sveriges
   litauer. Boken heter "Litauer i Sverige" (1998).

   För 60 år sedan flydde människor från Litauen och
   de andra baltiska länderna från sovjetväldet till
   Sverige över Östersjön eller via Finland, Norge,
   Polen eller Tyskland. I Sverige hamnade även en
   del litauer och andra balter som hade överlevt
   tyska koncentrationsläger.

   Många modiga människor som deltog i
   räddsningsaktionerna stupade eller blev häktade
   och torterade till döds i koncentrationslägren:

   "Den Litauiska Kommittéen som inrättades i början
   av 1943, erhöll ekonomiskt bidrag från USA:s
   diplomat I.S. Olsed för att organisera en evakuering av
   litauer till Sverige. För detta ändamål inköptes en
   mindre och en större båt. Under den fjärde resan med
   den mindre båten upptäcktes den överfyllda båten av
   en tysk patrullbåt. Båtens kapten K. Jurevicius och
   besättningen J. Doneris och M. Murksas blev häktade
   och dog i koncentrationslägret Stutthof i januari-
   februari 1945." (Jonas Pajaujis)

   1944-1945 utökades den litauiska kolonin med
   flyktingar från Finland och Norge. En grupp av
   17 unga män lyckades fly från den tyska bevakningen
   i Finland och elva av dem nådde Sveriges gräns
   efter 11 dagars vandring genom Finland.
   I december 1944 kom en annan grupp av ungdomar.
   Dessa litauer vandrade från Norge över snöklädda
   fjäll till Sverige.

   Vid årsskiftet 1947-1948 fanns det omkring 500
   litauer i Sverige men de flesta emigrerade till USA
   eller Kanada. År 1955 var omkring 150 litauer
   kvarboende i Sverige. De flesta var unga män,
   det var brist på litauiska flickor. (J.Pajaujis)

   Alla litauer som nådde fram till Sverige fick bo
   en viss tid i flyktinglägren:

   "Man fick sitta i sådana läger några veckor eller
   månader, tills behöriga svenska myndigheter
   utfärdat ett främlingspass och anskaffat ett för
   respektive person lämpligt arbete. Ogifta unga
   män, och sådana fanns det ett par hundra, fick
   svettas så där ett halvår vid skogsavverkning,
   torvbrytning eller lantarbete."
   (Jonas Pajaujis, Valentinas Vilkenas).

   Idag är Litauiska föreningen i Sverige inte mindre
   än vad den var för 60 år sedan, men föreningens
   mål och verksamhet blir alltmer annorlunda.
   Alltfler barn samlas i den litauiska söndagsskolan,
   vuxna och barn lär sig att dansa folkdans, ungdomarna
   och medlemmarna deltar i olika arbetsgrupper. Den
   äldre generationen stödjer starkt föreningens nya arbetsformer.

   Vi bjuder alla att komma ihåg och högtidlighålla denna
   dag som är viktig för alla litauer i Sverige tillsammans med oss!

   Evenemanget äger rum den 2 december i kyrkan
   S:t Eugenia i Stockholm. Under minnesstunden som
   börjar kl. 17.00 kommer den äldre generationen att
   berätta om sina minnen från de första åren i Sverige,
   även undersökningarna från Baltiska Kommitténs arkiv
   kommer att presenteras. Kvällens kulturprogram består
   av "Baltijas" folkdans, en uppvisning med barnen från
   "Saule" skola, ett uppträdande av ett musikkapell och
   en utställning och försäljning av verk av den litauiske
   konstnären Vytautas Pastarnokas.

   Mer information om evenemanget kan fås via
   mejl: lbsvaldyba@...

   Vi ses snart!
   Styrelsen för Litauiska föreningen i Sverige

   ===============================================
   Vidareförmedlat av
   SVENSK-LITAUISKA RIKSFÖRENINGEN
   Pär Lindström, "webb-mästare"
   ===============================================
   Svensk-Litauiska Riksföreningen är en oberoende, partipolitiskt
   obunden ideell förening som främjar svensk-litauiska kontakter,
   förmedlar kunskaper om Litauen och arbetar för Litauens sociala,
   ekonomiska, miljömässiga och demokratiska utveckling.

   Svensk-Litauiska Riksföreningens NÄT-NYTT utkommer med
   ojämna mellanrum när nyheter finns att förmedla.
   "Nät-Nytt" är gratis för alla intresserade, sänd den mejladress
   till vilken du vill ha brevet till parli@...

   Riksföreningens medlemmar får i medlemsskriften mer och bredare
   information än vi kan förmedla genom detta kortfattade nyhetsbrev

   Vill Du bli medlem? Sätt in 200:- (organisationer 500:-,
   företag 500:- varav serviceavgift 400:-) på postgiro 42559-5.
   ===============================================
   Om Du inte vill ha fler meddelanden av detta slag, skicka ett svar
   på detta meddelande och berätta, så stryker vi Dig från listan.


   **************************************************
   Paer Lindstroem
   Author of books on Baltic history and culture (in Swedish language)
   Member of The Swedish Writers Union
   Member of The Association of Swedish Professional Photographers
   and "Certified supplier of digital images"
   Architect SAR emeritus
   Editor of digital newsletter of The National Swedish-Lithuanian Society

   Address: K Nilssons v 26, S-352 39 Vaxjo, Sweden,
   tel: 0470-74 08 08, mobil: 070-67 203 33, fax: 0470-74 08 09
   International: phone: +46-470 74 08 08, fax +46-470 74 08 09

   http://www.gailit.se/parli
   http://www.balticbooks.se
   http://www.litauen-fokus.org/
   **************************************************