Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

680Nyhetsbrev från Litauen nr 5

Expand Messages
 • Jan S. Krogh
  Apr 16 5:13 AM
  • 0 Attachment

   Talman i Seimas avsatt genom förtroendeomröstning.
   Socialliberalerna hoppar av regeringen.
   Utrikes- och socialministern avgår.
   Nytt honorärkonsulat invigt i Kaunas, dito återinvigt i Klaipeda.

    

   Litauiska regeringen i gungning

   Den 11 april avsatte parlamentet Seimas talmannen Arturas Paulauskas, social-liberalernas ledare, i en sluten förtroendeomröstning med stöd av 94 av de 141 folkvalda. Utgången var något överraskande och visar på att Paulauskas måste ha fällts med stöd av ledamöter från övriga regeringspartier. Han har därför meddelat att socialliberalerna ämnar lämna koalitionsregeringen, då partiet saknar förtroende för koalitionsbröderna. Till följd härav har såväl utrikesminister Antanas Valionis som socialminister Vilija Blinkeviciute lämnat in sina avskedsansökningar till premiär-minister Algirdas Brazauskas. Vidare har även fyra socialliberala utskottsordföranden i Seimas lämnat in sina avskedsansökningar.

   De kvarvarande tre partierna i regeringen har dock deklarerat att de ämnar fortsätta regera och skrev under onsdagen en ny koalitionsöverenskommelse. Enligt överenskommelsen ska Brazauskas, socialdemokrat, sitta kvar som premiärminister och Viktoras Mutianas från arbetarpartiet blir ny talman i Seimas. Övriga poster i regeringen har ännu inte förhandlats klart men enligt uppgifter från media är det troligt att arbetarpartiet kommer att stärka sina positioner i regeringen. Det tredje kvarvarande partiet i regeringen är den nationella bondeunionen, tillsammans har de tre partierna 71 av 141 mandat i Seimas.

   Anledningen till förtroende-omröstningen i Seimas är den så kallade "privilegieskandalen" i Seimas som var livligt diskuterad för några veckor sedan. Förekomsten av vissa oegentligheter och omfattande missbruk av bl.a. tjänstebilar bland tjänstemän i Seimas hade då uppdagats, vilket ledde till att två höga tjänstemän i Seimas kansli slutligen lämnade in sina avskedsansökningar. Talmannen Paulauskas, högste ansvarige och chef för all personal i Seimas, viftade bort "privilegieskandalen" och menade att det knappast var hans ansvar att ha kontroll över vad som skedde i parlamentets "garage". Det var främst det konservativa oppositionspartiet som först reagerade över de uppdagade oegentligheterna och initierade "kampanjen" mot Paulauskas.

    

   (BNS 11-13/4, ambassadens egen rapportering)

    

   President Adamkus årliga tal till nationen  

   President Valdas Adamkus höll i Seimas den 28 mars sitt årliga tal till nationen. Utan att kritisera regeringskoalitionen alltför hårt beklagade presidenten det inrikespolitiska tillståndet. Enligt Adamkus är landet "hämmat av tjänstemän och politiker som agerar på ett skamfullt sätt genom att blanda ihop offentliga och privata intressen". Presidenten kritiserade även den "generella attityden" i Litauen och menade att detta var en av de stora utmaningarna som Litauen står inför idag, det angelägna behovet att samhällets intresse förvandlas till verklighet. Ytterligare en utmaning men även en stor möjlighet som Adamkus såg för Litauen var EU:s strukturfonder. Målinriktat och transparant användande av pengarna ger stora möjligheter att bygga ett välbefinnande i Litauen, nu och i framtiden. Därför ansåg Adamkus att den kommande sjuårsperioden, när Litauen kommer att erhålla miljarder i EU-medel, är en historisk möjlighet att reformera gamla strukturer. Bristerna som idag finns i de samhälliga institutionerna utgör ett hinder för den fortsatta utvecklingen. Presidenten efterfrågade även medialt granskande av användandet av strukturfonderna och deras inverkan på det litauiska samhället. Det kan också nämnas att Adamkus ansåg bristerna i rättssystemet så stora att han planerar föreslå ny lagstiftning härvidlag.

