Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5959Fwd: [melayucyber] akidah membentuk insan takwa

Expand Messages
 • MaZliZa AiNi
  Apr 12, 2002
  • 0 Attachment
   >From: iimah@...
   >To: melayucyber@yahoogroups.com
   >Subject: [melayucyber] akidah membentuk insan takwa
   >Date: Fri, 12 Apr 2002 13:32:37 +0800 (SGT)
   >
   >AQIDAH MEMBENTUK INSAN TAQWA
   >
   >
   >1. PENGENALAN
   >
   >1.1 Aqidah
   >
   >Dari Bahasa Arab yang memberi erti ikatan, simpulan atau pegangan
   >manakala menurut istilah ialah keimanan yang tegas yang tidak
   >membawa kepada keraguan bagi orang yang berpegang dengannya.
   >
   >1.2 Maksud Aqidah Islam
   >
   >Ialah keimanan yang tegas terhadap Allah S.W.T. dan beriman kepada
   >apa-apa aqidah tauhid seperti yang terkandung dalam rukun Iman.
   >
   >1.2.1 Percayakan Allah sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus
   >baginya serta taat setia kepada-Nya yang tidak berbelah bahagi
   >seperti firman Allah S.W.T. yang bererti:
   >
   >"Janganlah kamu menyembah melainkan Allah sesungguhnya aku bimbang
   >(kamu menyembah yang lain) kamu akan ditimpa azab yang bersangatan
   >dihari pembalasan nanti." (Surah Hud: 26)
   >
   >1.2.2 Beriman kepada Malaikat
   >
   >Maklhuk Allah yang dijadikan dari cahaya sentiasa taat kepada
   >Allah, melaksanakan tugas yang ditentukan kepadanya tidak melanggar
   >larangan.
   >
   >1.2.3 Beriman kepada Kitab
   >
   >Kitab-kitab Allah yang wajib kita beriman secara ditel ialah 4 buah:
   >
   >Taurat diturunkan kepada Nabi Musa a.s.
   >
   >Zabur diturunkan kepada Nabi Daud a.s.
   >
   >Injil diturunkan kepada Nabi Isa a.s.
   >
   >Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.
   >
   >Kitab terakhir inilah disuruh kita membaca dan wajib mengamal
   >dengannya.
   >
   >1.2.4 Beriman kepada para Rasul
   >
   >Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan ajarannya kepada
   >manusia. Bilangan mereka ramai yang wajib kita percaya secara ditel
   >hanya 25 orang. Muhammad s.a.w. Rasul terakhir yang menjadi ikutan
   >kita.
   >
   >1.2.5 Beriman kepada Hari Akhirat
   >
   >Hari Akhirat ialah alam yang manusia menerima pembalasan dari Allah
   >S.W.T. Manusia akan hidup kekal di sana.
   >
   >1.2.6 Beriman kepada Qada' dan Qadar
   >
   >Bahawa buruk dan baik adalah ketentuan daripada Allah S.W.T.
   >
   >2. TAQWA
   >
   >2.1 Erti Taqwa
   >
   >2.1.1 Asal maknanya ialah sentiasa meletakkan diri dalam keadaan
   >terkawal dan terpelihara iaitu dari semua perkara yang berbahaya
   >sama ada kepada iman dan diri seseorang.
   >
   >2.1.2 Pada istilah Ulamak
   >
   >Menurut para Ulamak, Taqwa itu adalah menuruti perintah Allah
   >S.W.T. dan meninggalkan larangan-Nya lahir dan batin, serta
   >merasakan bahawa kebesaran yang hakiki adalah bagi Allah S.W.T.
   >yang patut kita merasakan kehebatan, kekuatan, ketakutan dan
   >kegerunan terhadap-Nya.
   >
   >3. AQIDAH MEMBENTUK INSAN TAQWA
   >
   >3.1 Aqidah menjadi asas utama membentuk diri manusia seorang muslim
   >dan mukmin yang bertaqwa dan Allah S.W.T. menyuruh manusia hidup
   >beriman dan berugama Islam.
   >
   >Firman Allah S.W.T. yang bererti:
   >
   >"Berimanlah kamu kepada Allah S.W.T. dan Rasul-Nya serta kepada
   >penerangan cahaya (Al-Quran) yang kami turunkan. Dan (ingatlah)
   >Allah amat mendalam pengetahuan-Nya akan segala yang kamu
   >kerjakan." (Surah At-Taghabun: 8)
   >
   >Firman Allah S.W.T. lagi, ertinya:
   >
   >"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Ugama Islam
   >(dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya." (Surah Al-Baqarah: 208)
   >
   >3.2 Aqidah membentuk diri manusia di dunia dan di akhirat, kerana
   >tertakluk di bawah itu Iman dan Islam. Iman membentuk diri manusia
   >dalam perkara-perkara batin, iaitu mempercayai Allah S.W.T.,
   >Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasulNya, Hari Akhirat, Takdir
   >Baik dan Jahat.
   >
   >3.3. Iman juga membentuk diri manusia bersifat sabar, mengasihi
   >saudara seugama sebagaimana mengasihi diri sendiri, bercakap dalam
   >perkara-perkara kebajikan, memuliakan tetamu, menghubungkan
   >silaturrahim, tidak menyakiti jiran tetangga dan lain-lain lagi.
   >semua perkara tersebut adalah timbul dari keimanan yang dibentuk
   >oleh aqidah.
