Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

689Nyhetsbrev nr. 7 ifrån ambassaden i Vilnius

Expand Messages
 • Jan S. Krogh
  May 30, 2006
  • 0 Attachment
   Här kommer Nyhetsbrev nr. 7 ifrån ambassaden i Vilnius
   • Fortsatt politisk turbulens inom regeringen.
   • Arbetarpartiet utsatt för rättslig granskning.
   • Rekommendationerna från kommissionen angående Litauens inträde i eurozonen var negativt
           Litauen förväntas därför inte införa euron till den 1 januari 2007.
   • PKN Orlen köper Yukos andelar i Mazeikiu Nafta.
   Fortsatt politisk turbulens inom regeringen. Arbetarpartiet utsatt för rättslig granskning. Rekommendationerna från kommissionen angående Litauens inträde i eurozonen var negativt, Litauen förväntas därför inte införa euron till den 1 januari 2007. PKN Orlen köper Yukos andelar i Mazeikiu Nafta.

    

   Arbetarpartiet utsatt för rättslig granskning

   Arbetarpartiet står inför svårigheter efter det att rättsliga undersökningar inletts mot partiet. Dessa är föranledda av misstankar om att partiet dels har varit inblandat i oegentligheter beträffande utfärdandet av EU-stöd, dels av misstankar om att partiet delvis finansierats av ryska intressen. Medlen skall ha nått partiet genom företag med rysk anknytning.

   Undersökningen har bl.a. föranlett ett tillslag mot arbetarpartiets huvudkontor, samt husrannsakan hos arbetarpartiets ledare, Viktor Uspaskich. I arbetarpartiets bokföring har man hittat uppgifter om transaktioner ifrån tveksamma källor. Stora belopp kontanter har även hittats i Uspaskichs hem.

   Hälsominister Zilvinas Padaiga, som även han tillhör arbetarpartiet, blir nu ifrågasatt efter det att partiet skall ha betalat en stor summa pengar till honom (enligt vissa källor ca 40.000 litas). Padaiga, som först förnekade uppgiften, har nu erkänt och påstår att pengarna betalats till honom som ekonomiskt stöd efter det att han krockat en privatbil under förra valkampanjen.

   Uspaskichs juridiska ombud, Romas Ruskulis, blir också granskad efter misstanke om mutbrott. Ruskulis är misstänkt för att ha agerat mellanhand mellan arbetarpartiet och företag som sökt EU-stöd.

   Uspaskich, som för närvarande befinner sig i Ryssland, lämnade på måndagen över ordförandeposten i partiet till Loreta Grauziniene.

    

   (BNS 20/5, 18/5, 22/5, 26/5, 29/5)

    

   Regeringen i fortsatt gungning

   Regeringskoalitionen är i fortsatt gungning. De senaste uppgifterna om oegentligheter inom arbetarpartiet har tveklöst förvärrat situationen. Arbetarpartiet har i pressuttalanden meddelat att man inte ser den inledda underökningen som något annat än en ren politisk provokation. President Adamkus har å sin sida uttryckt sin stora förvåning över den nuvarande koalitionens ansvarslösa hållning till det som nu uppdagas inom arbetarpartiet, och menar att dessa agerar som om ingenting har hänt.

   Anklagelserna mot arbetarpartiet har också medfört att president Adamkus tillsvidare skjutit upp sitt möte med Loreta Grauziniene, som föreslagits bli Litauens nya socialminister. Presidenten har beviljat socialminister Vilija Blinkeviciutes avgång ifrån socialministerposten.

   Finansminister Zigmantas Balcytis kommer tills vidare att inneha denna post. Blinkeviciute har samtidigt bytt parti ifrån socialliberalerna till socialdemokraterna, vilket innebär att socialdemokraterna och socialliberalerna idag har 25 respektive 10 mandat i Seimas.

