Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

dalgın sular- ayazma mahallesi ile senaryo çalış ması

Expand Messages
  • Iskender Savasir
    Projemefon daki arkadaşlar, sağolsunlar, bize ek bir ay mühlet tanıdılar--- ilk 45 günde yarıyı aştık, haydi bir gayret şu kalan 6 küsur bini de
    Message 1 of 1 , Oct 1, 2012
      Projemefon'daki arkadaşlar, sağolsunlar, bize ek bir ay mühlet tanıdılar--- ilk 45 günde yarıyı aştık, haydi bir gayret şu kalan 6 küsur bini de tamamlayalım-- ekte parçalarını gördüğünüz sohbeti parasızlıktan yarıda bırakmak zorunda kalmayalım.

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.