Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

682FW: Svensk-Litauiskt NAT-NYTT april 2006

Expand Messages
 • Jan S. Krogh
  Apr 19, 2006
   From: Svensk-Litauiska Riksforeningen [mailto:parli@...]
   Sent: 19. april 2006 12:58
   To: Recipient list suppressed
   Subject: Svensk-Litauiskt NAT-NYTT april 2006   Nät-Nytt från Svensk-Litauiska Riksföreningen april 2006
   =========================================
   Innehåll:

   FÖRENINGSAKTUELLT
   1. Nya i Riksföreningens styrelse
   2. Ny förening i Halland

   EKONOMI och SAMHÄLLE
   3. Brott av litauer i Sverige minskar
   4. Stadig ekonomisk utveckling i Litauen
   5. Vitryskt universitet öppnar i Vilnius

   KULTUR
   6. Nytt nummer av Lithuanian Papers
   7. Lär dig Litauiska på sommarkurs !
   8. Litauisk TV på Internet

   TRANSPORTER
   9. Färjetrafiken ökar - framför allt till Baltikum
   10. Se även transportsidan på föreningens hemsida

   STIPENDIER MM
   11. NMR:s stipendier o utbytesprogram

   EVENEMANG
   20/4 Sthlm: Östersjöns miljöstatus - nu och i framtiden
   15/5 Malmö: Baltic Sea Business Club
   16-19/6 Medlemsresa till Litauen
   27/6 -1/7 Tartu: Conference on Baltic Archives Abroad
   1-2/9 Kalmar: FORUM LITAUEN 06
   29-31/10 Helsingfors: Baltic Development Forum Summit
   mars 2007 Sthlm: Eastern European Business Forum
   Evenemang i Litauen se http://www.litauen.se/   FÖRENINGSAKTUELLT
   =============================

   1. NYA I RIKSFÖRENINGENS STYRELSE
   Vid riksföreningens årsmöte i Simrishamn den 8 april 2006
   avgick Lars-Olof Sjöstrand och Violetta Björklund ur
   styrelsen på grund av tidsbrist. Som nya ledamöter invaldes
   Walla Karlsson, Karlskrona, och Karl-Gustaf Forsman,
   Ödeshög. Ett utförligare referat av mötet kommer i Litauen-fokus.
   ________________________

   2. NY FÖRENING I HALLAND
   Svensk-litauiska föreningen i Halmstad-Halland har
   grundats, ordförande Eric Paulsson 035-33134.   EKONOMI och SAMHÄLLE
   =============================
   3. BROTT AV LITAUER I SVERIGE MINSKAR
   Brott begångna av litauer i Sverige har minskat drastiskt
   sedan de som grips sänds för att avtjäna sina straff i
   litauiskt fängelse. Förra året dömdes 35 litauer av svensk
   domstol till fängelse i Litauen. (Enligt uppgift begås 50
   gånger så många brott i Sverige av finnar som av litauer.)
   ________________________

   4. STADIG EKONOMISK UTVECKLING I LITAUEN
   SEB har redovisat sin vårprognos för den ekonomiska
   utvecklingen i Östeuropa. SEB anser att Litauens ekonomi
   är balanserad, med fallande BNP de närmaste åren, som
   följd av stigande räntor. Vissa branscher känner av
   arbetskraftsbrist och höjda löner, delvis som följd av
   emigration. De offentliga finanserna är bättre än väntat.
   För 2006 väntas Litauens BNP bli 6,5%, Lettlands 8,5%
   och Estland 9% (högst av alla studerade länder i Östeuropa).
   Överhettningen i Estland kan medföra försening av
   övergången till Euro, kanske till 2008 för Estland och 2009
   för Lettland, medan SEB fortfarande räknar med att Litauen
   kan komma att gå över till Euro år 2007. Läs hela rapporten:
   http://www.seb.se/pow/wcp/filedownload.asp?file=DUID_7BF6386DBF9C8623C125713
   20030B410_EEOmars2006sve.pdf

   (Beroende på mejlprogram kan du behöva kopiera in hela
   denna adress rad för rad, där skall inte vara några mellanslag.)
   ________________________

   5. VITRYSKT UNIVERSITET ÖPPNAR I VILNIUS
   Sedan vitryska myndigheter stängt det huvudsakligen
   EU-finansierade European Humanities University (EHU)
   i Minsk, kommer EHU ordna 3-åriga universitetskurser i
   Vilnius för 300 vitryska studenter. Nordiska Ministerrådet
   bidrar med en mindre andel till budgeten. Se vidare
   http://www.ehu-international.org/index_eng.html   KULTUR
   =============================
   6. NYTT NUMMER AV LITHUANIAN PAPERS
   Årsskriften Lithuanian Papers vänder sig till litauer
   i exilen och andra Litauen-intresserade.
   Årgång 2005 innehåller ett antal intressanta artiklar:
   Hur den litauiska regeringen efter Polens sammanbrott
   1939 tog hand om ”not less than 200.000” flyktingar och
   utfärdade skyddspass för minst 20.000, varav hälften
   judar. Bland dem som flydde vidare med dessa pass
   nämns Menachem Begin och sedermera Nobelpristagaren
   Czeslaw Milosz. Flera författare lämnar personliga minnen
   från andra världskriget och perioder i Sibirien. En dam
   berättar om hur hennes familj gömde fem judar under hela
   den tyska ockupationen. Flera artiklar berättar även om
   Litauens utveckling sedan 1990. Lithuanian Papers kostar
   8 US$ om året. Skriv till Lithuanian Papers, P.O.Box 777,
   Sandy Bay, Tas 7006 /Australien. a.taskunas@...
   ________________________