           Andrius Kubilius, partiledare för de konservativa, uttalade i förra veckan att han anser att ett nyval är den bästa lösningen på den nuvarande krisen.

    

   (BNS 22,23,25,26/5, BT 25-31/5)

    

   Negativt besked från Kommissionen angående eurointrädet

   Europeiska Kommissionen och Europeiska Centralbyrån meddelade den 16 maj, med stöd av sina konvergensrapporter, att Litauen inte skall tillåtas träda i eurozonen den 1 januari 2007. Det är därför inte sannolikt att något annat beslut kommer att fattas vid Europeiska Rådet i juni då det slutgiltiga beslutet tas.

   Anledningen till den negativa rekommendationen för Litauens del är inflationen. Över referensperioden april 2005 till mars 2006 var den genomsnittliga HIPK (Harmoniserat index för konsumentpriser) inflationen 2,7 procent, strax över det givna referensvärdet 2,6. Rapporten framhåller även att inflationen fortsatt har stigit under de första månaderna av 2006. I övrigt uppfyller Litauen resterande konvergenskriterier.

   Det råder stor politisk enighet i landet angående införandet av euron.

   Mot bakgrund av att inflationen förmodas fortsätta stiga bedöms det inte realistiskt att Litauen skall kunna införa euron före 2009.

    

   (BNS 16-19/5)

    

   Polska PKN Orlen köper Mazeikiu Nafta

   Försäljningen av det litauiska oljeraffinaderiet Mazeikiu Nafta har nu kommit till ett avslut. Den 26 maj undertecknade Yukos International och den polska oljekoncernen PKN Orlen ett avtal där företaget köper 53,7 procent av tillgångarna i Mazeikiu Nafta för drygt 4 miljarder litas (1.17 miljarder euro).

   Enligt ekonomiminister Kestutis Dauksys förbehåller sig den litauiska regeringen förköpsrätt på aktierna, vilket innebär att regeringen och parlamentet fortfarande måste godkänna avtalet.

   Den litauiska regeringen planerar även att sälja sin andel i Mazeikiu Nafta till PKN Orlen, då i fler omgångar. Regeringen kommer att presentera ett utkast där man vill sälja 30,66 procent för 2,3 miljarder litas, samt de resterande 10 procenten vid ett senare tillfälle för 750 miljoner litas eller mer. Förslaget kräver ett godkännande av parlamentet.

    

   (BNS 26/5)

    

   Avgående socialministern den mest populära personen i Litauen

   Enligt undersökning är den avgående social- och arbetsmarknadsministern den mest populära personen i Litauen. Hon har därmed passerat president Valdas Adamkus i popularitet. Även den nyvalda talmannen i Seimas, Viktoras Muntianas, har sett en markant ökning i sin popularitet då han vid opinionsundersökningen är bland de tio mest populära politikerna i landet.

   Arbetarpartiet är fortfarande det populäraste partiet med stöd av 14 procent av befolkningen. Detta är dock en minskning från april, då arbetarpartiet fick stöd från 15,6 procent. De övriga partierna i regeringen har oförändrade siffror jämfört med april. De konservativa har däremot ökat sitt stöd, skulle val hållas idag skulle de få stöd från 13,8 procent, jämfört med 12,6 i april.

   Flera partier ligger under den femprocentspärr som krävs för att få mandat i Seimas. Liberala centerunionen skulle inte få några mandat i Seimas med endast 3 procent av rösterna. Så är även fallet med litauiska liberala fronten som skulle få 2,9 procent av rösterna.

    

   (BNS 13/5)

    

   Fortsatt lågt förtroende för regeringen

   Opinionsundersökningar visar ett sjunkande förtroende för den nuvarande regeringen. Enligt mätningar i början av maj ansåg nästan hälften av de tillfrågade att regeringen bör avgå. På frågan om regeringen sköter landets affärer framgångsrikt var 70 procent negativa, endast 3 procent hade en positiv inställning i frågan.