   I sitt tal till nationen berörde Adamkus slutligen landets internationella relationer. Han framhöll att Litauen bör vidhålla den fastlagda utrikespolitiska linjen, dels genom ett fortsatt aktivt engagemang i Afghanistan och Irak, dels genom att fortsatt stödja den demokratiska utvecklingen i grannländerna österut.

   Premiärminister Brazauskas tillstod att Adamkus tal var välgrundat och belyste bland annat landets problem med korruption. Enligt Andrius Kubilius, partiledaren för de konservativa och oppositionsledare, innehöll talet många bra synpunkter. Kubilius ansåg dock att kritiken kunde ha varit skarpare formulerad och tillade att landets problem inte kan lösas med den nuvarande regeringen.

    

   (State-of-the-nation-address)

    

   NGO:s genomför kampanj för att höja medvetandet om EU-fonderna

   Under våren genomför bland annat Transparency International (TI) en kampanj, som går under namnet "De vill inte att du ska veta", med syftet att höja det litauiska folkmedvetandet om främst EU:s strukturfonder.  Genom kampanjen hoppas TI att det civila samhället ska inse vikten av att ta en aktivare roll i frågan om de EU medel som kommer Litauen till del.

   Kampanjen har också som målsättning att förmå regeringens institutioner till en öppnare dialog om användandet av medlen.

    

   (BT 6-12/4)

    

    

    

    

    

    

   Brazauskas hotar att nationalisera Mazeikiu Nafta pga. utdragna förhandlingar

   Förhandlingsprocessen kring köpet av Yukos andel i Mazeikiu Nafta tenderar att bli allt mer långdragen. Viktor Gerashchenko, Yukos styrelseordförande, har hävdat att Litauen avsiktligt fördröjer förhandlingarna. Enligt honom har ett undertecknande av köpet varit nära förestående, där Litauen skall ha backat i sista stund.

   Litauens huvudrepresentant i förhandlingarna, näringsminister Kestutis Dauksys, säger dock att han är osäker på om detta är Yukos officiella uppfattning eller Gerashchenkos personliga. Klart är dock att de båda parterna har svårigheter att komma till ett genensamt avslut.

   Förhandlingarna kompliceras ytterligare av att en domstol i Moskva har utsett en förtroendeman som på Yukos fordringsägares vägnar skall följa förhandlingarna i Vilnius. Den utsedde har förklarat att fordringsägarna inte önskar att Yukos tillgångar säljs.  Domstolen skall nu även ha förbjudit Yukos att sälja sina utrikes tillgångar. Detta beslut måste dock finna stöd av en domstol i Nederländerna eller Litauen om det skall ha effekt på förhandlingarna.

   Premiärminister Brazauskas här även anklagat Yukos för att vara oärliga och i samband med detta förklarat ett en nationalisering av Mazeikiu Nafta i värsta fall inte är utesluten, en åtgärd som skulle kräva ett godkännande av Seimas.

   Detta till trots, menar näringsminister Dauksys att ett avslut kan vara nära förestående, kanske redan under denna vecka. Enligt honom ligger det i båda parters intresse att sluta ett avtal så fort som möjligt.

    

   (ÖN 7/4, BT 6-12/4, BNS 6,10,12/4)

    

   Litauen anklagat för inblandning i demonstrationer i Vitryssland

   Antanas Valionis, Litauens utrikesminister, uttryckte dagen efter det vitryska valet inför EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) att Litauen inte uppfattar presidentvalet i Vitryssland som legitimt. Han har dock sagt att de bilaterala relationerna mellan länderna fortsätter som vanligt.

   Seimas lade den 23 mars fram en resolution där den avfärdade presidentvalet i Vitryssland som olagligt och stridande mot internationella normer för demokratiska val. Parlamentet uttryckte i resolutionen sitt samtycke till den vitryska oppositionens krav på omval.

   Enligt en vitrysk TV-kanal var den litauiska ambassaden i Minsk inblandad i demonstrationerna mot valresultatet. Direktiv ifrån EU:s utrikespolitiske talesman Javier Solana, Polen samt Litauens utrikesminister Antanas Valionis skulle enligt TV-kanalen ha samordnats av den litauiska ambassaden i Minsk. Detta menade man var en grov kränkning av internationella normer samt ett störande inslag i Vitrysslands inrikespolitik.

