Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

687FW: Svensk-Litauiskt NAT-NYTT maj 2006

Expand Messages
 • Jan S. Krogh
  May 7, 2006
  • 0 Attachment
   Nät-Nytt från Svensk-Litauiska Riksföreningen maj 2006
   =========================================
   Innehåll:

   KULTUR - EKONOMI - SAMHÄLLE
   CNN-reportage om Gruto Parkas,
   Utländska direktinvesteringar
   Jämförande baltisk statistik
   Matchmaking-evenemang träindustri, möbelindustri
   Svenska Lantmännen i Kedainiai

   EVENEMANG
   9/5 Malmö: Valentinas Klimasauskas föreläser
   10/5 Malmö: Vilnius and music by NOW
   15/5 Malmö: Baltic Sea Business Club
   31/5 Stockholm/Flemingsberg: Socialrealistisk konst
   14/6 Stockholm: Minnesgudstjänst deportationerna 1941
   16-19/6 MEDLEMSRESA till Litauen
   27/6 -1/7 Tartu: Conference on Baltic Archives Abroad
   1-2/9 Kalmar: FORUM LITAUEN 06
   1 sept Rimas Tuminas regisserar i Göteborg
   29-31/10 Helsingfors: Baltic Development Forum Summit
   mars 2007 Sthlm: Eastern European Business Forum
   Evenemang i Litauen se http://www.litauen.se/

   UTSTÄLLINGAR
   29/5-22/6 Simrishamn: Pappersklipp av Egle Vindasiene   KULTUR - EKONOMI - SAMHÄLLE
   =============================

   CNN-reportage om GRUTO PARKAS,
   utställningen med gamla sovjetiska statyer som
   blivit ett av Litauens populäraste turistmål,
   http://www.cnn.com/2006/WORLD/europe/05/03/stalin.world.ap/index.html
   ________________________

   De UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGARNA
   i Litauen uppgick vid årsskiftet till nära 19 miljarder LTL.
   De ackumulerade investeringarna fördelade på land:
   Danmark 15,2% (förra året 15.2)
   Sverige 13,6 (15,0)
   Ryssland 12,9 (8,4)
   Tyskland 11,6 (11,4)
   Estland 8,2 (7,6)
   Finland 8,1 (7,8)
   Därpå följer i fallande ordning
   Nederländerna, USA, Österrike och Norge
   ________________________

   JÄMFÖRANDE BALTISK STATISTIK
   Myndigheterna i alla de tre baltiska länderna ger ut såväl
   statistik om det egna landet som jämförelser med grannarna.
   Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
   ger ut ett månadsblad om 7 sidor med jämförande statistik (pdf).

   Några exempel ur senaste bladet
   (Litauen / Lettland / Estland)
   421 / 382 / 555 Snittlön årsskiftet (Euro)
   11% / 17 %/ 13% Snittlön förändring under 2005
   129 / 123 / 175 Ålderspension årsskiftet (Euro)
   14% / 12% / 19% Ålderspension förändring under 2005
   3,1% / 6,5% / 4,0% Förändring konsumentpriser ett år
   7,5% / 10,2% / 9,8% BNP-tillväxt 2005 (preliminära siffror).
   (http://www.stat.gov.lt/en/)
   ________________________

   Matchmaking-evenemang TRÄINDUSTRI, MÖBELINDUSTRI
   Decoster Dialogue är ett svenskt konsultföretag som hjälper
   till att etablera kontakter mellan företag i Sverige och bl.a.
   Östeuropa. De meddelar att de ordnar matchmaking-evenemang
   i Litauen 31 maj - 2 juni för träindustrin och 12 - 15 juni för
   möbelindustrin. Se www.decoster-dialogue.se,
   info@...
   ________________________

   SVENSKA LANTMÄNNEN I LITAUEN
   Svenska och danska bondekooperationens gemensamma
   bolag Scandinavian Farmers har etablerat företaget
   Scandagra in Kedainiai för partihandel med säd, raps,
   konstgödsel och bekämpningsmedel. Man räknar med
   att nå en marknadsandel om 18% inom tre år.
   (Scandinavian Farmers har verksamhet även i
   Estland, Lettland och Polen)   EVENEMANG
   =============================

   9/5 kl 19.00 Malmö: Valentinas Klimasauskas föreläser om
   ART ON TV, galleri SIGNAL, S. Skolgatan 31
   ________________________

   10/5 19.00 Malmö: VILNIUS AND MUSIC BY NOW,
   Musik- och dansföreställning, sångare och dansare
   Algirdas Stravinskas, teater LILITH, Bragagatan 15
   ________________________

   15/5 kl 15-19 Malmö: BALTIC SEA BUSINESS CLUB,
   - Miroslaw Lewinski: polsk ekonomi
   - Eva Emnéus: lettisk och polsk demokrati
   - Ingmar Ingstad: litauisk ekonomi
   - Ib Sonnerstad: stöd för projektförstudier
   Lokal: Polska Generalkonsulatet, Adolf Fredriksg.13,
   avgiftsbelagt möte, se www.handelskammaren.com
   Anmälan till: lisbet.wirsen@...
   ________________________