    

   (BNS 25/5)

    

   Rökning förbjuden på restauranger och klubbar från 2007

   Seimas röstade den 10 maj igenom ny lagstiftning om tobakskontroll. Lagen, som träder i kraft den 1 januari 2007 förbjuder rökning i restauranger, kaféer, och barer samt på alla övriga offentliga platser där mat serveras. Röstningen i parlamentet, som består av 141 mandat, slutade med 58 röster för förslaget och 3 röster emot. 14 ledamöter avstod ifrån att rösta.

   Lagstiftningen rörande rökförbudet, som borde vara kontroversiell i ett land där rökning är tämligen utbredd, verkar dock inte ha skapat någon större diskussion eller kritik, varken politiskt eller i media. Opinionsundersökningar visar också att nästan tre fjärdedelar av litauerna är emot passiv rökning på offentliga platser.

    

   (BNS 11/5, Ministry of Health Care)

    

   Liberaldemokratiska partiet byter namn

   Under den liberaldemokratiska partikongressen togs beslut om att partiet byter namn till "Ordning och Rättvisa". Enligt opinionsundersökningar skulle partiet, om val hölls idag, inte klara Seimas femprocentsspärr.

    

   (BNS 13/5)

    

   Civil demokrati

   Det nybildade partiet, civil demokrati, har haft sin första partikongress där Viktoras Muntianas valdes till ordförande för partiet. Muntianas har tillsvidare suspenderat sitt medlemskap på grund av posten som talman i Seimas. Civil demokrati förklarade även att partiets främsta mål är att sträva efter en högre samhällsmoral samt att skapa ett starkare civilt samhälle.

    

   (BNS 15/5)

    

   Turismen växer i Litauen

   Turismen har växt snabbast i Litauen av alla de nya medlemsstaterna i EU sedan inträdet 2004. Under 2005 ökade turismen med 20 procent jämfört med året innan.

   En av förklaringarna är att fler flyglinjer har öppnats till Litauen. Ryanair öppnade förra året flyglinjer från Kaunas och har fortsatt att utöka flygdestinationerna även i år. En av de nya destinationerna är Skavsta flygplats utanför Stockholm. Ryanair är även  intresserade av att utöka och öppna flyglinjer från Palanga.

   Omkring 80 procent av turismen i Litauen kommer från EU-länder medan 7,5 procent kommer från Ryssland. 2005 såg man dock en vändning i trenden med turister från öst då den istället började öka efter flera år av minskad turism. Turismen från Vitryssland steg med 13 procent.

    

   (BT 18-24/5)

    

   Stor brand på Neringa

   500 brandmän kämpade i fyra dagar med att släcka den skogsbrand som utbröt på Neringa den 4 maj. Inom ett par timmar stod redan 150 hektar skog i lågor. Sammanlagt förstördes 250 hektar skog av branden. Orsaken till branden har ännu inte kunnat fastställas men misstankar finns att branden var anlagd.

    

    (BNS 6/5, BT 11-17/5) 

    

   Litauen får mer EU-stöd än något annat land

   Europaparlamentet, Kommissionen samt Europeiska Rådet undertecknade den 17 maj en överenskommelse som innebär att Litauen kommer att få mer EU- medel än något annat medlemsland. Enligt överenskommelsen kommer landet för perioden 2007-2013 få nästan 37 miljarder litas (10,7 miljarder euro). President Valdas Adamkus har i anslutning till detta manat till en transparent och effektiv fördelning av medlen.

    

   (BNS 18/5)

    

   Källor: BNS: Baltic News Service, BT: The Baltic Times,

    

    

   Med Vänliga Hälsningar

   Montan & Nilsson

   ===========================

   EMBASSY OF SWEDEN

   Didzioji g. 16, LT-01128 Vilnius

   Tel. (switchboard) (370 5) 268 50 10
   Fax: (370 5) 268 50 30

   Homepage: http://www.swedenabroad.com/Vilnius