                   Med anledning av påståendet hölls den 27 mars mot-demonstrationer utanför Litauens ambassad i Minsk. I dessa demonstrationer deltog ungefär 50 personer och enligt den litauiska ambassadens personal skall demonstranterna bland annat ha viftat med den gamla sovjetiska flaggan.

   Litauerna har inte funnit anledning att bemöta anklagelserna. Brazauskas menade att anklagelserna var rent nonsens och en förolämpning emot Litauen. Han ansåg att det inte fanns anledning till att replikera på påståendena. Inte heller president Adamkus eller utrikesminister Valionis tyckte att detta var påkallat. "Det hör inte till en utrikesministers verksamhet att argumentera med en TV-kanal" sa Valionis till reportrar den 27 mars.

   Litauens radio- och TV kommission har nu förbjudit att visa sändningar från den vitryska statliga kanalen, då den anses sprida desinformation till det litauiska folket. President Adamkus har dock uttalat kritik mot beslutet.

    

   (BT 30/3-5/4, BNS 20, 23, 24/3, 6/4)

    

   Ombudsmän i ordstrid

   Nyligen skulle en fotoutställning med titeln "Traditionella/otraditionella familjer" ordnas i Joudkrante. Konsthallen valde att stoppa foton på män som kramades. Övriga foton "godkändes", inklusive bilder på lesbiska kvinnor. Som skäl angav man att det finns en skola i närheten och att barnen skulle ta skada av att se bilder av homosexuella män. Litauiska Jämställdhetsombuds-mannen har nu sagt att agerande var ett brott mot lagstiftningen. Barnombudsmannen har en annan åsikt och säger att foton av homosexuella strider mot barns rättigheter och att sådana bilder ger "en felaktig bild av familjemodellen".

   Litauiska Biskopsmötet vänder på logiken och frågar i ett brev Utskotten för Mänskliga Rättigheter respektive Familje- och Barnfrågor i parlamentet om inte JämO överskridit sina befogenheter genom att bedöma vilken effekt bilderna har på barn, fast JämO:s beslut handlar om diskriminering av homosexuella. Utskottet för Familje- och Barnfrågor håller med Biskops-mötet och skriver som svar att litauiska JämO:s beslut var felaktigt och att det bör upphävas, eftersom man i Joudkrante försvarade "traditionella familje-värden" och enligt litauisk lag är begreppet "familj" avsett för relationen man-kvinna. Utskottet för Mänskliga rättigheter kräver nu att Kulturministeriet undersöker om utställningen är konst eller propaganda.

    

   (LGL, LR 28/3 10/4, Respublika 29/3)

    

   EHU erhåller bidrag

   European Humanities University (EHU), det fristående vitryska universitetet som sedan hösten 2005 bedriver verksamhet i exil i Vilnius, kommer att få 2,78 miljoner € i bidrag från den Europeiska Kommissionen genom Nordiska ministerrådet. En överenskommelse om bidrag mellan Nordiska Ministerrådet och EHU signerades den 14 mars av Per Unckel, Nordiska minister-rådets generalsekreterare, och Anatoly Mikhailov, rektorn för EHU. Bidraget som EHU erhåller från Kommissionen och Nordiska ministerrådet möjliggör att 350 studenter från Vitryssland kan erbjudas att studera på kandidat- eller magisternivå. Sverige bidrar genom Sida med sammanlagt 6,6 miljoner kronor till EHU.

    

   (BNS 24/3)

    

   15min uppköpt av Schibsted

   Norges största och en av Nordens ledande mediekoncerner, Schibsted, har köpt 99,99 procent av 15min, Litauens gratistidning. Enligt Mart Kadastik, koncernchef på Schibsted, finns det höga ambitioner för företaget att växa i Litauen och köpet av 15min ses därigenom som ett naturligt steg. Han anser även att 15min kommer att dra nytta av Schibsteds erfarenhet som ett av de ledande förlagen i Europa.