   31/5 Stockholm SOCIALREALISTISK KONST
   Stalinist Technological Style: Proletarian Aesthetics in
   East Central Europe" Öppen föreläsning, prof. Paul
   Josephson, Department of History, Colby College, USA.
   Kl 16-18, T129, Tersen, Central campus Flemingsberg
   ________________________

   14/6 Stockholm: Baltisk MINNESGUDSTJÄNST
   på årsdagen av deportationen 1941 då 45000 balter
   samma natt hämtades för transport till Sibirien,
   S:t Jacobs kyrka kl 18
   ________________________

   16-19 juni: SVENSK-LITAUISKA RIKSFÖRENINGENS
   MEDLEMSRESA TILL LITAUEN,
   tema: natur och turism i Nemunas delta
   Mer info kommer. Kontakt: Jarl Branting 0470-778716
   ________________________

   27 juni -1 juli Tartu (Estland): International
   Conference on the BALTIC ARCHIVES ABROAD
   http://www.kirmus.ee/baltic_archives_abroad_2006
   ________________________

   1-2 sept Kalmar: FORUM LITAUEN 06, arrangemang
   med stöd av Sidas Östersjöenhet. Prel ämnesområden:
   - Landsbygds- och fisketurism.
   - Utbyte av affärskontakter.
   - Kulturutbyte - uppföljning av disk i Kedainiai 05.
   - Ungdomsforum.
   Mer info i LITAUEN-FOKUS och nästa NÄT-NYTT.
   Kontakt: Jarl Branting 0470-778716
   ________________________

   Hösten 2006 Göteborg regissör RIMAS TUMINAS
   Rimas Tuminas från Lilla Statliga Teatern i Vilnius har
   tidigare satt upp lovordade pjäser i Göteborg.
   Nu är han åter, den 20 april hade hans uppsättning
   av Tjechovs KÖRSBÄRSTRÄDGÅRDEN premiär,
   även denna gång med lysande recensioner. Scenografi
   & kostym: Adomas Jacovskis, musik: Faustas Latenas
   Biljetter för föreställningar fr.o.m. 1 september kan
   bokas på http://www.stadsteatern.goteborg.se/
   ________________________

   29-31 okt Helsingfors: 8th Annual
   BALTIC DEVELOPMENT FORUM SUMMIT
   http://www.bdforum.org/
   ________________________

   mars 2007: EASTERN EUROPEAN BUSINESS FORUM
   Stockholm - avgiftsbelagd konferens
   http://www.eebf.com/
   ________________________

   Många evenemang i Litauen finns på
   http://www.litauen.se/   UTSTÄLLING
   =============================
   29/5-22/6 Simrishamn: PAPPERSKLIPP
   av Egle Vindasiene från Kaunas, utställning
   på Biblioteket i Simrishamn, se ett exempel på
   http://www.litauen-fokus.org/senaste-nat-nytt.htm   ===============================================
   Senaste NÄT-NYTT och utdrag ur äldre finns på
   http://www.litauen-fokus.org/senaste-nat-nytt.htm

   För SVENSK-LITAUISKA RIKSFÖRENINGEN
   Pär Lindström, "webb-mästare"
   ===============================================
   Svensk-Litauiska Riksföreningen är en oberoende, partipolitiskt
   obunden ideell förening som främjar svensk-litauiska kontakter,
   förmedlar kunskaper om Litauen och arbetar för Litauens sociala,
   ekonomiska, miljömässiga och demokratiska utveckling.

   Svensk-Litauiska Riksföreningens NÄT-NYTT utkommer med
   ojämna mellanrum när nyheter finns att förmedla.
   "Nät-Nytt" är gratis för alla intresserade, sänd den mejladress
   till vilken du vill ha brevet till parli@...

   Riksföreningens medlemmar får i medlemsskriften mer och bredare
   information än vi kan förmedla genom detta kortfattade nyhetsbrev

   Vill Du bli medlem? Sätt in 200:- (organisationer 500:-,
   företag 500:- varav serviceavgift 400:-) på postgiro 42559-5.
   ===============================================
   Om Du inte vill ha fler meddelanden av detta slag, skicka ett svar
   på detta meddelande och berätta, så stryker vi Dig från listan.


   *****************************************************
   Paer Lindstroem
   Author of books on Baltic history and culture (in Swedish language)
   Member of The Swedish Writers Union, SFF
   Member of The Association of Swedish Professional Photographers
   Editor of digital newsletter of The National Swedish-Lithuanian Society

   Address: K Nilssons v 26, S-352 39 Vaxjo, Sweden,
   tel: 0470-74 08 08, mobil: 070-67 203 33, fax: 0470-74 08 09
   International: phone: +46-470 74 08 08, fax +46-470 74 08 09

   http://www.balticbooks.se
   http://www.gailit.se/parli
   http://www.litauen-fokus.org/
   *****************************************************