   >
   >3.4 Islam membentuk diri manusia dalam perkara-perkara zahir, iaitu
   >mengucap dua kalimah syahadat, mengerjakan sembahyang, berpuasa di
   >bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat, mengerjakan ibadat haji dan
   >juga menyeru kepada kebaikan (ma'aruf) dan mencegah kemungkaran
   >(mungkar). Oleh itu dalam aqidah Islam, iman dan Islam tidak boleh
   >dipisahkan, kerana kedua-duanya tertakluk di bawah aqidah yang
   >membentuk diri manusia menjadi muslim dan mukmin yang sebenar.
   >
   >4. ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP
   >
   >4.1 Islam sebagai ugama Allah S.W.T. yang sebenar yang diredhaiNya
   >telah mengaturkan bebagai-bagai sistem. Antaranya sistem ibadat
   >yang memperlihatkan keutuhan perhubungan antara hamba dengan Allah,
   >antara hamba dengan hamba, masyarakat dengan masyarakat, negara
   >dengan negara dan sebagainya.
   >
   >4.2 Dalam konteks ibadat yang berbentuk khusus, Islam telah
   >menentukan jenis-jenisnya dan menetapkan cara-cara perlaksanaan
   >yang tersendiri dan tersusun rapi demi menuju pencapaian matlamat
   >kesempurnaan dalam berugama, merangkumi keduniaan dan keakhiratan.
   >
   >4.3 Di dalam pengajaran Islam terdapat solat, puasa, zakat, haji
   >menyuruh melakukan ma'ruf dan mencegah yang mungkar, berkahwin
   >memberi nafkah, membahagikan harta kekayaan, berniaga dan
   >menggadai, menyewa dan meminjam, mengikat dan menepati janji-janji,
   >tolong-menolong dalam urusan kebaikan, melaksanakan fungsi
   >keadilan, memperbaiki ekonomi, mempertinggikan pengetahuan,
   >mengatur dan memimpin masyarakat dan seterusnya memimpin dan
   >mentadbir negara mengikut lunas-lunas Islam menuju negara bahagia,
   >aman makmur di bawah keampunan Allah S.W.T. Segala yang disebut itu
   >adalah menggambarkan kesempurnaan Islam itu sebagai "Ad-Din" yang
   >juga disebut Islam sebagai cara hidup yang sempurna.
   >
   >5. KESAN TANPA AQIDAH
   >
   >5.1 Menolak Ke-Esaan Allah
   >
   >Setiap orang Islam wajib beriman dengan penuh yakin bahawa Allah
   >Taala itu Ada, Maha Esa lagi Maha Sempurna dan Dialah sahaja yang
   >mesti disembah. Kalimah syahad yang ertinya:
   >
   >"Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad s.a.w.
   >adalah pesuruh Allah."
   >
   >Orang yang tidak mempunyai aqidah yang teguh, akan menolak ke-Esaan
   >Allah S.W.T.
   >
   >5.2 Menolak Semua Samiyyat
   >
   >Samiyyat ialah sesuatu perkara yang tidak dapat dilihat oleh
   >pancaindera manusia semata-mata. Ia hanya diketahui melalui
   >perkhabaran Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah s.a.w. sahaja.
   >Contohnya dosa dan pahala, syurga dan neraka, hisab, Padang
   >Mahsyar, Titian Siratul Mustaqim dan lain-lain.
   >
   >Orang-orang yang tidak mempunyai aqidah yang kuat dan kukuh akan
   >menolak semua samiyyat.
   >
   >5.3 Menolak Qiamat dan Akhirat
   >
   >Qiamat ialah hari pembinasaan, kehancuran, kemusnahan dan
   >sebagainya. Sebagai seorang Muslim kita wajib percaya dengan
   >sepenuh hati bahawa hari Qiamat pasti berlaku, di mana alam dan isi
   >kandungannya akan hancur. Manusia dihidupkan semula bagi menghadapi
   >pengadilan Allah dan menerima keputusan masing-masing.
   >
   >Orang yang tidak ada aqidah akan menolak berlakunya qiamat ataupun
   >hari akhirat.
   >
   >Di akhirat manusia akan menerima pembalasan, yang baik syurga yang
   >tidak baik neraka.
   >
   >Kesan bila menolak perkara-perkara tersebut, maka mereka sanggup
   >pula meninggalkan perintah dan melanggar larangan Allah S.W.T.
   >
   >Oleh itu aqidah mesti dijaga supaya tidak rosak. Rosak aqidah
   >rosaklah segala-galanya. Mantap aqidah mantaplah segala-galanya.
   >
   >6. PENUTUP
   >
   >6.1 Mereka yang ingin bahagia hidup di dunia dan akhirat hendaklah
   >membentuk diri mereka dengan iman dan Islam yang berasaskan aqidah
   >yang sahih, iaitu yang berlandaskan kepada Al-quran dan Al-Sunnah
   >s.a.w.
   >
   >6.2 Setelah peribadi muslim dapat dibentuk melalui aqidah Islamiah
   >maka hendaklah diikuti pula dengan amal-amal yang soleh (kebaikan).
   >Kerana orang yang beriman (beraqidah) dan beramal soleh adalah
   >merupakan orang yang paling untung lagi bertuah di dunia ini namun
   >rugi dan kecewa tidak sekali-kali.
   >
   >6.3 kita sebagai muslim hendaklah berpegang teguh dengan aqidak
   >Islamiah.
   >
   >6.4 Berusaha hidup membangun bersama Islam.
   >
   >
   >
   >Disediakan oleh:
   >
   >Ustaz Mohd. Hussin Mat Nawi
   >
   >-----------------------------------------------------------------------------
   >This mail is sent through: Catcha.com
   >
   >Get your FREE Email from Catcha! http://mail.catcha.com
   >
   _________________________________________________________________
   Send and receive Hotmail on your mobile device: http://mobile.msn.com