    

   (BT 6-12/4)

    

   Ryssland inte villiga att kompensera för ockupationen under Sovjettiden 

   Vid besöket av Sergey Yastrzhembsky, envoyé från Ryssland, i Vilnius framgick det att Ryssland inte har för avsikt att ersätta Litauen för de skador som orsakades under ockupationen av Sovjet. Yastrzhembsky ansåg att ärendet borde avslutas så att länderna kunde koncentrera sig på att vidareutveckla de bilaterala relationerna.

   Enligt litauisk lagstiftning är regeringen skyldig att hålla förhandlingar med Ryssland om kompensation för ockupationen, vilken uppskattas till 80 miljarder litas.

   Enligt president Adamkus skulle en kompensation från Ryssland indikera på ett moraliskt erkännande av de skador som orsakades i Litauen under ockupationen av Sovjet.

    

   (BNS 22-23/3)

    

   Minimilönen höjd

   Regeringen har tagit beslut om att månadsinkomsten ska höjas med 50 litas till 600 litas från den första juli. Beslutet togs som del av regeringens långsiktiga program för att successivt höja minimilönen till 800 litas 2008.

    

   (BNS 22/3)

    

   Två nya honorärkonsuler välkomnade i Litauen

   Den 4 respektive den 5 april välkomnades två nya svenska honorärkonsuler i Litauen. Jurgita Grigiene är honorärkonsul vid det nya honorärkonsulatet i Kaunas och Joacim Bernhardsson vid det återöppnade honorärkonsulatet i Klaipeda. De båda utgör en spännande kombination: en svensktalande litauiska och en litauisktalande svensk.

   I Kaunas invigde ambassadör Malin Kärre Sveriges nya honorärkonsulat där Jurgita Grigiene varit verksam som honorärkonsul sedan maj 2005. Honorärkonsulatet invigdes i närvaro av litauiske justitie-ministern Gintautas Buzinskas samt representanter från Kaunas kommun och län. I samband med invigningen avnjöts lunchbuffé på en större restaurang i Kaunas med omkring 130 gäster närvarande.

   Honorärkonsulatet i Klaipeda invigdes som det första svenska honorärkonsulatet I Litauen år 2000. Den 5 april i år återinvigdes detta med en välkomstmottagning för den nye honorärkonsuln Joacim Bernhardsson. Ambassadör Malin Kärre höll en mottagning för 100-talet gäster i närvaro av stats-sekreteraren Jonas Bjelfvenstam, Näringsdepartementet och stats-sekreterare Arvydas Vaitkus, litauiska transportministeriet, samt chefen för den litauiska marinen, Kestutis Macijauskas. De bägge statssekreterarna höll bilaterala överläggningar i sjöfartsfrågor och deltog som talare i ett seminarium om Short Sea Shipping och sjöfartsfrågor som arrangerats av ambassaden. Seminariet var mycket uppskattat och samlade omkring 80 företrädare för svenska och litauiska företag samt myndigheter i sjöfartssektorn.

    

   Barnkulturveckor förbereds på ambassaden

   På ambassaden förbereder vi vårens storsatsning "See the Child" i samarbete med bl.a. Rädda Barnen, Assitej, Litauiska dansinformationscentret och Exportrådet. Barnkulturveckorna äger rum 9-18 maj. På innergården trollar vi och bygger en hel lekplats för VIP-inbjudna barnhemsbarn med hjälp av företaget Hags. Vi blandar lek och svenska expertbesök av bl.a. Aktionsgruppen för barnkultur, BUFF och Drömmarnas Hus, med goda litauiska exempel från litteratur, film, bildkonst, dans och teater.

   Presidentens fru, Madame Alma Adamkiene, inviger evenemanget och hennes stiftelse för stöd för skolor runt om i Litauen blir beskyddare. När VIP-barnen går hem får de godispåsar med reflexer i så att de syns i trafiken. Det är viktigt att se och bli sedd.

   Läs mer om "See the Child"/"Pastebėkime vaiką" på www.swedishembassy.lt

    

   Nyhetsbrevet önskar alla sina läsare en Glad Påsk!

    

    

   Källor: BNS: Baltic News Service, ÖN: Östersjönytt, BT: The Baltic Times, LGL: Lithuanian Gay League, LR: Lietuvos Rytas