   7. LÄR DIG LITAUISKA PÅ SOMMARKURS !
   - Intensivkurs i Litauiska 27/6-25/7 på Vilnius Universitet
   http://www.vu.lt/en/studies/summer_courses/lithuanian_4weeks/
   - Intensivkurs i Litauiska 25/7-22/8 på Universitet i Kaunas,
   http://www.vdu.lt/LTcourses/?pg=121&lang=2&menu_id=89
   ________________________

   8. LITAUISK TV PÅ INTERNET
   Nu kan man titta på litauisk TV på Internet:
   http://www.tv.lt/mconsole.asp   TRANSPORTER
   =============================
   9. FÄRJETRAFIKEN ÖKAR - FRAMFÖR ALLT TILL BALTIKUM
   Passagerartrafiken med färja ökar, och speciellt den till Baltikum,
   Trafiken till och från Estland ökade med 50 % under 2004.
   ________________________

   10. Se även transportsidan på föreningens hemsida
   http://www.litauen-fokus.org/transport.htm   STIPENDIER MM
   =============================
   11. NORDISKA MINISTERRÅDET (NMR)
   NMR utlyser löpande många intressanta stipendier.
   Nyligen utlysta är bl.a. Nordic Inspiration and Experience
   for Young Artists (ansökan senast 1 maj) och Support to
   energy research projects (senast 19 maj). Vll du veta mer
   om utbytesprojekt Sverige-Litauen, kontakta
   "Saulius Abraskevicius" <saulius@...>
   tel. +370 5 212 22 11 (talar svenska).   EVENEMANG
   =============================
   20 apr ÖSTERSJÖNS MILJÖSTATUS - NU OCH I FRAMTIDEN,
   Södertörns högskola Campus Haninge, Marinens v. 30,
   Riksäpplet 2, sal 2092 (plan 2), öppen föreläsning med
   högskolelektor Michael Gilek kl 16.30-18, http://webappo.web.sh.se/
   fri entré, föranmälan behövs ej
   ________________________

   15 maj 15-19 Malmö: BALTIC SEA BUSINESS CLUB,
   - Miroslaw Lewinski: polsk ekonomi
   - Eva Emnéus: lettisk och polsk demokrati
   - Ingmar Ingstad: litauisk ekonomi
   - Ib Sonnerstad: stöd för projektförstudier
   Lokal: Polska Generalkonsulatet, Adolf Fredriksg.13,
   avgiftsbelagt möte, se www.handelskammaren.com
   Anmälan till: lisbet.wirsen@...
   ________________________

   16-19 juni: SVENSK-LITAUISKA RIKSFÖRENINGENS
   MEDLEMSRESA TILL LITAUEN,
   tema: natur och turism i Nemunas delta
   Mer info kommer. Kontakt: Jarl Branting 0470-778716
   ________________________

   27 juni -1 juli Tartu (Estland): International
   Conference on the BALTIC ARCHIVES ABROAD
   http://www.kirmus.ee/baltic_archives_abroad_2006
   ________________________

   1-2 sept Kalmar: FORUM LITAUEN 06, arrangemang
   med stöd av Sidas Östersjöenhet. Prel ämnesområden:
   - Landsbygds- och fisketurism.
   - Utbyte av affärskontakter.
   - Kulturutbyte - uppföljning av disk i Kedainiai 05.
   - Ungdomsforum.
   Mer info i LITAUEN-FOKUS och nästa NÄT-NYTT.
   Kontakt: Jarl Branting 0470-778716
   ________________________

   29-31 okt Helsingfors: 8th Annual
   BALTIC DEVELOPMENT FORUM SUMMIT
   http://www.bdforum.org/
   ________________________

   mars 2007: EASTERN EUROPEAN BUSINESS FORUM
   Stockholm - avgiftsbelagd konferens
   http://www.eebf.com/
   ________________________

   Många evenemang i Litauen finns på
   http://www.litauen.se/

   ===============================================
   Senaste NÄT-NYTT och utdrag ur äldre finns på
   http://www.litauen-fokus.org/senaste-nat-nytt.htm

   För SVENSK-LITAUISKA RIKSFÖRENINGEN
   Pär Lindström, "webb-mästare"
   ===============================================
   Svensk-Litauiska Riksföreningen är en oberoende, partipolitiskt
   obunden ideell förening som främjar svensk-litauiska kontakter,
   förmedlar kunskaper om Litauen och arbetar för Litauens sociala,
   ekonomiska, miljömässiga och demokratiska utveckling.
   Medlemmarna får under året i medlemsskriften mer och bredare
   information än vi kan förmedla genom detta kortfattade nyhetebrev

   Vill Du bli medlem? Sätt in 200:- (organisationer 500:-,
   företag 500:- varav serviceavgift 400:-) på postgiro 42559-5.
   ===============================================
   Om Du inte vill ha fler meddelanden av detta slag, skicka ett svar
   på detta meddelande och berätta, så stryker vi Dig från listan.


   *****************************************************
   Paer Lindstroem
   Author of books on Baltic history and culture (in Swedish language)
   Member of The Swedish Writers Union, SFF
   Member of The Association of Swedish Professional Photographers
   Editor of digital newsletter of The National Swedish-Lithuanian Society

   Address: K Nilssons v 26, S-352 39 Vaxjo, Sweden,
   tel: 0470-74 08 08, mobil: 070-67 203 33, fax: 0470-74 08 09
   International: phone: +46-470 74 08 08, fax +46-470 74 08 09

   http://www.balticbooks.se
   http://www.gailit.se/parli
   http://www.litauen-fokus.org/
   *****************************************************