Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fwd: KEMASUKAN TAHUN 2001 PUSAT TAHFIZ AS SA'ADAH

Expand Messages
 • Zamzami_Ali@excite.com
  Message 1 of 1 , Dec 2, 2000
  • 0 Attachment
   --- In islah-net@egroups.com, "Aris Hj.Sipan" <aris@j...> wrote:

   >Date: Thu, 30 Nov 2000 09:07:22 -0800 (PST)
   >From: mohd noor <mno_pas@y...>
   >Subject: KEMASUKAN TAHUN 2001 PUSAT TAHFIZ AS SA'ADAH
   >
   >PUSAT TAHFIZ AS SA'ADAH
   >BT 8 1/4, JLN DEMANG MOHAMAD, PAYA RUMPUT ( RUMBIA ),
   >76450 MELAKA.
   >
   >PERMOHONAN DI BUKA KEPADA PELAJAR-PELAJAR YANG
   >MEMPUNYAI KELAYAKAN BERIKUT:
   >
   >1. LELAKI SAHAJA
   >2. BERUMUR 11-13 TAHUN
   >3. LEPASAN UPSRI/UPSR DENGAN KEPUTUSAN YANG BAIK
   >4. BERKEMAMPUAN DALAM MEMBACA AL QUR'AN
   >5. LULUS TEMUDUGA DAN UJIAN KELAYAKAN
   >
   >(TEMPAT TERHAD UNTUK 20 ORANG PENGAMBILAN SAHAJA )
   >
   >KANDUNGAN PENGAJIAN:
   >
   >1. HAFAZ 30 JUZU' AL QUR'AN
   >2. ULUM SYARI'AH ( TAUHID, FIQH, AKHLAQ , DSB )
   >3. ULUM LUGHOH AL `ARABIYYAH ( NAHU , SOROF,
   >MUTHOLA'AH DSB )
   >4. AKADEMIK ( BM, BI, MATEMATIK DSB )
   >
   >TEMPOH PENGAJIAN:
   >
   >3 TAHUN
   >
   >PELUANG MELANJUT PELAJARAN:
   >
   >MEMASUKI PEPERIKSAAN PMRU DAN SMU (YAYASAN ISLAM
   >K'TAN)
   >MEMASUKI PEPERIKSAAN PMR DAN SPM
   >
   >YURAN BULANAN : RM 180.00
   >
   >MAKLUMAT LANJUT SILA HUBUNGI:
   >
   >1. UST HAMID HASSAN 06-3516453 (R)
   >2. UST MOHD NOOR OMAR 06-3572876(R) 06-3519807(P)
   >3. DR HALIM RAMLI 06-2841191 (R)
   > 06-3361511 (P)
   >
   >
   >
   >__________________________________________________
   >Do You Yahoo!?
   >Yahoo! Shopping - Thousands of Stores. Millions of Products.
   >http://shopping.yahoo.com/
   --- End forwarded message ---
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.