Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Denna e-postlista har startats av Irakkommitt�n i Malm�, och v�lkomnar medlemmar fr�n hela landet. Den fungerar f�r n�rvarande mest som en knutpunkt f�r informationsspridning om Irak, d�r listans medlemmar bidrar med tips p� l�nkar till olika nyhetsartiklar och annat material om ockupationen av Irak - och om motst�ndet mot den.Irakkommitt�n i Malm� vill bidra till att samla och organisera det svenska motst�ndet mot ockupationen. Listan v�lkomnar d�rf�r ocks� diskussioner kring principerna f�r solidaritetsr�relsen med den irakiska motst�ndsr�relsen, och i synnerhet diskussioner kring de paroller som utg�r Irakkommitt�ns plattform: * Nej till ockupationen av Irak   * USA-alliansen ut ur Irak   * Inget svenskt st�d till ockupationen   * Inget missbruk av FN f�r ockupation   * Solidaritet med Iraks folk f�r fred och sj�lvbest�mmande   * St�d irakiernas motst�ndskamp

Group Information

 • 104
 • Iraq
 • May 6, 2003
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History