Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Welcome to the Filipinos in Nigeria community group. Kung kayo po ay nata-trabaho sa Nigeria, makisama na po.Kailangang mag rehistro


Kailangan po kayo ay mayroong Yahoo! account para makasali sa Filipinos in Nigeria e-group. Kung kayo ay mayroon ng Yahoo! account, maari po lamang na paki-pindot ang butones nag sasaad "Join This Group" at sundin ang mga talata.


SA 'INTRODUCTION' PAKI SULAT PO LAMANG SAAN KAYO SA NIGERIA AT TAGA SAAN KAYO SA PILIPINAS.


BEWARE OF 419. Para maiwasan ang mga manggagantso, maari po lamang na sumulat sa ating wika (Tagalog, Cebuano, Ilocano, Ilonggo, etc..) para sa inyong introduskyon. Kapag English ang inyong pakilala, hindi po tatanggapin.


Kung gusto po ninyo makita ang mga larawang kuha sa ibat-ibang okasyon, paki-pindot lang po sa salitang "Photos" sa bandang kaliwa ng internet browser.


Mabuhay ang Pilipino!


Tayo ang mg Naija (Nigeria) Pinoys...PESO-DOLLAR EXCHANGE RATE: http://business.inquirer.net/forex/


INTERNATIONAL CURRENCY CONVERTER: http://www.xe.com/ucc/full/


===========

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History